:: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ :: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
:: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ

 
18.12.2013 00:00
Автор: Захаркіна Людмила Сергіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету; Шуваєва Наталія Володимирівна, студентка Сумського державного університету
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
При організації та веденні бухгалтерського обліку екологічних витрат у теорії і на практиці виникають такі основні проблеми:
1. Екологічні витрати цехів входять до складу виробничих витрат цехів і в бухгалтерському обліку відокремлено не відображаються.
2. Поточні витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням очисних споруд групуються на відповідних рахунках без виокремлення екологічної діяльності.
3. Поточні витрати на використання пристосувань екологічного характеру, що безпосередньо вбудовані в технологічний процес не піддаються локалізації.
4. Неможливість визначення величини екологічних витрат на запобігання наслідкам забруднення і збереження довкілля, а також витрат на ліквідацію наслідків забруднення  в сукупності всіх витрат підприємства.
5. Капітальні інвестиції в екологічну діяльність суб’єктів господарювання не виокремлюються із загальної сукупності витрат в бухгалтерському обліку.
Для цілей бухгалтерського обліку екологічні витрати пропонуємо групувати на рахунках за видами діяльності (операційні, інвестиційні, фінансові).
Облік екологічних операційних витрат. До синтетичного рахунку 23 «Виробництво» пропонується відкрити субрахунок 231 «Витрати на охорону навколишнього середовища», а до нього відкрити аналітичні рахунки 2311 «Витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням очисних споруд» та 2312 «Витрати, пов’язані із здійсненням контролю за експлуатацією очисних споруд».
Для обліку екологічних витрат на запобігання і ліквідацію наслідків забруднення до субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» пропонується відкрити аналітичний рахунок першого порядку 9491 «Інші операційні витрати екологічної діяльності», а вже до нього відкрити аналітичні рахунки другого порядку 94911 «Витрати на запобігання забрудненню навколишнього середовища» та 94912 «Витрати на ліквідацію наслідків забруднення навколишнього середовища». З метою обліку витрат на проведення науково-дослідних робіт в галузі охорони навколишнього середовища можна запропонувати: до субрахунку 941 «Витрати на дослідження і розробки» відкрити аналітичний рахунок першого порядку 9411 «Витрати на дослідження і розробки екологобезпечних технологій», а вже до нього відкрити аналітичний рахунок другого порядку: 94111 «Витрати на проведення науково-дослідних робіт в галузі охорони навколишнього середовища».
Облік екологічних інвестиційних витрат. Для удосконалення ведення бухгалтерського обліку капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища необхідно до існуючого субрахунку 151 «Капітальне будівництво» відкрити аналітичні рахунки залежно від напряму діяльності і характеру витрат: 1511 «Витрати на створення нових очисних споруд»; 1512 «Витрати на реконструкцію діючих локальних очисних споруд».
Для обліку фінансових екологічних витрат до субрахунку 951 «Відсотки за кредит» слід відкрити аналітичний рахунок 9511 «Відсотки за кредит на охорону навколишнього середовища», а до субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» відкрити аналітичний рахунок першого порядку 9521 «Інші фінансові витрати на охорону навколишнього середовища» та другого порядку – 95211 «Витрати на погашення тіла кредиту на створення, реконструкцію, капітальний ремонт очисних споруд».
Реалізація зазначених пропозицій збільшить обсяг облікових робіт на підприємстві, але значно зменшить трудомісткість одержання інформації про екологічні витрати по, оскільки не буде необхідності у вибірці і перегрупуванні даних первинного й аналітичного обліку.

Список використаних джерел:
1. Замула І.В. Аналітична модель бухгалтерського обліку екологічної діяльності / І.В. Замула, М.М. Шигун // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст]. - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - С. 337-343.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
18.12.2013 01:37
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
17.12.2013 23:08
АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17.12.2013 17:53
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
17.12.2013 02:01
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
17.12.2013 01:46
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ
17.12.2013 01:03
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
17.12.2013 00:17
ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
17.12.2013 00:11
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
16.12.2013 23:29
ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
14.12.2013 12:44
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.217 сек. / Mysql: 706 (0.185 сек.)