:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
29.10.2018 22:24
Автор: Вільчинська Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ; Кисіль Аліна Андріївна, магістр, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Проведення економічних реформ в Україні пов’язане з вирішенням проблеми витрат у діяльності підприємств. Забезпечення стійкого ефективного розвитку підприємств вимагає нових, більш досконалих методів та форм регулювання витрат з послідуючим їх зниженням. 

На сьогоднішній день з розвитком конкуренції на ринку та зниженням показників прибутку та прибутковості перспективи розвитку підприємств в Україні значною мірою залежать від поведінки витрат та оптимізації їх. Вміння планомірно і раціонально керувати витратами в періоди погіршення кон’юнктури ринку підвищує шанси на виживання. Також за сприятливих економічних умов важливим стає завдання оптимального розподілу ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю. Це можливо зробити, якщо на підприємстві діє продумана ефективна система оптимізації витрат. 

Необхідно відмітити, що в умовах кризової економіки динамічність витрат виробництва викликана змінами в макроекономіці. Однак це не ви-ключає необхідності пошуку шляхів їх зниження на даному підприємстві. Актуальність питань, пов'язаних із зниженням витратомісткості продукції і виробничих процесів, значно зростає в умо¬вах кризової ситуації, зниження можливостей підвищувати ціни на продукцію. Низький рівень платоспроможності вітчизняних спожива¬чів продукції спонукає товаровиробників шукати можливості знижен¬ня цін на продукцію і на цій основі забезпечувати стабільне станови¬ще підприємства на ринках збуту. Зниження цін на продукцію підприємства потребує перегляду структури витрат на вироб¬ництво, оцінки раціональності кожної складової їх частини з позицій ефективності виробництва. Тому для того, щоб виправити ситуацію на підприємствах України загалом, необхідно негайно розробити та запровадити ряд заходів, які б допомогли удосконалити систему оптимізації витрат.

Ми вважаємо, що побудову та вдосконалення системи оптимізації витрат на підприємствах пропонується здійснювати шляхом:

- виділення основних понять і процедур системи оптимізації витрат;

- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;

- формування моделі оптимізації витрат з урахуванням особливостей галузі та підприємства;

- побудова інформаційної системи;

- адаптації документообороту до обраної інформаційної системи;

- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.

Також, на нашу думку необхідно відзначити, що основні поняття та процедури в системі оптимізації витрат розглядаються за трьома напрямами:

планування витрат; аналіз та контроль витрат; корегуючий вплив на процес формування витрат.

Планування витрат на нашу думку включає в себе такі дії: складання класифікації витрат; визначення норм витрат ресурсів, виходячи із запланованого обсягу випуску продукції і необхідності підтримки оптимального режиму роботи технологічного обладнання; розрахунок вартості витрат на основі даних про заплановані витрати ресурсів та існуючі ціни на них; визначення умов, за яких можлива економія ресурсів або допустима їх перевитрата порівняно з нормами;розробка програми ресурсозбереження; складання плану-кошторису на витратному горизонту планування.

Список використаної літератури

1. Економіка підприємства: підручник /за ред. С. Ф. Покропивного. – [вид. 2-ге, перероб. та доп.]. - К.: КНЕУ, 2008, - 528 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ANALYSIS OF ECONOMIC CONCEPT OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISES
30.10.2018 00:05
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:40
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:30
ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КОРЕЇ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:19
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
29.10.2018 21:15
РЕБРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2018 20:25
ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
29.10.2018 09:37
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
28.10.2018 19:25
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
26.10.2018 13:38
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
25.10.2018 13:50
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.200 сек. / Mysql: 841 (0.173 сек.)