:: ECONOMY :: РЕКЛАМА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: РЕКЛАМА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: РЕКЛАМА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РЕКЛАМА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
27.11.2018 21:58
Автор: Денищич Вікторія Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Маркетинг являє собою творчу управлінську діяльність будь-якого сучасного підприємства. Головним завданням маркетингу є забезпечення комерційного успіху компанії, розвиток ринку товарів, послуг і робочої сили, шляхом досягнення основної мети, яка полягає в задоволенні потреб споживачів. Для цього досягнення необхідно зрозуміти потреби споживача, і зробити вибір того ринку, який зможе краще за інших задовольнити підприємство.

Актуальність теми полягає в тому, що реклама в маркетинговій діяльності підприємства забезпечує комплексний підхід до управління підприємством, які дозволять конкурувати і реалізовувати свій потенціал в умовах сучасного ринку, який характеризується високим ступенем динамізму, мінливості умов.

Висвітленням проблем маркетингової парадигми займалися такі зарубіжні науковці, як Г. Армстронг, П. Гембл, Ж.–Ж. Ламбен, Ф. Котлер, та ін. Значний внесок у розвиток теорії і практики досліджуваної проблеми зробили вітчизняні науковці: В. Арестенко, А. Войчак, С. Гаркавенко, 

І хоча з теорії і практики маркетингу представлено багато робіт, рекламна діяльність залишається розкритою не в повному обсязі і вимагає постійного вдосконалення і розвитку.

Реклама в різних областях діяльності людини — це є реальна практична робота зі створення та просування продукції. Найбільш важливими областями застосування рекламної діяльності є бізнес, економіка, політична і соціальна сфери [2, c. 109]. 

Вивчення реклами має основні напрямки маркетингової роботи: 

1. Дослідження результативності та популярності конкретних носіїв реклами для різної цільової аудиторії. 

2. Вивчення актуальності рекламної політики компанії в цілому. При цьому аналізується ступінь поінформованості про бренд і його продукцію після проведення реклами за певний проміжок часу 

3. Дослідження ефективності окремо взятих рекламних акцій, а також проведення спеціальних експериментів. Порівняльна оцінка виводиться за результатами опитування споживачів контрольного району, в якому реклама не проводиться, і району, де здійснювалася рекламна акція. 

4. Дослідження ефекту від впливу рекламного звернення на цільову аудиторію, ступінь його впливу на поведінку людей. 

5. Вивчення результату від спільного використання одночасно декількох засобів масової інформації для рекламної акції [1, c. 40].

Стратегія маркетингу — комплекс базових рішень і принципів, які передбачені за цими результатами ринкової ситуації і власних можливостей, спрямованих на досягнення генеральної мети фірми. Стратегія виживання  використовується в умовах економічної кризи, нестабільності, інфляції. Цієї стратегії дотримуються, коли фінансово-економічні показники діяльності підприємства набувають стійку тенденцію до погіршення. Стратегія стабілізації (стратегія обмеженого зростання)  використовується в умовах стабільних обсягів продажу й одержуваного прибутку. Цієї стратегії дотримуються підприємства галузей стабільних технологій, а також коли керівництво задоволене, в цілому, положенням свого підприємства. Стратегія розвитку (стратегія зростання)  висловлює прагнення підприємства до зростання обсягів продажів, прибутку, підвищення рентабельності та інших показників ефективності виробництва. Цю стратегію найчастіше застосовують підприємства, які динамічно розвиваються. Кожна з перерахованих стратегій може бути реалізована через різні рекламні стратегічні альтернативи [3, c. 186].

Рекламні послуги є складовою частиною маркетингу, що є складовою частиною в ході просування товару. Обидва компоненти мають спільну мету в стимулюванні споживача. Раціональне використання маркетингу та реклами дасть можливість компанії досягти збільшення продажів і попиту на пропоновані компанією продукти або послуги.

Список використаних джерел:

1. Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н. Маркетинговые коммуникации. Практикум. – М.: Дашков и К, 2018. —  196 с.

2. Баксанский О.Е. Технологии манипуляции массами: реклама, маркетинг, PR, GR (когнитивный подход). Карманная книга политтехнолога. – М. Ленанд, 2017. —  224 с.

3. Келлер С., Прайс К. Больше, чем эффективность. Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке. – М.: Альпина Паблишер, 2018. —  416 с.

_______________________

Науковий керівник: Головчук Юлія Олександрівна, старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ФЕРМИ
28.11.2018 10:24
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ WEB-СИСТЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
28.11.2018 10:18
МЕТОДИ НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
28.11.2018 10:10
МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
27.11.2018 22:08
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 3D-ТЕХНОЛОГІЙ
27.11.2018 21:52
МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ IT-ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
27.11.2018 21:30
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ
27.11.2018 21:24
ГНУЧКЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТІВ
27.11.2018 21:17
ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ В УПРАВЛІННІ МІСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ
27.11.2018 21:13
НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ
27.11.2018 20:47
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.318 сек. / Mysql: 841 (0.265 сек.)