:: ECONOMY :: ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ :: ECONOMY :: ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
:: ECONOMY :: ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

 
21.02.2011 12:01
Автор: Краєвський Степан Богданович, студент Львівської комерційної академії
[Облік, аналіз і аудит]
В сучасних умовах господарювання розвиток підприємництва тісно пов’язаний із залученням додаткових фінансових ресурсів за рахунок інвестування, поширеними інструментами якого є цінні папери.
Оптимізація системи оподаткування облігацій (як поширеного різновиду цінних паперів), спрощення процесу емісії та приведення у відповідність умов визнання операцій з облігаціями у податковому та фінансовому обліку може стати ключовим елементом розвитку ринку облігацій, а, отже, і сприятиме збільшенню кількості вкладених інвестицій в розвиток вітчизняної економіки. Враховуючи вище перелічені фактори, вивчення обраної теми дослідження є актуальне в умовах, що склалися в економічній системі України.
Значний внесок у розробку сутності та вирішення проблем розвитку ринку облігацій в Україні здійснили такі науковці як Ю. Прозоров, О. Мозговий, Е. Найман, Я. Хмарська, О. Шевченко, Т. Андірків, Д. Ткаченко та інші.
Важливим аспектом податкового (чи фінансового) обліку облігацій є визнання доходів і витрат, перелік яких підприємства-емітента наведений в таблиці 1, а підприємства-покупця – в таблиці 2.

Складові елементи доходів і витрат у фінансовому і податковому обліку є однаковими, однак різними є умови їх визнання. Премія чи дисконт у підприємства-емітента (інвестора) згідно податкового законодавства визнаються у тому періоді у якому відбудеться (повинно відбутися) погашення облігацій. Тоді як у системі фінансового обліку визнання у складі витрат і доходів дисконту чи премії відбувається у період нарахування їх амортизації за методом ефективної ставки відсотка. Сума премії (дисконту), у такому випадку, майже рівномірно розподіляється на строк обігу облігацій, що дає змогу поступово включати до складу фінансового результату величину отриманого доходу чи понесених витрат. Особливо великий розмір податкової різниці виникає при значному обсягу емісії у разі продажу (придбання) облігацій за ціною, яка значно відрізняється від номінальної.
Визнання відсотків за випущеними облігаціями здійснюється у період протягом якого вони нараховуються як у податковому, так і в фінансовому обліку.
Отже, у системі податкового і фінансовоого обліку існують розбіжності щодо визнання суми дисконту і премії у складі доходу чи витрат, які можуть призводити до виникнення суттєвих податкових різниць. Гармонізація цих видів обліку сприятиме усуненню розбіжностей, які виникають у процесі здійснення операцій з корпоративними облігаціями, та спрощення облікового процесу.

Список використаної літератури:
1.Податковий кодекс України: Закон України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755%E0-17

e-mail: nidjyrogo@i.ua

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
21.02.2011 19:26
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
19.02.2011 12:26
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.196 сек. / Mysql: 841 (0.168 сек.)