:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ :: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 
26.10.2018 13:38
Автор: Коробська Альона Олександрівна, здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України; Попрозман Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Земельні ресурси – це основна складова природних ресурсів, основа рослинного і тваринного світу, головний засіб виробництва у сільському господарстві, а тому постає потреба в їх особливій охороні, і в першу чергу земель сільськогосподарського призначення. Це пов’язано з тим, що деградаційні процеси, які відбуваються на сільськогосподарських угіддях призводять до негативних змін якісних і кількісних характеристик у ґрунтах. А це особливо відчутно саме на землях сільськогосподарського призначення [2].

Оскільки на сьогоднішній день існують різні форми власності на землю, тому досить актуальним постає питання охорони земель, так як їх раціональне використання не повинно погіршувати екологічну ситуацію і природні властивості ґрунтів.

Одним із досить ефективних способів вирішення цієї проблеми є економічне стимулювання землевласників та землекористувачів до раціонального використання та охорони земельних ресурсів. Його визначають як комплекс взаємозалежних дій, що направлені на те, щоб збільшити зацікавленість суб’єктів господарювання у збереженні і відтворенні родючості ґрунтів та здійсненні землеохоронних заходів [1, с. 6-8].

Серед інструментів економічного стимулювання раціонального землекористування необхідно виділити: надання податкових і кредитних пільг; компенсування з бюджетних коштів недоодержаної частини доходу внаслідок консервації земель; надання на пільгових умовах коротко- і довгострокових позичок; застосування прискореної амортизації основних фондів землеохоронного призначення. 

Ефективне функціонування економічного механізму стимулювання землеохоронної діяльності можна забезпечити лише за наявності повноцінної нормативно-правової бази. Земельним кодексом України та прийнятими відповідно до нього законодавчими актами закріплено норми щодо економічного стимулювання запровадження заходів із використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів [3]. Ним передбачено, що економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель охоплює такі заходи: виділення коштів державного, місцевого бюджету для відтворення земель, порушених не з вини самих власників землі і землекористувачів; заохочення за поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель, виробництво екологічно чистої продукції; звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають на стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану в період, передбачений проектом проведення робіт; часткову компенсацію з коштів бюджету зниження доходу внаслідок тимчасової консервації порушених земель, не з вини власників і землекористувачів.

Всі ці заходи стимулюють збереження, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення якості земель і меншою мірою стосуються економічних стимулів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, а це досить важливо в умовах ринкової економіки, коли землевласник або землекористувач має право самостійно розпоряджатися виробленою продукцією. Ще одним важливим заходом стосовно економічного стимулювання раціонального землекористування є часткове або повне звільнення селянських (фермерських) господарств від плати за землю на відповідний період часу. Законодавством передбачено, що новостворені селянські (фермерські) господарства звільняються від плати за землю протягом трьох років з часу передачі їм у власність або надання у користування земельної ділянки [4].

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що основною метою економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель є створення високоефективного землеволодіння, всебічна охорона та відтворення родючості ґрунтів, формування екологічно збалансованого та економічно ефективного землекористування сільськогосподарських підприємств [5], а невід’ємними її складовими є: методи, інструменти, заходи, критерії стимулювання, а також джерела фінансування. Для того, щоб забезпечити дієвість економічного механізму стимулювання, необхідне розроблення та прийняття відповідного порядку, який визначатиме організаційні засади, умови та підстави економічного стимулювання раціонального й еколо¬гічно безпечного землекористування [3].

Список використаної літератури

1. Андрущенко А.В. Економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення: монографія / Андрущенко А.В., Лоїк Г.К. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 224с.

2. Лазеба Є. С. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель у полтавській області / Є. С. Лазеба // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 11. - С. 40-44. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_11_10

3. Мартинюк М.П. До питання економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель / М.П. Мартинюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 16. Частина 2. – С. 120-123.

4. Важинський Ф.А. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, М.Л. Потинський // Науковий вісник НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.13. – С. 123-128.

5. Бойченко Р. В. Економічне стимулювання раціонального використання земель [Електронний ресурс] / Р. В. Бойченко // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Тернопіль, 24 – 25 березня 2016 р.) : в 2 ч. – Тернопіль : Крок, 2016. – Ч. 1. - С. 31-34.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ANALYSIS OF ECONOMIC CONCEPT OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISES
30.10.2018 00:05
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:40
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:30
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.10.2018 22:24
ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КОРЕЇ В УКРАЇНІ
29.10.2018 22:19
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
29.10.2018 21:15
РЕБРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2018 20:25
ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
29.10.2018 09:37
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
28.10.2018 19:25
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
25.10.2018 13:50
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.211 сек. / Mysql: 841 (0.181 сек.)