:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

 
18.12.2013 01:37
Автор: Дудченко Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Сучасний етап трансформування вітчизняної економіки у напрямку поглиблення ринкових відносин супроводжується активізацією процесів пошуку дієвого механізму фінансової дисципліни та безпеки державних установ, забезпечення яких актуалізується в умовах незбалансованості державних фінансів, нестабільності та недосконалості вітчизняного законодавства. Повільні структурні реформи бюджетної системи України, наявні внутрішньо-організаційні диспропорції бюджетних установ, нестабільність їх фінансового стану зумовлюють потребу використання внутрішнього контролю всіх напрямків життєдіяльності й функціонування  господарюючого суб’єкта як інструменту підвищення ефективності його управління. На сьогодні актуалізується питання впровадження дієвої системи організації внутрішнього аудиту та адаптування його методики до діяльності бюджетних установ в умовах реформування та поглиблення інтеграційних процесів в економіці України.
На сьогодні цілі внутрішнього аудиту зосереджені на забезпеченості ефективного внутрішнього контролю витрат, наданні незалежних та об’єктивних рекомендацій з питань фінансово-господарської діяльності. Сутнісні характеристики процедури проведення внутрішнього аудиту в бюджетній установі, що відображені в цільовій спрямованості, незалежності оцінки, регламентованості, визначають формування та зміст його спеціальних функцій: внутрішнього оцінювання (проведення оцінки внутрішнього контролю та внутрішніх процедур, дисципліни виконання персоналом вказівок та наданих рекомендацій), експертного дослідження (здійснення експертної оцінки та аналіз ефективності визначених аспектів фінансово-господарської діяльності); інформаційного консультування (проведення поточних консультацій інформування керівництва про результати перевірок, виявлені факти порушень вимог законодавства або внутрішніх правил), алокаційна (вплив на розподіл залучених фінансових ресурсів, сприяння оптимальному використанню ресурсів).
Проведення внутрішнього аудиту в бюджетних установах характеризується процедурними особливостями, що мають відображатися у розробці та впровадженні методики проведення внутрішнього аудиту, що представляється як конкретизація методу аудиту, зведення певного алгоритму, процедури. Сутність методики проведення внутрішнього аудиту в бюджетній установі проявляється у конкретизації спеціальних методичних прийомів відповідно до ознак: фактичні прийоми, документальні, тести узгодженості, тести підтвердження. Методика проведення внутрішнього аудиту в бюджетній установі характеризується поетапністю та передбачає наявність наступних стадій: перевірка установчих, реєстраційних документів; ознайомлення з положеннями, що регламентують діяльність бюджетної установи; перевірка відповідності бюджетного рахунку і звітності; перевірка складання і виконання бюджетного кошторису і кошторису за рахунок коштів, отриманих від діяльності, що приносить дохід; перевірка обґрунтованості розрахунків за видами діяльності; перевірка відповідності показників бюджетного кошторису лімітам бюджетних зобов’язань та відомостям, що містяться в повідомленні про бюджетні асигнування; перевірка своєчасності надання бюджетною установою кошторису на затвердження розпорядкам бюджетних коштів; перевірка достовірності складання звітності бюджетної установи по виконанню бюджетного кошторису і кошторису коштів, отриманих від діяльності, що приносить дохід; оформлення результатів перевірки; підготовка організації аудиторської перевірки.
В умовах реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні відповідно до європейських стандартів зростає важливість такого елементу алгоритму проведення внутрішнього аудиту у бюджетній установі як планування. З метою розкриття процедурних аспектів методики проведення внутрішнього аудиту у бюджетній установі необхідним є формування постадійної схеми процесу планування внутрішнього аудиту з включенням наступних елементів: стадія підготовки до планування внутрішнього аудиту (дослідження особливостей бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на основі оцінки суттєвості та рівня ризику), стадія планування внутрішнього аудиту (складання загального плану аудиту, розробка програми аудиторської перевірки, зміна, коригування плану і програми аудиту в процесі перевірки, контроль виконання плану).


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
18.12.2013 00:00
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
17.12.2013 23:08
АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17.12.2013 17:53
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
17.12.2013 02:01
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
17.12.2013 01:46
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ
17.12.2013 01:03
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
17.12.2013 00:17
ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
17.12.2013 00:11
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
16.12.2013 23:29
ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
14.12.2013 12:44
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.177 сек. / Mysql: 706 (0.148 сек.)