:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 14

Термін подання матеріалів

30 травня 2019

До початку конференції залишилось днів 4  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 
16.02.2011 16:28
Автор: Бондаренко Людмила Федорівна, викладач ІІ категорії Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, Бугаєць Оксана Павлівна, студентка КЛК НАУ, м. Кременчук
[Облік, аналіз і аудит]
Незалежно від структури економічних відносин дані бухгалтерського обліку завжди є джерелом вихідної інформації для всіх інших облікових систем. Головною перевагою бухгалтерської звітності для аналітичних служб різних рівнів управління є надійність інформації та можливість її мобілізації [1].
Податковий облік тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком. Адже обидва види обліку оперують одними і тими ж первинними документами; фіксують одні й ті ж дані і факти господарського життя [2].
Система бухгалтерського та податкового обліку визнані на державному рівні, що обумовлює необхідність їх гармонізації з метою узгодження облікової інформації на різних рівнях управління економікою.
В даний час особливо актуальне питання уніфікації існуючої системи бухгалтерського і податкового обліку, оптимізації або скасування  відмінностей у формуванні прибутків і витрат в бухгалтерському і податковому обліку.
В різних виданнях обговорювалася можливість упровадження підходу, який передбачає розрахунок податкового прибутку шляхом коригування облікового прибутку (збитку) на суму податкових різниць. Цей підхід працює, але тільки при незначній кількості податкових різниць і при єдиній економічній природі їх виникнення. В Україні існує велика кількість податкових різниць, що робить неможливим застосування такого підходу.
Іншим підходом визначається удосконалення податкового законодавства в частині уніфікації його норм з принципами і методами бухгалтерського обліку. Держава зробила крок до зближення бухгалтерського і податкового обліку, ухваливши в Податковому кодексі норми з мінімально необхідною (обґрунтованою) кількістю тимчасових і постійних податкових різниць стосовно оподаткування прибутку підприємства. Такі зміни існуючої нормативної бази сприяють спрощенню процедур складання податкової звітності на підприємствах і підвищенню ефективності контролю з боку податкових органів при дотриманні податкового законодавства.
Упровадження методичного забезпечення, безперервне формування і накопичення в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці створює простій і прозорий механізм розрахунку показників декларації за податком на прибуток підприємства.
Для розрахунку податкових різниць, що виникають між оцінкою і критеріями визнання прибутків, витрат, активів, зобов'язань, в бухгалтерському і податковому обліку потрібно деталізувати інформацію аналітичного обліку, яка повинна нагромаджуватися з відповідною деталізацією в регістрах бухгалтерського обліку щомісячно.
Звичайно, запропонований підхід істотно збільшить об'єм роботи бухгалтера, але, як наслідок, отримуємо декілька переваг:
1) підприємство, зіставляючи бухгалтерський і податковий прибуток, аналізуючи розбіжності, може своєчасно виявити допущені помилки;
2) спрощується розрахунок відстрочених податкових активів і зобов'язань в кінці року;
3) при проведенні перевірки правильності нарахування податку на прибуток на підприємстві з'являється незаперечний аргумент правоти бухгалтерських розрахунків.
Отже, в результаті такого підходу всі розбіжності між бухгалтерським та податковим обліком будуть обґрунтовані, дві облікові системи наблизяться один до одного, їх взаємодія буде гармонізована.

Список використаної літератури:
1. Краєвський В. Діалектична єдність облікових систем // Економічний аналіз. – 2010. - №6.
2. Малишків О. Про статус податкового обліку українського підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №2.

e-mail: luda-bon777@yandex.ru
e-mail: oksana.bugaets@nextmail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
21.02.2011 19:26
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.130 сек. / Mysql: 583 (0.096 сек.)