:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 
29.10.2018 22:40
Автор: Щербій Тетяна Вадимівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В сучасному економічному світі за умов глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору проблема забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стає особливо актуальною. Для початку розглянемо що являє собою поняття «конкурентоспроможність». Прикладів того що являє собою це поняття можна навести  багато, але узагальнюючи їх можна сказати, що конкурентоспроможність підприємства являє собою його здатність утримувати своє положення на ринку та динамічно розвиватися в умовах жорсткої конкурентної боротьби.[1] На конкурентоспроможність підприємств впливає багато чинників, серед яких є об’єктивні та суб’єктивні, а підвищення конкурентоспроможності має кілька аспектів: технологічний, організаційний, економічний, соціальний, юридичний, комерційний, кожен з яких вирішується почергово.

На жаль, в Україні конкурентоспроможні підприємства, особливо в реальному секторі економіки, практично відсутні, або перебувають в не  найкращому стані. З можливих причин такої ситуації найімовірнішими називають технологічна відсталість, що проявляється в використанні застарілих технологій та обладнання; брак ресурсів, з чого маємо низький рівень інноваційної активності підприємств; низька якість управлінського персоналу; недооцінка питань управління конкурентоспроможністю у практиці сучасного вітчизняного менеджменту; відсутність на переважній більшості підприємств стратегії забезпечення конкурентоспроможності на середньо- та довгострокову перспективу.[1] За даними Антимонопольного комітету України конкурентну структуру має катастрофічно мала кількість вітчизняних ринків, це підтвердили і самі підприємці, серед яких лише 13,25% вважають  рівень конкуренції в Україні високим, 25,56% –  помірним, 15,63% –  слабким, а 23,18% взагалі не відчувають конкуренції.[2]

Всі вищенаведені факти свідчать про те, що конкурентоспроможність вітчизняних підприємств потребує термінової модернізації. В першу чергу, особливу увагу потрібно приділити вирішенню таких завдань, як поліпшення нормативно-правової бази розвитку та вдосконалення конкурентного середовища, постійний системний аналіз ситуації, розвиток споживчого попиту на продукцію і послуги шляхом введення прогресивних стандартів якості, розширення правової бази споживчих суспільств, розповсюдження достовірної інформації про товари і послуги, нормування показників конкурентоспроможності, стимулювання підприємств до проведення глобальної стратегії щодо перспектив розвитку, підвищення ефективності, конкурентоспроможності і розширення експорту, постійний контроль динаміки рівня конкурентоспроможності, що забезпечить можливість прогнозування змін у майбутньому,  методика оцінки має бути здійсненна для підприємства на практиці, за умов наявності серед основних конкурентів підприємств різних за масштабами діяльності, обсягом та структурою товарної маси, при здійсненні оцінки необхідно враховувати причини кількісних та якісних змін діяльності підприємства задля забезпечення можливості прийняття управлінських рішень [2]. Щоб на практиці покращувати показники конкурентоспроможності підприємств варто вдатись до низки заходів: забезпечення пріоритетності продукції; зміну якості виробу; виявлення переваг товару порівняно із замінниками, підвищення якості управління, удосконалення організації інноваційної діяльності, впровадження нових інформаційних технологій, розвиток логістики, розвиток тактичного маркетингу.[2]

Підсумовуючи можемо сказати, що забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на сучасному етапі економічного розвитку є надзвичайно важливим завданням України. Щоб досягнути вищого рівня конкурентоспроможності підприємствам, в першу чергу, необхідно відійти від так званих «пережитків минулого» та змінити існуючу інституційну організацію виробництва.[3]

Список використаних джерел:

1. Мельничук Л. С., Хізніченко О. О Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств [Електронний ресурс] Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/107934-228773-1-SM%20(1).pdf

2. Г. Филюк Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. 2013 ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 10(151)/2013 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/fyliuk.pdf

3. Гарбар В.А. Інвестиційна складова економічної конкуренції в умовах глобалізації. Вісник ТАНГ. 2002. Випуск 7/1. С. 80-83.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ANALYSIS OF ECONOMIC CONCEPT OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISES
30.10.2018 00:05
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:30
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:24
ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КОРЕЇ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:19
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
29.10.2018 21:15
РЕБРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2018 20:25
ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
29.10.2018 09:37
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
28.10.2018 19:25
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
26.10.2018 13:38
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
25.10.2018 13:50
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 1.194 сек. / Mysql: 841 (1.129 сек.)