:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ :: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ

 
31.01.2011 19:25
Автор: Пилипчук Наталія Миколаївна, асистент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
[Облік, аналіз і аудит]
Правильне визначення змісту та призначення процедур аудиту мають важливе значення для складання аудиторської програми. В той же час, серед вітчизняних та зарубіжних вчених немає спільної точки зору щодо визначення аудиторських процедур, їх призначення та класифікації.
Так, М.Т. Білуха вважає, що аудиторські процедури являють собою систему методичних впливів на суб'єкти й об'єкти розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, здійснюваних органами управління за допомогою контрольних функцій аудиту [2, с. 38]. В. С. Рудницький вважає, що аудит не охоплює повною мірою всі стадії розширеного відтворення [3, с. 42]. В даному випадку, ми підтримуємо думку М.Т.Білухи, оскільки відповідно до Закону України «Про аудиторсь¬ку діяльність» немає обмежень стосовно охоплення ауди¬торськими перевірками підприємницької діяльності, тому вона поширюється на всі стадії розширеного відтворення.
Зауважимо, що аудиторська діяльність є комплексною і  крім перевірок фінансової звітності, включає вивчення господарської діяльності  підприємства у цілому, тому при визначенні суті аналітичних  процедур не слід виходити лише з перевірок фінансової звітності. Крім того, давати визначення процедури через «сукупність дій», ніяк не окреслюючи їх, не можна. На наш погляд, процедура - це, перш за все, конкретні упорядковані інформаційні операції.
У зарубіжній літературі аналізоване поняття трактується інакше. Так, Е. А. Арене і Дж. К. Лоббек аудиторські процедури розуміють як «групи конкретних детальних інструкцій про особливості збирання свідоцтв того чи іншого типу на кожному етапі аудиту», оскільки вважають, що при застосуванні про¬цедур застосовують спеціальні терміни, які дозволяють вико¬ристати процедури як інструкції з виконання аудиту [1, с. 169]. Але ж поняття інструкцій взагалі-то має регламентуючий характер. На нашу думку, Отже, аудиторські процедури, в першу чергу, слід розглядати як конкретні дії аудитора, але не інструкції.
На основі вивчення тлумачень зарубіжних і вітчизня¬них авторів, що наведені в економічній літературі, слід зробити висновок, що аудиторські процедури перевірки доходів торговельного підприємства – це конкретні упорядковані інформаційні операції, що здійснюються за логічною послідовністю дій із застосуванням методів чи методичних прийомів, з метою отримання конкретних результатів щодо оцінки доходів, визначених умовами договору аудиту. В аудиторській практиці процедури не є обов’язковими для включення до договору, вони виконуються залежно від виду й обсягів робіт, майстерності проводити перевірки з метою отримання доказів, що й визначають законність, повноту, достовірність даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності тощо. Проте на кожному етапі аудиту мають використовуватися властиві їм аудиторські процедури.
З огляду на різні масштаби й області застосування аналітичних процедур, виникає необхідність розгляду питань її класифікації. У науці наявність обґрунтованої класифікації аналітичних процедур сприяє виявленню проблем, що підлягають постановці й рішенню, полегшує ясність сприйняття понятійного апарата з метою відмінності різних груп аналітичних процедур у процесі їхнього дослідження. На практиці значимість класифікації проявляється в досягненні ясності розуміння функціонального призначення, визначенні їхнього різновиду відповідно до різноманіття розв'язуваних завдань.

Список використаної літератури:
1)Арене А., Лоббек Дж. Аудит: пер. с англ. / Гл. редактор серии проф. Я. В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 560 с.
2)Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 574 с.
3)Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 192 с.

e-mail: ngolub@inbox.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
21.02.2011 19:26
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
19.02.2011 12:26
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.300 сек. / Mysql: 841 (0.264 сек.)