:: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019) :: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019)
:: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019)
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019)

Відображено [61-80] з 94 Сторінки: 1 2 3 4 5 
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Пивоваров Михайло Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Гусак Юлія Сергіївна, магістрант кафедри «Фінанси та економічна безпека», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
26.11.2019 18:52
 
 
УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМТСВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Пілюгіна Римма Юріївна, студентка ФК-1826 групи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
25.11.2019 16:42
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Пістун Мар’яна Михайлівна, бакалавр, Тернопільський національний економічний університет
18.11.2019 09:08
 
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Плахотнік Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет; Харченко Олена Сергіївна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 Прикладна математика, Дніпровський державний технічний університет
25.11.2019 15:09
 
 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Подолянюк Денис Ігорович, студент групи ВС-18м, факультет економіки, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
26.11.2019 09:32
 
 
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ СОКІВ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Пономаренко Валентина Вадимівна, студентка факультету аграрного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
27.11.2019 15:08
 
 
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Працюк Яна Андріївна, студентка групи ФК1826 (8-Фін), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
22.11.2019 11:44
 
 
ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Прокопенко Катерина Володимирівна, студентка, Національний університет технологій та дизайну; Радіонова Наталія Йосипівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет технологій та дизайну
27.11.2019 14:24
 
 
ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО І НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ЗАЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Пронь Юлія Анатоліївна, студентка групи ФББ-16-5, Університет державної фіскальної служби України
28.11.2019 09:08
 
 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Рекун Іван Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна; Оргіян Анна Іванівна, студентка, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна
25.11.2019 15:46
 
 
 
ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Решетняк Леонід Костянтинович, магістрант економіко-гуманітарного факультету, спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", група ФК 1826, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
27.11.2019 16:24
 
 
СТАДІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Рішняк Валентина Миколаївна, магістрант кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет
14.11.2019 16:43
 
 
НЕТВОРКІНГ ЯК СПОСІБ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ТНК «ДАНОН»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Сержанова Вікторія Віталіївна, студентка 4 курсу, 5 групи, Київський національний торговельно-економічний університет
27.11.2019 16:40
 
 
ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Симоненко Олена Іванівна, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
19.11.2019 11:17
 
 
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА РОЛЬ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НА РИНКУ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Сорока А.В., студентка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
28.11.2019 09:32
 
 
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЧЛЕНІВ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Стасів Ростислав Олегович, магістр, Тернопільський національний економічний університет
27.11.2019 14:58
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Тататрінцева Валентина Анатоліївна, студентка магістратури Подільського державного аграрно-технічного університету; Кондрюк Леся Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету
28.11.2019 21:49
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Татьяніна Світлана Михайлівна, викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Університету державної фіскальної служби України; Березинець Юлія Володимирівна, студентка групи ФМСБз-19-1, Навчально-науковий інститут фінансів та банківської справи Університету державної фіскальної служби України; Шарлай Юлія Олександрівна, студентка групи ФББ-16-5, Навчально-науковий інститут фінансів та банківської справи Університету державної фіскальної служби України
26.11.2019 10:16
 
 
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНО ФІНАНСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Трофанчук Дмитро Сергійович, студент, Нaвчaльнo-нaукoвий iнститут iнфopмaцiйнoї безпеки Нaцioнaльнoї aкaдемiї Служби безпеки Укpaїни
04.11.2019 10:33
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Трофименко Богдан Станіславович, студент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
27.11.2019 15:21
 
Відображено [61-80] з 94 Сторінки: 1 2 3 4 5 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.331 сек. / Mysql: 898 (0.285 сек.)