:: ECONOMY :: ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

 
14.11.2019 16:57
Автор: Горшкодер Інна Василівна, студентка V курсу спеціальність «Економіка», кафедра економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Формування трудового потенціалу є визначальним для майбутнього України та створення умов переходу до інноваційної моделі розвитку трудового потенціалу. Рівень та якість трудового потенціалу виступають фундаментом життєзабезпечення та стабільності у суспільстві, відіграють провідну роль у забезпеченості конкурентоспроможності економіки держави.

Трудовий потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці. Але поняття "трудовий потенціал" значно ширше поняття "трудові ресурси". Якщо до складу останнього входять тільки люди працездатні по певних формальних ознаках, то поняття "трудовий потенціал" охоплює і тих, хто ще тільки готується до ефективної трудової діяльності (діти), і тих, хто вже вийшов з сфери зайнятості (пенсіонери).

Тому трудові ресурси можна розглядати як ту частину трудового потенціалу носіями якої є люди, особистісний трудовий потенціал яких по своїх якісних характеристиках мав такий рівень, який дозволяє самостійно забезпечувати себе прибутком у сфері зайнятості. Всі ж інші категорії населення також мають певний рівень трудового потенціалу, але нижчий від мінімального рівня, необхідного для ефективної зайнятості.

Одним з факторів, що впливають на формування трудового потенціалу є демографічна ситуація в країні. Демографічна ситуація, що склалася в Україні, викликає стурбованість як владних структур, так і широких верств населення. Так, чисельність населення на 1 січня 2018 року складає 42386,4 тис. чол., у порівнянні з 1990 роком чисельність скоротилася на 18,2%, а в порівнянні з 2010 роком на 7,4%. Найбільше скорочення населення спостерігається в сільській місцевості. У 2018 році в порівнянні із 2014 роком найбільше зниження чисельності наявного населення спостерігається у Чернігівській області – на 4,38%, Сумській – на 3,41%, Донецькій – на 3,3%, Луганській – на 3,2%, Кіровоградській – на 3,17%, Черкаській – на 3,14%. Приріст населення спостерігається в Київській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Також, слід зауважити, що населення України зменшується через проблематичні ситуації в країні, а також військових дій в її східній частині, саме тому населення України на 2018 рік становить без Криму і Донбасу тільки 42,5 мільйона чоловік. Потрібно взяти до уваги той факт, велика кількість українців намагаються емігрувати в сусідні країни, що також значно впливає на демографічну ситуацію в країні.

Найбільша частина зайнятих у 2018 р. в Україні працює у сфері торгівлі – 21,82%, найменша у мистецтві,спорті та розвагах (1,84%). Тоді як у 2000 р. найбільш привабливою для працюючих була промисловість. На протязі періоду, що аналізується ситуація не змінилася. Серед осіб віком 60–70 років у секторі економіки було зайнято 56,0%, а серед молоді віком 15–24 років – кожний третій.

У табл. 2.1 подано результати розрахунків (за данімі офіційної статистики, трудового потенціалу та его складових.
Як видно з табліці 2.1, у 2018 году трудовий потенціал населення України становив 23 069 тис. осіб, що на 2 322,37 тис. осіб менше, чем у 2017році. Отже, трудовий потенціал за останній рік зменшився на 9,15%.

Збереження і розвиток трудового потенціалу є необхідною передумовою та стратегічним завданням сталого розвитку держави, проте наразі в Україні існує ціла низка причин, які негативно впливають на стан ринку праці, серед яких:

• невідповідність наявного трудового потенціалу сучасним вимогам економічного і соціального розвитку країни,

• занижена ціна робочої сили і низький рівень доходів населення;

• скорочення робочих місць в реальному секторі економіки, порушення трудових прав працівників, недоліки в системі охорони праці тощо.

Серед факторів, які створюють загрозливі тенденції на ринку праці, називались такі: демографічна ситуація, тіньова зайнятість населення, загрозливі розміри трудової міграції кваліфікованої робочої сили з України за кордон та ін.

Висновок: Трудовий Потенціал як важліва складових людського потенціалу є одним Із найважлівішіх факторів економічного зростання та інноваційного розвитку Суспільства. Сучасний стан розвитку трудового потенціалу України, на жаль, змушує констатуваті переважання негативних тенденцій щто проявляються у скороченні его кількісніх та погіршенні якісних характеристик.

Список використаних джерел:

1. Бендасюк О. О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в условиях переходу до інноваційної моделі економіки / О. О. Бендасюк // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 172-177.

2. Звонівська Г. Т. Економіка праці: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Т. Звонівська. - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с.

3. Корчевський Л. О. Якісна оцінка трудового потенціалу стран на основе кластерного АНАЛІЗУ / Л. О. Корчевський // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. - С. 188допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
29.11.2019 11:39
УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.11.2019 10:53
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ЗАПЧАСТИН Й ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:56
РИНОК СИРУ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:45
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА СТРУКТУРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
28.11.2019 17:22
ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
27.11.2019 16:24
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.11.2019 15:21
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ СОКІВ В УКРАЇНІ
27.11.2019 15:08
ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЧЧИНИ
27.11.2019 10:31
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
26.11.2019 19:36
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.293 сек. / Mysql: 752 (0.256 сек.)