:: ECONOMY :: СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ  П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА :: ECONOMY :: СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ  П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
:: ECONOMY :: СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ  П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 
23.02.2011 22:59
Автор: Горбатюк Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі
[Облік, аналіз і аудит]
Аналіз національних П(С)БО та чинного законодавства України довів, що поняття «спільне підприємство» використовується у правових та облікових аспектах по різному. Ця розбіжність приводить до неоднозначного розуміння та використання в обліку.
У Положеннях (стандартах) за текстом використовується поняття   «спільне підприємство» (п.26,30 П(С)БО 3; п.11, 21-23 П(С)БО 12; п.3 П(С)БО 19), але не в одному стандарті не подано тлумачення цього терміну. Так, Положення (стандарт) 12 «Фінансові інвестиції» регламентує засади обліку довгострокових фінансових інвестицій у спільні підприємства, визначає методи їх оцінки та розкриття інформації у фінансовій звітності [5]. При цьому «спільне підприємство» використовується як тотожне «спільній діяльності зі створенням юридичної особи», але цивільним законодавством не передбачено створення юридичної особи для провадження спільної діяльності  (ст.1130 ЦКУ) [2].
Також, відповідно до статті 63 Господарського кодексу України залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
•приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);
•підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
•комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
•державне підприємство, що діє на основі державної власності;
•підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності).
Але  Кодекс встановлює,  що в Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом [1].
Таким чином, Господарським кодексом не визначено тлумачення та статус  спільного підприємства як одного із видів підприємств. Проте, ним не заборонено їх створення взагалі, оскільки передбачено можливість визначення видів підприємств іншими законодавчими актами.
На сьогодні поняття і статус спільного підприємства визначається Законом України Про зовнішньоекономічну діяльність «спільні підприємства – підприємства, які базуються на спільному капіталі суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілу результатів та ризиків» [3]. 
Викладене свідчить, що спільне підприємство не може бути визнане самостійною організаційно-правовою формою підприємства, а є лише одним із видів підприємств, що виділяється за ознакою наявності у складі засновників (учасників) цього підприємства іноземних суб’єктів.
Очевидно, що в стандартах під спільним підприємством розуміється  інше ніж іноземна інвестиція в спільному капіталі. П(С)БО12 виділяє притаманні особливості спільного підприємства – наявність письмової угоди, двох або більше контрольних учасників, спільний контроль. Тобто передбачається створення нової юридичної особи у формі корпоративного підприємства, де кожний  учасник (засновник)  відповідно до письмової угоди (засновницького договору) має спільний контроль над господарською діяльністю даного підприємства.
Таким чином, зміст поняття «спільне підприємство» в законодавстві України на сьогодні визначаться лише для підприємства, яке засновано за участю іноземного суб’єкта. Виходячи з цього у національних стандартах доцільно вживати «спільно-контрольоване підприємство» замість «спільне підприємство» та дати визначення цього терміну, а саме «Спільно-контрольоване підприємство – це підприємство, яке створене двома або більше контрольними учасниками для здійснення спільної господарської діяльності, що підлягає спільному контролю».

Список використаної літератури:
1.Господарський кодекс України від 16.01.2003  № 436-IV [Ел. ресурс]. – режим доступу: < http://zakon1.rada.gov.ua/ >
2.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Ел. ресурс]. – режим доступу: < http://zakon.rada.gov.ua/ >
3.Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.1991 № 959-ХII  [Ел. ресурс]. – режим доступу: <  http://zakon1.rada.gov.ua/ >
4.П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 [Ел. ресурс]. – режим доступу: <  http://zakon1.rada.gov.ua/ >
5.П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91 [Ел. ресурс]. – режим доступу:     < http://zakon1.rada.gov.ua/ >
6.П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163 [Ел. ресурс]. – режим доступу: < http://zakon1.rada.gov.ua/ >

e-mail: gorbatyukN@yandex.ua

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
21.02.2011 19:26
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
19.02.2011 12:26
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.190 сек. / Mysql: 812 (0.162 сек.)