:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 
22.11.2019 15:53
Автор: Івченко Лариса Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»; Ляшенко Юлія Миколаївна, студентка факультету обліку та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Масштабне реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності насамперед зумовлене значними змінами в економіці України та її входженням у світове співтовариство. Тому з'являється необхідність створення нової нормативно-правової бази бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Одним із головних завдань реформування фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів є вдосконалення ведення бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва і складання на основі цього фінансової звітності.

Міністерство фінансів України наказом № 422 від 25 червня 2003 р. затвердило “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами” (далі – Рекомендації). Рекомендаціями передбачено, що малі підприємства можуть використовувати просту і спрощену форми бухгалтерського обліку, але вони дещо різняться від раніше прийнятих у 1996 р [1, ст.48].

Просту форму обліку застосовують малі підприємства з незначним документооборотом, які здійснюють діяльність з виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Ця форма передбачає використання одного регістру – Журналу обліку господарських операцій. Ведення Журналу не має суттєвих відмінностей порівняно з використанням Книги обліку господарських операцій. Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку (кількістю господарських операцій за місяць не більше 300) або за власним вибором суб'єкта господарювання [2]. На підставі первинних і зведених документів у відомостях відображається запис за дебетом і кредитом відповідних рахунків, а також поєднання синтетичного та аналітичного обліку, тому окремо аналітичний облік не ведеться. Наприкінці місяця обороти з кредиту рахунків переносять до оборотно-сальдової відомості, яка є Головною книгою шахової форми. 

Ведення бухгалтерії без використання подвійного запису характеризується наявністю одного запису для кожної господарської операції, заповненням однієї колонки для відображення надходжень і витрат грошових коштів. Перевагою такого обліку є значна простота його ведення, однак він має більше недоліків, ніж переваг: такий облік не має можливості відслідковувати рахунки інвентаризації, кредиторської та дебіторської заборгованості. Бухгалтерія без використання подвійного запису має можливість розрахунку чистого доходу, однак, не пристосована для розробки балансу та відстеження змін на рахунках активу і пасиву, що є вкрай необхідним для складання фінансової звітності [3, ст. 128]. 

Таким чином, бухгалтери невеликих підприємств за спрощеною формою обліку доходів і витрат повинні відображати кожну господарську операцію не двічі (як цього вимагає метод подвійного запису), а тричі, тому що, крім змін у статтях балансу, розробники методичних рекомендацій вимагають від малих підприємств деталізувати інформацію про нарахування амортизації та витрати на ремонт основних засобів, а також про розрахунки підприємства з постачальниками, покупцями, працівниками, бюджетом та іншими контрагентами, що призводить до відображення господарських операцій у декількох облікових регістрах [1, ст. 126]. Таким чином, у відображенні господарських операцій у спрощених формах журналів і відомостей присутній метод подвійного запису, який забезпечує (допомагає) при складанні фінансової звітності, зокрема, основного бухгалтерського документу – балансу.

Без методу подвійного запису дуже складно збалансувати статті активу і пасиву та здійснити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку протягом всього звітного періоду [4]. 

Список використаних джерел:

1. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва: стат. зб. - К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2014. - 497 с.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39, у редакції наказу від 23 липня 2019 р. № 19. – Режим доступу - http://www.rada.gov.ua. 

3. Данилків Х. Економічна сутність та роль малого підприємництва в умовах розвитку ринкової економіки. / Х. Данилків // Формування ринкової економіки в Україні. - 2013. - Вип. 29. Ч. 1. - С. 126-133.

4. Безугла Л.С. Соціально-економічні функції держави щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» № 2, 2011.

5. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2011. − №13-17. − ст.112 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17 допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
29.11.2019 16:24
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
29.11.2019 12:00
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
28.11.2019 21:49
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
28.11.2019 21:41
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР ТА ЙМОВІРНІ ЗМІНИ ЩОДО НЬОГО В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ
28.11.2019 21:28
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ РОСЛИННИЦТВА ТА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ
28.11.2019 18:25
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
27.11.2019 14:41
ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
27.11.2019 14:24
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.11.2019 10:51
ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
25.11.2019 16:49
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.355 сек. / Mysql: 706 (0.306 сек.)