:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 10

Термін подання матеріалів

26 грудня 2018

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ

 
21.02.2011 19:26
Автор: Гончарська Марта Русланівна, студентка спеціальності «Фінанси» Львівського національного університету імені Івана Франка
[Облік, аналіз і аудит]
В умовах розвитку ринкових відносин та різноманітних форм власно¬сті й господарювання актуальним є питання необхідності удосконалення функцій управління різними процесами виробництва, що спричиняє потребу створення госпрозрахункових органів фінансового контролю, тобто аудиту.
Аудит являється обов'язковою частиною цивілізованого функціону¬ван¬ня ринкової економіки кожної країни. Для попередження недоліків, зловживань, при¬ховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного їх присвоєння найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності з боку незалежних аудиторів. Метою даної роботи є висвітлення проблемних і перспективних  напрямів розвитку вітчизняного аудиту.
На нашу думку, доцільно виділити такі проблеми аудиторської діяльності в Україні як: недостатня якість методичних розробок з аудиторського кон¬тролю; брак достатнього досвіду вітчизняної аудиторської діяльності; недостатня кількість і фаховість кваліфікованих аудиторських кадрів, а, як наслідок, неосвоєний ринок аудиторських послуг; відсутність типових форм первинних і звітних документів щодо здійснення різних аудиторських процедур; відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту тощо.
Зважаючи на значну кількість проблем у функціонуванні вітчизняного аудиту, пропонуємо окремі способи їх вирішення, серед яких [1, 2]: поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів; проведення конференцій, тренінгів, семінарів по впровадженню Між народ¬них стандартів аудиту представниками фірм, які спеціалізуються на сертифікації та ліцензуванні фінансових послуг; внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності; розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка має бути обов'язковою.
Це,  у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, а також дозволить ввести додаткові положення, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта.
Аудит в Україні потребує широкої реклами, насамперед, серед потенційних замовників, з одного боку, та серед громадськості з іншого. Аудиторська спільнота має постійно роз’яснювати, що аудит – це не тільки підтвердження звітності, це і контрольно-правове супроводження діяльності, консультування з питань правового та договірного забезпечення, розробка системи внутрішнього аудиту, бізнес-планування, науково-методичні розробки з питань економіки, управління та права, робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації тощо) [3].
Отже, аудит в Україні є цілісною, ефективно діючою системою із сучасним кадровим, нормативно-правовим, інформаційно-методичним та програмно-технологічним потенціалом, який повинен ретельно оновлюватися відповідно до змін, які відбуваються у суспільстві та спричиняються різними зовнішніми чинниками.
Подальший розвиток аудиторської діяльності потребує підвищення професійної компетентності фахівців з аудиту відповідно до сучасних вимог.
Вирішення вище зазначених проблем аудиту шляхом впровадження рекомендованих заходів потребує комплексного розгляду і вирішення, так як простих рішень  в таких питаннях не буває і для цього необхідний певний час. Таке впровадження допоможе підприємствам України різних форм власності переглянути підхід до співпраці з аудиторськими фірмами, швидше зрозуміти вигоди для себе, при цьому скоріше інтегруватися в міжнародну економіку. Зазначене, на нашу думку, є дуже важливим і актуальним, оскільки Україна уже є членом Міжнародної організації торгівлі, а її стратегічний курс розвиткуспрямовано на Європейську інтеграцію.

Список використаної літератури:
1.Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. №3125. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12
2.Петрик М.Г., Кузьмін В.А. Аудит: законодавче регламентування, історичні аспекти та проблеми розвитку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №8-9.
3.Пилипенко І., Шевчук В. Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С. 5-12.

e-mail: m-goncharska@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
19.02.2011 12:26
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.154 сек. / Mysql: 540 (0.118 сек.)