:: ECONOMY :: НАУКОВІ ПІДХОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА РІВНІ РЕГІОНУ :: ECONOMY :: НАУКОВІ ПІДХОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА РІВНІ РЕГІОНУ
:: ECONOMY :: НАУКОВІ ПІДХОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА РІВНІ РЕГІОНУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАУКОВІ ПІДХОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА РІВНІ РЕГІОНУ

 
15.04.2013 14:19
Автор: Віткаускайте Оксана Володимирівна, магістрант Одеського Національного Економічного Університету; Задорожна Єкатерина Андріївна, магістрант Одеського Національного Економічного Університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
В сучасний період розвитку економіки регіону, перш за все, треба виявити, які повинні бути до процесу управління регіонів згідно з концепціями розвитку України до 2015 р.
Перш за все, це:
- сучасність управлінського впливу (оперативність, використання сучасних методів, структур, упровадження сучасних підходів до управління з урахуванням закордонного досвіду);
- безперебійна та достовірна передача інформації підрозділам та інфраструктурам;
- погодженість процедур та операцій, управління регіоном;
- відсутність повернено - поступових дій у регулюванні економіки територій;
- рівномірний розподіл робіт за етапами та ланками процесу управління регіоном.
Обов'язково треба відзначити, що на підставі проведених державних досліджень доведено: для ефективності функціонування регіональних систем управління необхідні такі умови:
1. Наявність ефективної регіональної системи аналізу.
Закордонний досвід доводить, що при оцінці регіональної системи управління необхідно використовувати не один показник і не систему показників, а сукупність комплексних оцінок важливих регіональних ситуацій.
2. Наявність ефективної інформаційної системи управління.
Необхідно звернути увагу на те, що інформація в системі «регіон» - це сукупність потоків параметрів, які є одночасно для носіїв системної характеристики степенем визначеності можливих станів системи.
Американський менеджер Лі Якокка довів, що для прийняття рішень необхідно мати 25% інформації в цій галузі. А відсутність 5% (ентропія) є підставою ризику під час прийняття рішень.
3. Забезпеченість взаємозв'язку регіональних програм розвитку та схем їх реалізації.
4. Передбачення розгляду управлінської системи залежно від змін зовнішнього середовища.
5. Взаємозв'язок управлінської системи з управляючою.
Під час проведення наукових досліджень з питань оцінки управління економікою регіонів за показниками, перш-за все, треба виділити такі групи: економічні; виробничі; фінансові; соціальні; інвестиційні; екологічні.
Кожній з груп відповідають свої показники: економічній - індекси змін валового внутрішнього продукту, обсяг промислової продукції; соціальній — чисельність з грошовими доходами який нижчий від прожиткового мінімуму, індекс цін споживачів на товари і послуги та інше.
Важливим є аспект оцінки ефективності управління регіоном поза показниками:
1. Відповідність рівня та способу життя населення і його окремих груп національним та регіональним стандартам.
2. Наявність регіональних бюджетно-фінансових та інших економічних джерел регулювання ситуацій.
3. Існування можливостей для використання трудового потенціалу.
4. Функціонування інфраструктурного забезпечення у середині міжрегіональних зв'язків.
5. Наявність відповідного природно-ресурсного потенціалу.
Є пропозиція від Міжнародного валютного фонду аналізувати за показниками економічної безпеки: співвідношення інвестицій до валового внутрішнього продукту (ВВП); витрати на соціальні програми до ВВП; співвідношення обсягів трансфертів з державних фондів підтримки регіонів до ВВП; частку розкритих правопорушень до загальної кількості зареєстрованих та інше. Усього понад 20 показників та ступенів загрози економічної безпеки регіонів. Спеціальна комп'ютерна технологія, програмна система кластер-аналізу та автоматична класифікація регіонів дає можливість у вигляді географічних карт регіону з адміністративними одиницями провести інтегральну оцінку рівня кризи кожного регіону.
Під час проведення наукових досліджень слід розглянути досвід США, Франції, Швеції щодо моделі та концепції регіонального регулювання економіки.
Отже, з досвіду розвинутих країн слід визначити таке:
1. Розподіл компетенцій між різними рівнями управління вимагають виявлення відтворюючих процесів та завдань, які характерні для кожного рівня.
2. Реалізація інтересів населення території та держави в цілому, а також їх зв'язок можливі лише при існуванні системи державних, економічних та правових гарантій.
3. Важливим моментом сучасної системи податків повинна стати економічна оцінка усіх видів ресурсів, яку виконують відповідні служби.
4. Ряд напрямків соціально-економічної діяльності регіональних органів управління не може знаходитись на повному самофінансуванні, тому необхідна розробка системи дотаційного фінансування.
Отже, визначення найбільш ефективних форм і методів управління регіоном, які б відповідали вимогам історичного періоду, є головною умовою стабілізації економіки в Україні. Це положення є направляючим під час проведення наукових досліджень.

Список використаних джерел:
1. Стеценко Т. О., Тищенко О. П., «Управління регіональною економікою», 2010.
2. Бодров В. , Сафронова О. «Державне регулювання економіки та економічна політика», 2010.
3. Горбонос Ф. В., Черевко Г. «Економіка підприємств», 2010.
4. Мельникова В. І. «Національна економіка», 2011.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛИХ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
17.04.2013 19:37
ПОЛЬОВІ ДОРОГИ ЯК ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
17.04.2013 19:30
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 18:19
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СИРОВИНОЮ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
17.04.2013 16:43
СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 15:54
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 14:27
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
17.04.2013 12:48
ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17.04.2013 12:02
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ В УКРАЇНІ
16.04.2013 09:13
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
15.04.2013 15:59
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.231 сек. / Mysql: 752 (0.2 сек.)