:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 22

Термін подання матеріалів

29 квітня 2020

До початку конференції залишилось днів 28  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 
17.12.2013 00:17
Автор: Марініна А.Ю., студентка спеціальності «Облік і аудит», Донецький інститут залізничного транспорту, м. Донецьк
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Ісламська модель бухгалтерського обліку є одним з альтернативних напрямів розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації, адже покликана вирішити ряд назрілих соціально економічних проблем, зокрема: соціальна захищеность суспільства, подолання безробіття та бідності, підвищення соціальних стандартів, впровадження в економічні відносини принципів соціальної справедливості, підвищення екологічної безпеки як окремої країни, так і світу в цілому, побудова безкризового суспільства через систему зниження впливу окремих суб’єктів на національну економіку та світову економіку в цілому.
Ісламська економічна доктрина в сучасному її трактуванні спирається на систему викладених в Корані людських цінностей. У ній сформульовані основні принципи правових, майнових і господарських відносин в сучасному мусульманському суспільстві.
Основні фактори, що сприяли розвитку ісламської економічної доктрини та становлення ісламської моделі бухгалтерського обліку, зокрема є наступними: звільнення від колоніального гніту; прихильність більшої частини мусульманського населення до впровадження в економіку принципів ісламу; неспроможність економічних систем західного типу забезпечити ефективність економічного розвитку держав; сучасний стан економічної дисципліни, що очолюється країнами заходу, утворює роздвоєння між ісламською вірою та діями, до яких спрямовують західні економічні концепції; зростання ефективності провадження на глобальному рівні ісламських фінансових інструментів.
Ісламська економічна доктрина пропонує три основні принципи розвитку соціально – економічних відносин в суспільстві: різноманіття форм власності, обмеження економічної активності, соціальна справедливість.
Ісламська модель бухгалтерського обліку характеризується особливостями об’єктів бухгалтерського обліку та виникнення нових, які пов’язані з побудовою безвідсоткової економіки (мудараба, мушарака, марабаха та інші), та визначити особливості методики бухгалтерського обліку(оцінка за ринковою вартістю, неприйнятність принципу консерватизму, орієнтація на баланс, обов’язковість розкриття в звітності інформації про розподіл доданої вартості та результати соціальної і екологічної відповідальності).
Стосовно особливостей об’єктів бухгалтерського обліку в країнах  поширення ісламу, то вони полягають в наступному:
- майно суб’єктів господарювання для цілей сплати закят оцінюється
за ринковою вартістю та класифікується у відповідності до ставки закят. З цією метою найважливішою формою звітності є баланс, в якому зазначається все майно, що належить підприємству. Закят – це податок, який сплачується  згідно з нормами мусульманського права один раз в році за місячним календарем у чітко встановлений день під час мусульманського свята Рамадана;
- джерела утворення майна суб’єкта господарювання в країнах 
поширення ісламу пов’язані з використанням ісламських фінансових інструментів. Впровадження даних інструментів пов’язане з забороною нарахування та сплати відсотків – ріба;
- при здійсненні певних господарських процесів на підприємстві
управління в першу чергу, повинне дотримуватися основних економічних принципів, які дозволяють здійснювати господарські та фінансові операції за типом розроблених фінансових інструментів;
- фінансові результати діяльності визначаються з метою розподілу
 прибутку та задоволення певних соціальних потреб. З цією розроблені особливі форми фінансової звітності, наприклад звіт про додану вартість;
- мобілізація коштів через пряму участь у капіталі на основі принципу
 «участі в прибутках і збитках» - суть ісламської фінансової системи. Активи утворюються у відповідь на інвестиційні можливості в реальному секторі, тому саме реальний сектор економіки визначає рівень прибутковості в фінансовому секторі, а не навпаки;
- оскільки в Корані заборонено лихварство, звітна документація не
 може показувати механізм отримання фінансового позареалізаційного прибутку;
- в комерційному страхуванні присутні такі елементи як лихварство
(ріба), азарт (мейсір), невизначеність (гарар), які не відповідають нормам шаріату, то традиційне страхування не має місце в цій системі;
- соціальна направленість бухгалтерського обліку;
- повне розкриття інформації;
- використання ринкових цін при оцінці активів та пасивів.
    Основоположні принципи ісламської економічної доктрини призводять до трансформації запитів користувачів в обліковій інформації та змін в організації та методиці бухгалтерського обліку. Впровадження даних принципів обумовлює особливості господарської діяльності суб’єктів господарювання, які діють на базі основних економічних категорій гарар, ріба, закят, мейсір.

Список використаних джерел:
1. А.П. Михалкевич Бухгалтерский учет в зарубежных странах; Учеб. пособие 2- е издание перераб. доп.- 2003
2. Н.И. Ладутько , Г.Е. Борисевский, А.В. Крупнова  Бухгалтерский учет/Под общ. ред. Н.И. Ладутько. – 5-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ООО «ФУАинформ», 2005.-742 с.
3. Н.С. Стражева, А.В. Стражев Бухгалтерский учет: Учебно-методическое пособие/ Н.С. Стражева, А.В. Стражев. – 11-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Книжный Дом, 2005.-608 с.
4. Грицишен Д.О. Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/80/


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
18.12.2013 01:37
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
18.12.2013 00:00
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
17.12.2013 23:08
АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17.12.2013 17:53
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
17.12.2013 02:01
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
17.12.2013 01:46
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ
17.12.2013 01:03
ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
17.12.2013 00:11
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
16.12.2013 23:29
ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
14.12.2013 12:44
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.211 сек. / Mysql: 662 (0.156 сек.)