:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 
24.12.2018 13:35
Автор: Шинкар Юлія Степанівна, студентка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Розуміння особливостей обліку та контролю за витратами є необхідною умовою ефективного управління державними фінансами. Фіскальні правила, середньострокові бюджетні плани та річні бюджети не мають сенсу, якщо витрати не можна контролювати під час виконання. Відсутність розуміння особливостей обліку та ефективного контролю за витратами не лише загрожує макроекономічній стабільності та фіскальній дисципліні, але також може поставити під сумнів цілісність системи державного фінансового управління та підірвати довіру до Уряду, який керує державними ресурсами. Незважаючи на те, що інституційні механізми отримання державних надходжень, як правило, досить централізовані в національному податковому органі, витрати цих ресурсів включають широкий спектр державних установ на різних рівнях влади, навіть у країнах з відносно централізованими системами управління державними фінансами.

Бухгалтерський облік витрат в бюджетних установах є одним із найбільш специфічних та трудомістких об’єктів обліку за контролем, рухом та наявністю бюджетних та позабюджетних коштів. Такий об’єкт обліку як витрати бюджетних установ та організацій потребують детального дослідження.

Діяльність бюджетних установ передусім спрямована на задоволення соціальних та культурних потреб суспільства та держави. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна установа – це заклад, установа чи організація, яка створена органами державної влади, та здійснює свою діяльність виключно за рахунок коштів, що надходять із державного чи місцевого бюджетів [1].

Бухгалтерський облік у сфері державного фінансування є однією з найбільш важливих складових в державному секторі України, так як він здійснює контроль за наявністю та рухом бюджетних коштів, систематичний облік виконання кошторисів; виконує управлінську, інформаційну, контрольну функції; ґрунтується на відповідних принципах: достовірність, повнота бухгалтерського обліку, незалежність, законність, та інші; має свій відповідний предмет та методики ведення, що досить сильно відрізняє його від бухгалтерського обліку в сферах підприємницької діяльності [2].

Під витратами розуміють державні платежі, які не створені і не компенсують фінансові вимоги. Вони є основою для результатів виконання кошторису доходів і витрат, його аналіз, який має на меті виявлення внутрішніх резервів. Витрати – це зменшення грошових коштів чи збільшення кредиторської заборгованості для отримання або поповнення продуктивних сил суб’єкта державного сектору.

Особливість обліку та контролю витрат у бюджетних установах полягає в тому, що витрати поділяються на витрати за обмінними та витрати за необмінними операціями. Витрати за обмінними операціями включають такі елементи витрат: оплата праці; нарахування на заробітну плату; матеріальні витрати; амортизація; фінансові витрати; та інші витрати за обмінними операціями. Що ж стосується витрат за необмінними операціями, то вони включають такі елементи витрат: трансферти та інші витрати за необмінними операціями. Для обліку витрат за обмінними операціями використовуються рахунки 8 класу за виключенням рахунків 85 групи, які використовуються для обліку витрат за необмінними операціями.

Отже, для ефективного контролю за витратами бюджетних установ для початку потрібно розуміти особливості обліку у даній сфері, виявити специфічні проблеми та недоліки контролю за витратами, уряду потрібно розробити інструменти та заходи щодо їх подолання. Реформи для вирішення питань щодо виконання бюджету можуть вимагати чіткого уточнення процедур виконання бюджету, впровадження або вдосконалення системи управління ризиками, вдосконалення системи гарантій / розподілів бюджету, встановлення контролю за зобов'язаннями, посилення управління грошовими коштами, впровадження обліку за методом накопичення тощо. Реформи, що проводяться на вищому рівні, такі як запровадження середньострокового фіскальні / бюджетні рамки, зміни до бюджетного календаря, покращення витрат бюджетної політики та програм або збільшення розміру або управління резервами на випадок непередбачених обставин також може знадобитися для зміцнення довіри до бюджету та контролю за витратами бюджетних установ.

Література:

1. Бюджетний кодекс України [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Ляшенко О.С. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: краткая энциклопедия / О. С. Ляшенко // Всё о бухгалтерском учете. – 2010. –№ 38. – С. 33-36.

_____________________

Науковий керівник: Цятковська Олена Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
27.12.2018 11:46
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»
26.12.2018 17:23
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
26.12.2018 16:29
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
26.12.2018 15:40
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО НС(П)БОДС ТА МСБОДС
24.12.2018 13:30
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
22.12.2018 16:51
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
19.12.2018 17:17
ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
18.12.2018 11:42
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
15.12.2018 18:51
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
07.12.2018 21:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.199 сек. / Mysql: 706 (0.17 сек.)