:: ECONOMY :: РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ :: ECONOMY :: РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
:: ECONOMY :: РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

 
28.10.2018 19:25
Автор: Кравченко Ганна Євгенївна, студентка, Університет митної справи та фінансів
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Свiтовi кризовi процеcи вплинули на фінансово-господарську діяльність підприємств, що стало причиною погіршення результатів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Тому реструктуризація підприємств є важливим чинником, який забезпечить ефективне функціонування та розвиток підприємства. Адже процес реструктуризації орієнтований на забезпечення трансформації підприємства до нової, більш ефективної системи діяльності з метою досягнення довгострокового розвитку.

Реструктуризація підприємства – це перебудова органiзацiї, яка може бути пов'язана зі зміною форми власності, організаційно-правової форми господарювання, організаційної і виробничої структури підприємства, управлінської структури, кадрів і, безумовно, з реформуванням фінансів підприємства. Метою реструктуризації є забезпечення виживання підприємства в ринкових умовах, підвищення рівня конкурентоспроможності та забезпечення майбутнього розвитку шляхом застосування бiльш ефективного використання ресурсів.

Реструктуризація підприємств є фундаментом фінансового оздоровлення. Її можна використовувати як комплексно, так і на  одному з потрiбних напрямків.

Необхідність здійснення реструктуризації українських підприємств пов'язана з трансформацією економічної системи нашої країни і потребою до пристосування нових умов. Приватизація теж  потребує перебудов, адже зміна форми власності й нові організаційно-правові форми господарювання вимагають корекції не тільки управлінської системи, а й структури взаємовідносин, корпоративної культури, способу й ступеня делегування повноважень.

Для того щоб краще зрозуміти вплив процесу реструктуризації потрібно проаналізувати інформацію щодо фінансів українських підприємств за останні роки.

Фінансовий результат державних підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за 2015-2018 роки зменшувався і набув негативного значення, але за останній 2018 рік даний показник набув позитивного значення і склав 92,0 млрд.грн. прибутків. Це пов’язано передусім із переходом на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та стабілізацією курсу долара.

Прибуткових підприємств, частка яких у загальній кількості становила на 2018 рік 77,2%, також збільшилось, разом із доходом, який отримано 280,5 млрд. грн прибутку, що на 17,0% більше, ніж за січень-листопад 2017 року.

Частка збиткових підприємств у період 2015-2017 рр. збільшувалась, але за останні  два роки збиткових підприємств стало значно менше, і у 2017 році їх частка становила 32,8%, що порівняно з відповідним періодом 2016 року менше на 7,0%; ними допущено 188,5 млрд.грн збитків, що у 2,2 раза менше, ніж за січень-листопад 2016 року.

Велика частка збиткових підприємств у 2017 році була зафіксована у наступних видах економічної діяльності: нерухоме майно (47,7%); транспортна діяльність, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (40,4%); тимчасове розміщування й організація харчування (37,6%); інформації та телекомунікації (35,5%); промисловість (34,3%); будівництво (33,6%).

Фінансова діяльність підприємств  за 9 місяців 2017р. є позитивною і становить 237,8 млрд.грн прибутків (за аналогічний період 2016 року – 82,0 млрд.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості склала 70,3%, отримано 368,6 млрд.грн прибутку, що на 36,3% більше, ніж за 9 місяців 2017 року.

Частка збиткових підприємств у минулому році у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшилась  і складала 29,7%. Ці підприємства склали 130,8 млрд.грн збитків, що по відношенню до аналогічного періоду 2017 р. менше на 30,6%.

Вища за середній рівень в економіці частка збиткових підприємств спостерігалась, зокрема, у транспортній сфері, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (41,0%); тимчасовому розміщуванні й організації харчування (38,8%); операціях з нерухомим майном (35,9%) [1].

Фінансовi результати підприємств за І півріччя 2018р. є позитивним і становить 189,8 млрд. грн прибутків (за аналогічний період минулого року – 186,3 млрд.грн прибутку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 71,7%, отримано 289,7 млрд.грн прибутку, що на 7,3% більше, ніж за І півріччя 2018 року.

Частка збиткових державних підприємств у порівнянні з минулим роком зменшилась на 2,9 в.п. і склала 28,3%. Цими підприємствами допущено 99,9 млрд.грн збитків, що по відношенню до аналогічного періоду 2017 р. більше на 19,4%.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності як транспорт, складське господарство, кур’єрська та поштова діяльність (42,0%); сфера адміністративного та допоміжного обслуговування (34,2%); тимчасове розміщування й організація харчування (33,8%); операції з нерухомим майном (33,3%).

Як бачимо за період 2015-2017 рр. відбулося значне зростання збитків, а зростання прибутків почалося у 2016 р. І позитивно продовжує функціонувати у 2017 і 2018 рр.

Таким чином, реструктуризація організації змогу адаптуватися за допомогою програм організаційно-економічного, техніко-технологічного та фінансового характеру, які допоможуть підвищити ефективність виробництва, конкурентоспроможність та збільшення прибутків.

Реструктуризація – це бізнес-план, програма якого передбачає реалізацію програми для кожного конкретного підприємства ураховуючи  специфіку його діяльності. Саме застосування українськими підприємствами даного методу роботи, дало можливість реалізувати вдалий аналіз зовнішнього середовища і стан суб'єкта економіки; розробити концепції і сформулювати цілі реструктуризації; обрати правильну форму реструктуризації необхідну для свого виду господарювання. А також  розробити бізнес-план реструктуризації який допоміг стати прибутковим підприємствам, за допомогою вдалої програми реструктуризації з урахуванням усіх стратегічних цілей.

Виходячи із вищесказаного на державному рівні потрібно скласти довгострокову програму реструктуризації економіки України та створити необхідні передумови для  ефективного використання підприємствами, що полегшить і пришвидшить розвиток народного господарства, а також сприятиме зростанню економічного потенціалу країни та задоволенню потреб населення.

Список використаних джерел:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2016/arh_2016_u.htm.

2. Базилінська О.Я. Управління фінансами підприємств: фінансова реструктуризація і конкурентоспроможність підприємств [Електронний ресурс] / О.Я. Базилінська. – Режим доступу : http://lukyanenko.at.ua/_ld/1/182.pdf. – 04.06.2011. – Назва з екрана.

3. Кругляк А.М. Управління процесами реструктуризації як форма фінансового оздоровлення підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №20. – С. 45-49.

4. Малиновський Ю. В. Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства / Ю. В. Малиновський, Д. Р. Цьвок. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менедмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 778. – С. 166-172. 

_____________________________

Науковий керівник: Шевченко Наталія Іванівна, кандидат наук з державного управління, Університет митної справи та фінансів

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ANALYSIS OF ECONOMIC CONCEPT OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISES
30.10.2018 00:05
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:40
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:30
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:24
ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КОРЕЇ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:19
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
29.10.2018 21:15
РЕБРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2018 20:25
ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
29.10.2018 09:37
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
26.10.2018 13:38
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
25.10.2018 13:50
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.178 сек. / Mysql: 841 (0.153 сек.)