:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 23

Термін подання матеріалів

28 травня 2020

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 
17.04.2013 18:19
Автор: Латипова Марина Андріївна, студентка Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Близький Роман Сергійович, кандидат економічних наук, доцент Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Актуалізація проблем розробки ефективної політики в управлінні фінансовою стійкістю особливо гостро постає на тлі сучасного розвитку економіки України, за умов її нестабільності та соціально-політичної непередбачуваності.  Негативний вплив на діяльність підприємств здійснюють безліч факторів середовища їх функціонування, але фактор відсутності або некоректності змісту політики управління фінансовою стійкістю є одним з тих що може  сприяти сталому розвитку  та стабілізації економіки підприємства.
  Для забезпечення підприємству стабільного стану на ринку і  досягнення міцної  фінансової  стійкості  важливе  значення  має  стратегія  і  тактика управління, котрі змінюються під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів[1].
 У сучасних  умовах доцільним є виділення таких стратегій:
 - стратегія  подолання  нестійкості,  або  стратегія  виживання,   що використовується в умовах економічної кризи, нестабільності  й  інфляції,  і до якої вдаються, коли показники діяльності підприємства  набувають  стійкої тенденції до погіршення;
 - стратегія підтримки стійкості або стабілізації, що  використовується в умовах  нестабільності  обсягів  продажів  і  прибутку  та  застосовується переважно  в   галузях   із   стабільною   технологією,   коли   керівництво задовольняється в цілому станом свого підприємства;
 - стратегія розвитку або  стійкого  зростання,  що  виражає  прагнення підприємства до зростання  обсягів  продажу,  підвищення  рентабельності   й інших показників ефективності виробництва.
Фінансова стійкість - це такий стан  фінансових  ресурсів,  при  якому підприємство  здатне  шляхом  ефективного   використання   їх,   забезпечити ритмічний процес виробництва і реалізації продукції[2].
Основним методом, що використовується у процесі оцінки фінансової стійкості, є метод відносних показників. Усі відносні показники фінансової стійкості підприємства поділяють на дві групи.
До першої групи належать показники, які визначають стан оборотних активів підприємства, до яких належать: коефіцієнт забезпеченості власними активами; коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними активами; коефіцієнт маневрування.
Другу групу складають показники, які визначають стан основних активів підприємства, до яких відносяться такі коефіцієнти: індекс постійного активу підприємства; коефіцієнт довгостроково залучених позичених коштів; коефіцієнт зносу; коефіцієнт реальної вартості майна підприємства; коефіцієнт фінансової незалежності підприємства; коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів[3].
Для оцінки фінансової стійкості підприємства, окрім відносних показників, використовують абсолютний показник,  що дає змогу визначити тип фінансової стійкості підприємства. Цей метод ґрунтується на порівнянні обсягів запасів і витрат із величиною джерел їх фінансування. Абсолютні показники фінансової стійкості, на відміну від відносних, перебувають під впливом інфляції і вимірюються у грошових одиницях.
   Визначення меж фінансової стійкості підприємства належить до  найбільш важливих економічних завдань. Недостатня фінансова стійкість може  призвести до  неплатоспроможності  підприємства  і  відсутності  в  нього  коштів  для подальшого розвитку виробництва, а  надлишкова  буде  перешкоджати  розвитку через необхідність створення на підприємстві  зайвих  запасів  та  резервів[4].
Отже, формування ефективної політики управління фінансовою стійкістю підприємства має  характеризуватися  таким  станом  фінансових ресурсів,  який  відповідає  вимогам  ринку  і  може  забезпечити   розвиток підприємства. Фінансове становище являє собою найважливішу характеристику фінансової діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоздатність  підприємства  і його  потенціал  у  діловому   співробітництві,   є   гарантом    ефективної реалізації економічних  інтересів  цих  учасників  фінансових  відносин:  як самого підприємства  так  і  його  партнерів.  Якщо  підприємство  фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед іншими  підприємствами  того ж  профілю  в  залученні  інвестицій,  в  одержанні   кредитів,   у   виборі постачальників  і  виборі  кваліфікованих   кадрів.   Чим   вища   стійкість підприємства, тим більше незалежне  воно  від  несподіваної  зміни  ринкової кон’юнктури. кон’юнктури.  

Список використаних джерел:
1. Філімоненков О.С. Фінанси підприємства : навч. посібник / О.С. Фiлiмоненков. – К. , 2005. – 400 с.
2. Лахтіонова Л.А. Економічна категорія "фінансова стійкість" / Л.А. Лахтіонова //2009. – Вип. 6, ч. II. – С. 327-338.
3. Штембуляк Д.О. Фінансова стійкість підприємств в умовах ринкової турбулентності / Д.О. Штембуляк // Экономика и управление.  2010. – № 1. – С. 119–123.
4. Бланк І. «Управління фінансової стабілізацією підприємства». До.:Ника-Центр,Эльга, 2008 р. – 496 з.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛИХ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
17.04.2013 19:37
ПОЛЬОВІ ДОРОГИ ЯК ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
17.04.2013 19:30
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СИРОВИНОЮ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
17.04.2013 16:43
СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 15:54
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 14:27
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
17.04.2013 12:48
ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17.04.2013 12:02
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ В УКРАЇНІ
16.04.2013 09:13
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
15.04.2013 15:59
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
15.04.2013 15:26
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.263 сек. / Mysql: 684 (0.225 сек.)