:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 10

Термін подання матеріалів

26 грудня 2018

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 
16.02.2011 16:28
Автор: Бондаренко Людмила Федорівна, викладач ІІ категорії Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, Бугаєць Оксана Павлівна, студентка КЛК НАУ, м. Кременчук
[Облік, аналіз і аудит]
Незалежно від структури економічних відносин дані бухгалтерського обліку завжди є джерелом вихідної інформації для всіх інших облікових систем. Головною перевагою бухгалтерської звітності для аналітичних служб різних рівнів управління є надійність інформації та можливість її мобілізації [1].
Податковий облік тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком. Адже обидва види обліку оперують одними і тими ж первинними документами; фіксують одні й ті ж дані і факти господарського життя [2].
Система бухгалтерського та податкового обліку визнані на державному рівні, що обумовлює необхідність їх гармонізації з метою узгодження облікової інформації на різних рівнях управління економікою.
В даний час особливо актуальне питання уніфікації існуючої системи бухгалтерського і податкового обліку, оптимізації або скасування  відмінностей у формуванні прибутків і витрат в бухгалтерському і податковому обліку.
В різних виданнях обговорювалася можливість упровадження підходу, який передбачає розрахунок податкового прибутку шляхом коригування облікового прибутку (збитку) на суму податкових різниць. Цей підхід працює, але тільки при незначній кількості податкових різниць і при єдиній економічній природі їх виникнення. В Україні існує велика кількість податкових різниць, що робить неможливим застосування такого підходу.
Іншим підходом визначається удосконалення податкового законодавства в частині уніфікації його норм з принципами і методами бухгалтерського обліку. Держава зробила крок до зближення бухгалтерського і податкового обліку, ухваливши в Податковому кодексі норми з мінімально необхідною (обґрунтованою) кількістю тимчасових і постійних податкових різниць стосовно оподаткування прибутку підприємства. Такі зміни існуючої нормативної бази сприяють спрощенню процедур складання податкової звітності на підприємствах і підвищенню ефективності контролю з боку податкових органів при дотриманні податкового законодавства.
Упровадження методичного забезпечення, безперервне формування і накопичення в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці створює простій і прозорий механізм розрахунку показників декларації за податком на прибуток підприємства.
Для розрахунку податкових різниць, що виникають між оцінкою і критеріями визнання прибутків, витрат, активів, зобов'язань, в бухгалтерському і податковому обліку потрібно деталізувати інформацію аналітичного обліку, яка повинна нагромаджуватися з відповідною деталізацією в регістрах бухгалтерського обліку щомісячно.
Звичайно, запропонований підхід істотно збільшить об'єм роботи бухгалтера, але, як наслідок, отримуємо декілька переваг:
1) підприємство, зіставляючи бухгалтерський і податковий прибуток, аналізуючи розбіжності, може своєчасно виявити допущені помилки;
2) спрощується розрахунок відстрочених податкових активів і зобов'язань в кінці року;
3) при проведенні перевірки правильності нарахування податку на прибуток на підприємстві з'являється незаперечний аргумент правоти бухгалтерських розрахунків.
Отже, в результаті такого підходу всі розбіжності між бухгалтерським та податковим обліком будуть обґрунтовані, дві облікові системи наблизяться один до одного, їх взаємодія буде гармонізована.

Список використаної літератури:
1. Краєвський В. Діалектична єдність облікових систем // Економічний аналіз. – 2010. - №6.
2. Малишків О. Про статус податкового обліку українського підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №2.

e-mail: luda-bon777@yandex.ru
e-mail: oksana.bugaets@nextmail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
21.02.2011 19:26
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.152 сек. / Mysql: 540 (0.102 сек.)