:: ECONOMY :: ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ :: ECONOMY :: ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
:: ECONOMY :: ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 
15.02.2011 22:21
Автор: Горохова Тетяна Вадимівна, аспірант Приазовського державного технічного університету
[Економіка та підприємництво]
У сучасних економічних умовах України вітчизняні підприємства потребують ефективних інструментів досягнення конкурентної переваги. Глибокий спад виробництва, негативним чином позначився на багатьох підприємствах промислового комплексу, поступово змінюється фазою повільного зростання. У цих умовах для багатьох підприємств першорядне значення стало мати, не стільки виживання, скільки забезпечення конкурентних позицій на ринку, що, у свою чергу, в значній мірі залежить від вирішення проблем стратегічного розвитку виробничих систем, пов'язаних з використанням виробничих потужностей, реконструкцією та оновленням основних фондів, використанням сучасних високих технологій.
Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств у довгостроковій перспективі з урахуванням потреб покупців і поліпшенням маркетингової діяльності, так як це дозволить їм конкурувати на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Стратегія - це система пріоритетів, що включає створення і утримання конкурентних переваг на ринку, своєрідна «модель дій», необхідних для досягнення поставлених цілей і завдань шляхом координації та розподілу ресурсів на ринку товарів і послуг.[3] Стратегія визначає пріоритетні цілі розвитку підприємства і представляє собою сукупність взаємопов'язаних за завданнями, строків здійснення та ресурсів цільових програм, окремих проектів і програмних заходів, які забезпечать ефективне розв'язання системних соціально-економічних проблем.
Процес формування стратегії розвитку підприємства включає в себе етапи аналізу середовища і стану потенціалу підприємства, формування критеріїв досягнення цілей, формулювання завдань, виявлення і виділення наявних ресурсів на цілі розвитку, виявлення факторів ризику і форс-мажору і вживання заходів з їх нейтралізації.[2]
На відміну від України, де термін «стратегічне управління» з'явився тільки в 90-х роках, у міжнародній практиці він був сформульований на початку 70-х років з метою перенесення центру уваги вищого керівництва на зовнішнє оточення, для того, щоб своєчасно і правильно реагувати на зміни, які  в ньому відбуваються. 
У господарській практиці сучасної України механізм стратегічного управління знаходиться в стадії становлення. Перехідна економіка має суттєві відмінності як від директивної, так і від ринкової. У результаті українські підприємства опиняються в унікальних умовах, для яких не підходять готові, відпрацьовані часом методики західної економіки. Внаслідок даної ситуації кожному окремому підприємству необхідна розробка конкретної стратегії з урахуванням особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища. Однак даний аспект має і позитивний бік - можливість синтезу кращого світового досвіду та адаптації його до потреб конкретного підприємства, а також з’явлення нових методів, систем і підходів його управління.
Таким чином, вдосконалення стратегічного управління підприємством як складною соціально-економічною системою є одним з ключових шляхів стабілізації української економіки  вцілому.

Список використаної літератури:
1. Горемикін В. А., Богомолов О. А.Економічна стратегія підприємства:
Підручник. М.: Інформаційно - видавничий Дім "Філін", Рілант, 2001, 506 с.
2. Кох Р. Стратегія. Як створювати і використовувати ефективну стратегію.  СПб.:ПИТЕР, 2003. 320с.
3. Економічна енциклопедія / Гол. ред. Л. І. Абалкін. М.: ВАТ "Вид-во "Економіка ",1999. 1055 с.

e-mail: tanya_gorokhova@nextmail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
31.01.2011 18:31
НОВА ЕКОНОМІКА: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
24.02.2011 18:45
АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА ПІДСТАВІ НЕОКЛАСИЧНОГО ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ
24.02.2011 18:32
УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
24.02.2011 09:34
АДАПТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
23.02.2011 22:06
ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
22.02.2011 14:48
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
22.02.2011 11:20
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
21.02.2011 20:30
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
20.02.2011 21:21
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
15.01.2011 15:19
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.155 сек. / Mysql: 812 (0.129 сек.)