:: ECONOMY :: ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
29.10.2018 09:37
Автор: Аберніхіна Ірина Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент, Національна металургійна академія України; Поша Владислав Вадимович, студент, Національна металургійна академія України
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

На ефективність діяльності промислових підприємств значний вплив оказують різноманітні ризики, визначити які можливо за допомогою аналізу існуючого стану та закономірностей розвитку підприємств та галузі їх функціонування. Отримала розвиток проблематика вивчення ризику у роботах В.В. Вітлінського [1], В.П. Савчука [2], С.І. Наконечного та ін. Аналіз наукових праць дозволяє зробити висновки про неоднозначність трактування сутності ризику, його елементів, властивостей, підходів до оцінювання та управління. Розглядаючи класифікацію ризиків суб’єктів господарювання звертає увагу підхід щодо розподілення економічних ризиків на стратегічні, ринкові (ціновий та валютний ризики, ризик відсоткової ставки), кредитні, ризики ліквідності, фінансові, операційні, інформаційні та інші ризики [2]. Процес управління ризиками складається з наступних етапів: якісний аналіз ризиків (ідентифікація, класифікація та групування ризиків, розробка попередніх припущень), кількісний аналіз (формалізація невизначеності, оцінка ризиків), управління ризиками (розробка стратегії, вибір та використання методів управління ризиками), контролінг ризиків (моніторинг ризиків, оцінка ефективності методів управління ризиками). Проведемо ідентифікацію основних факторів ризику досліджуваного підприємства. ПрАТ НПО «Дніпропрес» - є підприємством машинобудівної галузі. Сьогодні завод - це комплекс виробництв та інженерний центр, що спеціалізується на проектуванні, виготовленні і введенні в експлуатацію гідропресового устаткування. Машинобудування належить до галузей з найбільшим рівнем впливу ризиків через значну залежність попиту на його продукцію від кон’юнктурних коливань, пов’язаних з рівнем інвестиційної активності компаній-споживачів продукції машинобудування, а також через значні темпи розвитку нових технологій у світі, що зумовлює швидке моральне старіння технологій та обладнання. Однак, підвищений попит на продукцію ПрАТ НПО «Дніпропрес» дозволяє підприємству формувати виробничу програму, спираючись на портфель заказів, одержані аванси та поетапне фінансування споживачами всього циклу виробництва продукції. Проведений аналіз діяльності свідчить про успішне функціонування заводу в 2015-2017 рр.: стабільне зростання чистого доходу від реалізації продукції підприємства супроводжується отриманням чистого прибутку. Однак, всі показники ліквідності та фінансової стійкості мають критичні значення. Підприємство не має можливості негайно погашати поточні зобов’язання через відсутність грошових коштів на рахунковому рахунку в банку та інших ліквідних активів; група показників фінансової стійкості підприємства вказує на повну його залежність від кредиторів. Звертає увагу те, що завод формує залучені кошти виключно за рахунок короткострокових позикових джерел. В їх структурі провідне місце займають короткострокові банківські кредити та поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами. Враховуючи результати аналізу діяльності підприємства, керівництву необхідно зосередитися на управлінні такими факторами ризику як: відсоткова ставка за короткостроковими банківськими кредитами, строки відстрочки платежу, що надається споживачеві, недостатній обсяг грошових коштів на банківському рахунку, коливання ціни на основні та допоміжні матеріали, реалізація проектного інвестування в технічне та програмне переобладнання заводу.

Література:

1. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: моногр./ В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. 

2. Савчук В.П. Риск-менеджмент: базовые принципы и современные технологии. – К.: Companion Group, 2014. – 304 с.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ANALYSIS OF ECONOMIC CONCEPT OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISES
30.10.2018 00:05
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:40
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:30
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:24
ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КОРЕЇ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:19
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
29.10.2018 21:15
РЕБРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2018 20:25
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
28.10.2018 19:25
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
26.10.2018 13:38
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
25.10.2018 13:50
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.227 сек. / Mysql: 841 (0.191 сек.)