:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 
25.10.2018 13:50
Автор: Бодня Дмитро Андрійович, магістр, Університет митної справи та фінансів
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Економічні процеси сучасної ринкової економіки потребують від українських підприємств розробки стратегічних планів та визначення основних напрямів розвитку. Тому актуальним є дослідження та вирішення проблем, що пов’язані з управлінням капіталом підприємства як основним джерелом, що сприяє підвищенню економічних та конкурентних переваг підприємства.

Головна мета управління капіталом є максимізація ринкової вартості підприємства, так як це буде сприяти максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періодах. Управління капіталом підприємства здійснюється за допомогою системи принципів та методів розробки і впровадження управлінських рішень, які безпосередньо пов’язані з ефективністю його використання.

Виділимо такі основні принципи управління капіталом підприємства [1]:

- планування обсягу та структури капіталу;

- оптимальне розміщення й використання капіталу підприємства на всіх стадіях кругообігу;

- наявність системи джерел формування капіталу;

- контроль за станом та використанням капіталу підприємства.

Управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел фінансування (пасивів) задля підвищення рентабельності власного капіталу та здатності підприємства розраховуватися з кредиторами, виплачувати дивіденди власникам підприємства. Взагалі управління капіталом на підприємстві повинно ґрунтуватися на створенні інформаційних систем обліку, контролю за капіталом, а також його постійний моніторинг та аналіз відповідно до стратегії і оперативних завдань підприємства. Ефективне управління щодо формування та використання капіталу підприємства вимагає постійного відстеження змін у його розмірі й структурі. Це досягається шляхом ретельного ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, які пов’язані зі змінами у розмірі та складі власного капіталу, і відображення відповідних даних у формах фінансової звітності підприємства.

Управління капіталом підприємства направлене на вирішення таких основних завдань [2]:

- формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного розвитку;

- забезпечення фінансової гнучкості підприємства;

- забезпечення фінансової рівноваги у процесі розвитку підприємства;

- забезпечення мінімізації фінансового ризику, який пов’язаний з використанням капіталу, при запланованому рівні його дохідності;

- забезпечення своєчасного реінвестування капіталу тощо.

Ефективність управління капіталом підприємства реалізується через визначення оптимальних цілей, стратегій, розробки планів по підвищенню прибутковості і рентабельності, визначення відповідальних структур та менеджерів, які забезпечують досягнення поставлених цілей й стратегій. Отже, підприємство не може ефективно діяти без обґрунтування програми довгострокових дій по підвищенню ефективності використання капіталу.

Список використаних джерел:

1. Міщук Є.В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення / Є.В. Міщук, В.В. Міщенко // Агросвіт. – 2015. – № 24. – С. 46–49.

2. Бланк І.А. Управління формуванням капіталу: наукове видання / І.А. Бланк. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 510 с.

__________________________

Науковий керівник: Даценко Вікторія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансів

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ANALYSIS OF ECONOMIC CONCEPT OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISES
30.10.2018 00:05
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:40
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:30
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:24
ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КОРЕЇ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:19
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
29.10.2018 21:15
РЕБРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2018 20:25
ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
29.10.2018 09:37
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
28.10.2018 19:25
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
26.10.2018 13:38
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.143 сек. / Mysql: 812 (0.116 сек.)