:: ECONOMY :: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ :: ECONOMY :: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
:: ECONOMY :: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

 
26.12.2018 15:40
Автор: Пушкарьова Олена Юріївна, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

До недавнього часу в Україні не існувало правового і методологічного забезпечення функціонування служб децентралізованого внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору. Фактично в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади функціонували контрольно-ревізійні підрозділи, проте їх діяльність не можна було порівняти з проведенням внутрішнього аудиту згідно з міжнародними (європейськими) нормами і правилами.

Отже, одним з основних завдань реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю згідно Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року було утворення служб внутрішнього аудиту органами державного і комунального сектору, зокрема міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Згідно статті 26 Бюджетного кодексу України внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.

Питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та його проведення в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністраціях (далі – установи) визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 (далі – Постанова №1001). Згідно п.2 Постанови №1001 передбачено утворення та функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади з 01.01.2012. Для органів місцевого самоврядування ця норма носить рекомендаційний характер.

Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність установ  в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються його керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів та бюджетних установ, а також підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади).

Основним завданням підрозділу є надання керівникові установи об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

1) функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

2) удосконалення системи управління;

3) запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

4) запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності.

Внутрішній аудит проводиться згідно з планами, що формуються підрозділом, затверджуються керівником установи та оприлюднюються на її офіційному веб-сайті. Копія затвердженого плану (змін до нього) надсилається до Мінфіну.

Строк проведення внутрішнього аудиту не повинен перевищувати 45 робочих днів.

Внутрішній аудит проводиться відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (далі – Стандарти).

Одним з основних моментів організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту є забезпечення його незалежності, в тому числі:

- організаційної (пряме підпорядкування та підзвітність підрозділу внутрішнього аудиту керівнику установи.);

- функціональної (недопущення виконання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту функцій, не пов'язаних із здійсненням внутрішнього аудиту).

Стандартами визначені наступні напрями проведення внутрішнього аудиту:

1) аудит ефективності (оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи);

2) фінансовий аудит (оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку);

3) аудит відповідності (оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном).

Стандартами визначені основні вимоги до планування діяльності з внутрішнього аудиту, ведення бази даних щодо об'єктів внутрішнього аудиту, організації та проведення внутрішніх аудитів, документування його результатів, моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту, а також стандарти звітування, моніторингу, формування та зберігання справ, взаємодії з органами державної влади та оцінки якості за результатами внутрішнього аудиту 

З урахуванням вимог Постанови №1001 та Стандартів розроблюються основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту:

- положення про підрозділ внутрішнього аудиту;

- посадові інструкції працівників підрозділу внутрішнього аудиту;

- порядок планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів та, за рішенням керівника підрозділу, інші аспекти внутрішнього аудиту.

Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту є важливим аспектом діяльності з внутрішнього аудиту в установі. Внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту здійснюється керівником підрозділу внутрішнього аудиту. Механізм організації та проведення зовнішньої оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту (здійснюється Мінфіном) врегульовано Порядком здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженим Наказ Міністерства фінансів України від 03.05.2017 № 480.

Таким чином, внутрішній аудит в державному секторі має достатні правові засади щодо реалізації своєї діяльності.

Список використаних джерел:

1. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua.

3. Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних  органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

4. Стандарти внутрішнього аудиту: Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
27.12.2018 11:46
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»
26.12.2018 17:23
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
26.12.2018 16:29
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
24.12.2018 13:35
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО НС(П)БОДС ТА МСБОДС
24.12.2018 13:30
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
22.12.2018 16:51
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
19.12.2018 17:17
ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
18.12.2018 11:42
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
15.12.2018 18:51
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
07.12.2018 21:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.253 сек. / Mysql: 706 (0.217 сек.)