:: ECONOMY :: ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ :: ECONOMY :: ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
:: ECONOMY :: ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
17.04.2013 12:02
Автор: Харченко Тетяна Олександрівна, аспірант Сумського національного аграрного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Ринкові умови господарювання аграрного сектору країни вимагають від сільськогосподарських підприємств нарощувати темпи виробництва за рахунок інтенсивного шляху розвитку. Значні коливання урожайності сільськогосподарських культур впливають на економічну ефективність галузі рослинництва. Як показує багаторічна практика господарювання та статистичні дані, господарства з більшою урожайністю мають більше перспектив на ринку.  Це повинно спонукати управлінську ланку сільськогосподарських підприємств запроваджувати організаційні заходи щодо підвищення урожайності сільськогосподарських культур.
Урожайність сільськогосподарських культур, як в Україні та і в Сумській області, характеризуються щорічною нестабільністю, при цьому відбуваються її постійні коливання відносно середнього значення. Для більш детального аналізу виробництва продукції рослинництва розглянемо тенденцію зміни урожайності за період 1990 – 2011 років та дослідимо її за допомогою поліноміальних трендів, які представлені на рисунку 1.
На точковій діаграмі урожайності основних сільськогосподарських культур Сумської області для побудови лінії часового тренду вздовж горизонтальної осі відкладемо часові інтервали, виміряні в роках. Виберемо за початок відліку 1990р., тоді на кінець цього року матимемо перший показник урожайності відповідної сільськогосподарської культури. Другий показник урожайності вибираємо через часовий інтервал в 6 років (показник на кінець 1995 року). Аналогічно розраховуємо решту часових інтервалів до кінця 2011 року для кожної сільськогосподарської культури.Рис. 1 Діаграма урожайності основних сільськогосподарських культур в Сумській області та їх тренди
* Власні розрахунки за даними Головного управління статистики в Сумській області

Очевидним є, що поліноміальні тренди другого порядку ідентичні, коефіцієнти детермінації, які вказують на достовірність апроксимації, є достатньо високими, побудовані поліноміальні регресійні моделі є адекватними (відповідними) реальній дійсності, а тому на основі них можемо вести подальші дослідження та проводити всебічний аналіз. Ідентичність ліній тренда свідчить, що на урожайність всіх досліджуваних культур впливали однакові фактори, а саме природній, людський, техніко-технологічний тощо.
Також необхідно зазначити, що найнижчою урожайність зернових була в 2000 р. і склала 18,2 ц/га, найбільшою в 2011 р. – 38,3 ц/га. Урожайність цукрових буряків (фабричних) коливалась з 167 ц/га в 1995 р. до 389 ц/га в 2009 р. найнижчі показники урожайності соняшника на зерно спостерігались в 2000 р. та 2005 р. і становили відповідно 9,7 ц/га та 9,5 ц/га. Сприйнятливим для вирощування соняшника на зерно також був 2011 р. В цьому році його урожайність була 20,4 ц/га. Коливання урожайності картоплі та овочів відбувались в ідентичних  інтервалах, а саме найгірша урожайність була відмічена в 1995 р. і склала відповідно по культурах 85 ц/га та 75 ц/га. В той же час 2011 р. відзначився найбільшим показником урожайності і для картоплі, яка склала 174 ц/га. Для овочів в цей рік також був високий показник урожайності – 188 ц/га, але кращою для цієї культури була урожайність 2009 р. – 204 ц/га. [1]
Аналізуючи лінії тренду, представлені на рисунку 1 на кінець досліджуваного періоду (2011р.) в Сумській області спостерігаємо тенденцію підвищення урожайності сільськогосподарської продукції. Всі тренди зростають, тобто урожайність в досліджуваному періоді має тенденцію до збільшення. Окрім цього, за формулами побудованих часових трендів, які показані на діаграмі, ми можемо прогнозувати подальший ріст урожайності сільськогосподарських культур впродовж наступних 3 років, що складає третину досліджуваного інтервалу. За прийнятою нами шкалою це будуть 23-25 роки, а за загальноприйнятою – 2012-2014 рр.
Прогнозований за трендами ріст урожайності сільськогосподарських культур вказує на перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва в Сумській області інтенсивним шляхом.

Список використаних джерел:
1. Статистичний щорічник Сумської області за 2011 рік. - Суми: Головне управління статистики у Сумській області, 2012. – 688 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛИХ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
17.04.2013 19:37
ПОЛЬОВІ ДОРОГИ ЯК ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
17.04.2013 19:30
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 18:19
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СИРОВИНОЮ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
17.04.2013 16:43
СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 15:54
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 14:27
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
17.04.2013 12:48
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ В УКРАЇНІ
16.04.2013 09:13
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
15.04.2013 15:59
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
15.04.2013 15:26
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.191 сек. / Mysql: 752 (0.162 сек.)