:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ

 
21.02.2011 19:26
Автор: Гончарська Марта Русланівна, студентка спеціальності «Фінанси» Львівського національного університету імені Івана Франка
[Облік, аналіз і аудит]
В умовах розвитку ринкових відносин та різноманітних форм власно¬сті й господарювання актуальним є питання необхідності удосконалення функцій управління різними процесами виробництва, що спричиняє потребу створення госпрозрахункових органів фінансового контролю, тобто аудиту.
Аудит являється обов'язковою частиною цивілізованого функціону¬ван¬ня ринкової економіки кожної країни. Для попередження недоліків, зловживань, при¬ховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного їх присвоєння найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності з боку незалежних аудиторів. Метою даної роботи є висвітлення проблемних і перспективних  напрямів розвитку вітчизняного аудиту.
На нашу думку, доцільно виділити такі проблеми аудиторської діяльності в Україні як: недостатня якість методичних розробок з аудиторського кон¬тролю; брак достатнього досвіду вітчизняної аудиторської діяльності; недостатня кількість і фаховість кваліфікованих аудиторських кадрів, а, як наслідок, неосвоєний ринок аудиторських послуг; відсутність типових форм первинних і звітних документів щодо здійснення різних аудиторських процедур; відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту тощо.
Зважаючи на значну кількість проблем у функціонуванні вітчизняного аудиту, пропонуємо окремі способи їх вирішення, серед яких [1, 2]: поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів; проведення конференцій, тренінгів, семінарів по впровадженню Між народ¬них стандартів аудиту представниками фірм, які спеціалізуються на сертифікації та ліцензуванні фінансових послуг; внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності; розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка має бути обов'язковою.
Це,  у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, а також дозволить ввести додаткові положення, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта.
Аудит в Україні потребує широкої реклами, насамперед, серед потенційних замовників, з одного боку, та серед громадськості з іншого. Аудиторська спільнота має постійно роз’яснювати, що аудит – це не тільки підтвердження звітності, це і контрольно-правове супроводження діяльності, консультування з питань правового та договірного забезпечення, розробка системи внутрішнього аудиту, бізнес-планування, науково-методичні розробки з питань економіки, управління та права, робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації тощо) [3].
Отже, аудит в Україні є цілісною, ефективно діючою системою із сучасним кадровим, нормативно-правовим, інформаційно-методичним та програмно-технологічним потенціалом, який повинен ретельно оновлюватися відповідно до змін, які відбуваються у суспільстві та спричиняються різними зовнішніми чинниками.
Подальший розвиток аудиторської діяльності потребує підвищення професійної компетентності фахівців з аудиту відповідно до сучасних вимог.
Вирішення вище зазначених проблем аудиту шляхом впровадження рекомендованих заходів потребує комплексного розгляду і вирішення, так як простих рішень  в таких питаннях не буває і для цього необхідний певний час. Таке впровадження допоможе підприємствам України різних форм власності переглянути підхід до співпраці з аудиторськими фірмами, швидше зрозуміти вигоди для себе, при цьому скоріше інтегруватися в міжнародну економіку. Зазначене, на нашу думку, є дуже важливим і актуальним, оскільки Україна уже є членом Міжнародної організації торгівлі, а її стратегічний курс розвиткуспрямовано на Європейську інтеграцію.

Список використаної літератури:
1.Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. №3125. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12
2.Петрик М.Г., Кузьмін В.А. Аудит: законодавче регламентування, історичні аспекти та проблеми розвитку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №8-9.
3.Пилипенко І., Шевчук В. Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С. 5-12.

e-mail: m-goncharska@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
19.02.2011 12:26
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.215 сек. / Mysql: 841 (0.181 сек.)