:: ECONOMY :: СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ :: ECONOMY :: СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
:: ECONOMY :: СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 14

Термін подання матеріалів

30 травня 2019

До початку конференції залишилось днів 4  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ

 
19.02.2011 12:26
Автор: Скакун Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри аналізу і статистики Житомирського державного технологічного університету
[Облік, аналіз і аудит]
Поступова зміна інституційних умов функціонування суб’єктів господарювання, реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог сприяють тому, що на сучасному етапі в багатьох теоретичних доробках науковців досліджуються питання подальших напрямів розвитку бухгалтерської професії, визначення змісту поняття “професійний бухгалтер” та вимог до нього. Також до цього часу ведуться дискусії з приводу формулювання ознак професійних бухгалтерів та визначення їх статусу.
На законодавчому рівні вимоги до професійного бухгалтера окреслені в проекті Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [4]. Зазначений нормативний документ вказує, що “професійний бухгалтер – це бухгалтер, який підтвердив свою кваліфікаційну придатність на заняття бухгалтерською діяльністю на території України та є членом громадської організації, яка відповідає вимогам Міжнародної Федерації Бухгалтерів” [4]. Дані вимоги узгоджуються з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності і зумовлюються використанням зарубіжного досвіду при регулюванні розвитку бухгалтерської професії. Погоджуємось, що кваліфікаційна придатність на заняття бухгалтерською діяльністю повинна обов’язково підтверджуватися, однак в законопроекті відсутній механізм такого порядку. Також вважаємо неправильним надання статусу професійного бухгалтера за умови, що дана особа повинна бути членом громадської організації, оскільки це порушує вимоги ст. 36 Конституції України, в якій передбачено, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян.
Подібні вимоги до статусу професійного бухгалтера надає С.М. Дячук. Зокрема, автор вважає, що професійним бухгалтером може бути “особа, яка отримала право надавати професійні послуги клієнтові завдяки наявності сертифікату міжнародного зразка і, яка є членом однієї із професійних громадських організацій бухгалтерів” [1, с. 105]. Однак, сертифікація бухгалтерів в Україні на сьогодні не надає гарантії захисту користувачів бухгалтерської інформації від фальсифікації фінансової звітності, шахрайства і “для того, щоб зараз здобути сертифікат СІРА, – пише д.е.н. В.М. Жук, – необхідно витратити близько 20 тис. грн., що включає також плату за участь у іспитах” [2, с. 126], що не відповідає середньорічній заробітній платі працюючого населення.
Слід зазначити, що отримання сертифікату міжнародного зразка для підтвердження статусу професійного бухгалтера повинно залежати від вимог, які ставляться роботодавцем. Якщо на підприємстві отримання сертифікату є обов’язковою умовою при працевлаштуванні на посаду бухгалтера, то для підтвердження рівня знань та професійних здібностей особа за власним бажанням може отримати відповідний сертифікат або стати членом професійної громадської організації.
Погоджуємось з проф. Я.В. Соколовим, який зазначає, що “професіоналом є людина, яка живе за рахунок коштів власної професії. Тому людину, в якої в трудовій книжці написано, що вона бухгалтер, можна вважати професіоналом” [5, с. 75]. Щодо вказаного вище проф. Л.М. Кіндрацька зазначає, що “можливо, сьогодні той, хто прагне “модерну” в бухгалтерському обліку, замало робить для головного – формування інформаційного поля для прийняття виважених управлінських рішень, а занадто багато енергії витрачає на обґрунтування пропозицій щодо створення Національної системи підвищення кваліфікації бухгалтерів і, що найбільш визначально, окреслення статусу професійних бухгалтерських організацій при визнанні ними кваліфікаційного рівня нашого “професіонального” бухгалтера” [3, с. 8].
Визначаючи статус професійного бухгалтера слід врахувати те, що Законом України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року N 2984-III передбачено, що випускник вищого навчального закладу може здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, що підтверджується отриманням документу затвердженого зразка. Отримання диплому про повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” та здобуття відповідної кваліфікації є підтвердженням того, що особа отримала спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. Вважаємо, що отримання документу про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю “Облік і аудит” є оцінкою достатності професійних здібностей, теоретичних знань і практичних умінь для здійснення бухгалтерської діяльності, що, в свою чергу, свідчить про те, що випускник набуває статусу професіонала або професійного бухгалтера.
Для забезпечення реалізації статусу професійного бухгалтера в суспільстві та ефективної реалізації його функцій і обов’язків слід забезпечити підтримання високої кваліфікації в процесі здійснення професійної діяльності, удосконалення знань та навиків. Зазначені заходи повинні базуватися на єдиній державній політиці в сфері післядипломної освіти та підвищення кваліфікації бухгалтерів. Також на державному рівні слід затвердити концепцію розвитку професії бухгалтера та підвищити рівень взаємодії державних установ, освітньо-наукових закладів та професійних організацій в процесі її розробки.

Список використаної літератури:
1. Дячук С.М. Теоретичні засади розвитку професії бухгалтера / C.М. Дячук // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 103-109.
2. Жук В.М. Інституціональні засади розвитку професії бухгалтера / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 122-127.
3. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерська професія в Україні: реальність і перспективи / Л.М. Кіндрацька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. – С. 6-9.
4. Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
5. Соколов Я.В. Как трансформировать российскую бухгалтерскую отчетность? / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1999. – № 2. – С. 72-78.

e-mail: luda_skakyn@meta.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
21.02.2011 19:26
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.133 сек. / Mysql: 583 (0.096 сек.)