:: ECONOMY :: УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

 
24.02.2011 09:34
Автор: Рягузова Марія Андріївна, студентка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
[Економіка та підприємництво]
Починаючи з 80-х років, посилюються економічні дослідження, формуються нові концепції економічного розвитку країни. В умовах становлення і розвитку України як незалежної держави першочерговою є потреба вироблення власної загальнодержавної економічної політики. Це зумовлено насамперед тим, що до утворення суверенної держави Україна не провадила власної економічної політики, оскільки була складовою іншої великої держави - СРСР, а її економіка входила до складу так званого єдиного народногосподарського комплексу СРСР. В 90–ті роки, з початком проголошення незалежності, з’являється необхідність усвідомлювати сутність і чинники трансформаційних процесів суспільства у розвитку економічної теорії в Україні.
Безперечно, однією з найбільш вагомих умов, що впливають на стан економіки в Україні останні роки є світова криза. Для України вона  має два виміри. З одного боку, це падіння попиту на українську продукцію, яку ми традиційно експортували – металургія, машинобудування. З іншого, це проблеми, пов’язані з фінансами. Адже зрозуміло, якщо фінансовий світовий ринок знаходиться в стані невизначеності, то дуже важко вести розмови з кредиторами стосовно реструктуризації боргу, перш за все українського корпоративного сектора.
Сучасний етап розвитку економічних досліджень – це період незалежного державотворення, для якого характерні намагання подолати кризовий стан, перетворитися на систему об'єктивних і не упереджених досліджень перехідної економіки і ринкової економічної системи. Зазначимо, що кризові явища в економіці завжди були підґрунтям для теоретичних проривів в економічній науці, адже будь-яка криза загострює всі суперечності, виявляє слабкі місця, розгортає перед очима людей різноманітність економічних форм, створюючи можливості для глибшого пізнання сутності економічних явищ і процесів.
До того ж, з позицій економічної теорії, формування в Україні нового типу ринкових відносин посилює інтерес як до національної економічної політики, так і до політики сучасних цивілізованих держав, саме яка і спирається на аргументовану економічну теорію, при цьому, діапазон поглядів на роль держави в економічному житті досить широкий. Слід підкреслити, що країни колишнього Радянського Союзу, в тому числі і Україна, розпочали процес реформ в умо¬вах специфічних і в певному відношенні гірших, ніж інші країни Центральної Європи. До них, зокрема, відносяться:
•нераціональне територіальне розміщення промислових підприємств без урахування витрат на транспорт і енергію на території, що складала майже шосту частину поверхні землі;
•більша монополізація господарських структур, більш тісні економічні взаємозв'язки колишніх республік СРСР, майже повна відсутність приватного сектора, недостатній досвід в питаннях управління якістю, фінансами і збутом порівнянне з країнами центральної Європи;
•домінування галузей військово-промислового комплексу;
•відсутність самостійного історичного розвитку національних господарств і власного досвіду використання національної валюти;
•недостатність або повна відсутність ринкових традицій, неприйняття категорій ринкової економіки, відмова від практичного застосування таких понять, як приватна власність, прибуток, індивідуальна ініціатива, самореалізація, конструктивне мислення.
До економічних умов слід додати низку політичних чинників, які стримували і продовжують стримувати процес реформ. Україні доводиться не лише змінювати економічну систему, але й вирішувати проблеми, пов'язані з трьома серйозними перехідними процесами, а саме:
•створювати національну державу;
•здійснювати перехід від тоталітарної політичної систе¬ми пізнього сталінізму до демократії;
•здійснювати перехід від соціальної системи, яка повністю спиралась на державу, до плюралістичних структур.
Економічна наука, що має справу з динамічними і непередбачуваними феноменами, як правило, не може претендувати на абсолютно точне, адекватне відображення реальних процесів і взаємозв'язків. З урахуванням змін, які відбуваються в економіці, та постійної появи нових факторів, кожен з яких має вплив на її становлення, відкидаються застарілі уявлення, збагачується понятійний апарат, робляться нові узагальнення і висновки.

Список використаної літератури:
1. Бруккинг Э. Интеллектуальный потенциал: ключ к успеху в новом тысячелетии. / Пер. с англ. под ред. Л. Н. Ковалик. – СПб .: Питер, 2001г. – 288с.
2. І. Бураковський Криза не є смертельним вироком для української економіки / Бураковський І.// Український журнал. – 2009. - №9
3. Економічна правда - [Електронний ресурс] http://www.epravda.com.ua/news/2010/08/16/245017/.
4. В.Є Пилипенко. Ставлення населення України до економічних перетворень.

e-mail: mash_ok@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
31.01.2011 18:31
НОВА ЕКОНОМІКА: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
24.02.2011 18:45
АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА ПІДСТАВІ НЕОКЛАСИЧНОГО ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ
24.02.2011 18:32
АДАПТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
23.02.2011 22:06
ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
22.02.2011 14:48
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
22.02.2011 11:20
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
21.02.2011 20:30
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
20.02.2011 21:21
ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
15.02.2011 22:21
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
15.01.2011 15:19
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.205 сек. / Mysql: 763 (0.174 сек.)