:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 
17.12.2013 00:17
Автор: Марініна А.Ю., студентка спеціальності «Облік і аудит», Донецький інститут залізничного транспорту, м. Донецьк
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Ісламська модель бухгалтерського обліку є одним з альтернативних напрямів розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації, адже покликана вирішити ряд назрілих соціально економічних проблем, зокрема: соціальна захищеность суспільства, подолання безробіття та бідності, підвищення соціальних стандартів, впровадження в економічні відносини принципів соціальної справедливості, підвищення екологічної безпеки як окремої країни, так і світу в цілому, побудова безкризового суспільства через систему зниження впливу окремих суб’єктів на національну економіку та світову економіку в цілому.
Ісламська економічна доктрина в сучасному її трактуванні спирається на систему викладених в Корані людських цінностей. У ній сформульовані основні принципи правових, майнових і господарських відносин в сучасному мусульманському суспільстві.
Основні фактори, що сприяли розвитку ісламської економічної доктрини та становлення ісламської моделі бухгалтерського обліку, зокрема є наступними: звільнення від колоніального гніту; прихильність більшої частини мусульманського населення до впровадження в економіку принципів ісламу; неспроможність економічних систем західного типу забезпечити ефективність економічного розвитку держав; сучасний стан економічної дисципліни, що очолюється країнами заходу, утворює роздвоєння між ісламською вірою та діями, до яких спрямовують західні економічні концепції; зростання ефективності провадження на глобальному рівні ісламських фінансових інструментів.
Ісламська економічна доктрина пропонує три основні принципи розвитку соціально – економічних відносин в суспільстві: різноманіття форм власності, обмеження економічної активності, соціальна справедливість.
Ісламська модель бухгалтерського обліку характеризується особливостями об’єктів бухгалтерського обліку та виникнення нових, які пов’язані з побудовою безвідсоткової економіки (мудараба, мушарака, марабаха та інші), та визначити особливості методики бухгалтерського обліку(оцінка за ринковою вартістю, неприйнятність принципу консерватизму, орієнтація на баланс, обов’язковість розкриття в звітності інформації про розподіл доданої вартості та результати соціальної і екологічної відповідальності).
Стосовно особливостей об’єктів бухгалтерського обліку в країнах  поширення ісламу, то вони полягають в наступному:
- майно суб’єктів господарювання для цілей сплати закят оцінюється
за ринковою вартістю та класифікується у відповідності до ставки закят. З цією метою найважливішою формою звітності є баланс, в якому зазначається все майно, що належить підприємству. Закят – це податок, який сплачується  згідно з нормами мусульманського права один раз в році за місячним календарем у чітко встановлений день під час мусульманського свята Рамадана;
- джерела утворення майна суб’єкта господарювання в країнах 
поширення ісламу пов’язані з використанням ісламських фінансових інструментів. Впровадження даних інструментів пов’язане з забороною нарахування та сплати відсотків – ріба;
- при здійсненні певних господарських процесів на підприємстві
управління в першу чергу, повинне дотримуватися основних економічних принципів, які дозволяють здійснювати господарські та фінансові операції за типом розроблених фінансових інструментів;
- фінансові результати діяльності визначаються з метою розподілу
 прибутку та задоволення певних соціальних потреб. З цією розроблені особливі форми фінансової звітності, наприклад звіт про додану вартість;
- мобілізація коштів через пряму участь у капіталі на основі принципу
 «участі в прибутках і збитках» - суть ісламської фінансової системи. Активи утворюються у відповідь на інвестиційні можливості в реальному секторі, тому саме реальний сектор економіки визначає рівень прибутковості в фінансовому секторі, а не навпаки;
- оскільки в Корані заборонено лихварство, звітна документація не
 може показувати механізм отримання фінансового позареалізаційного прибутку;
- в комерційному страхуванні присутні такі елементи як лихварство
(ріба), азарт (мейсір), невизначеність (гарар), які не відповідають нормам шаріату, то традиційне страхування не має місце в цій системі;
- соціальна направленість бухгалтерського обліку;
- повне розкриття інформації;
- використання ринкових цін при оцінці активів та пасивів.
    Основоположні принципи ісламської економічної доктрини призводять до трансформації запитів користувачів в обліковій інформації та змін в організації та методиці бухгалтерського обліку. Впровадження даних принципів обумовлює особливості господарської діяльності суб’єктів господарювання, які діють на базі основних економічних категорій гарар, ріба, закят, мейсір.

Список використаних джерел:
1. А.П. Михалкевич Бухгалтерский учет в зарубежных странах; Учеб. пособие 2- е издание перераб. доп.- 2003
2. Н.И. Ладутько , Г.Е. Борисевский, А.В. Крупнова  Бухгалтерский учет/Под общ. ред. Н.И. Ладутько. – 5-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ООО «ФУАинформ», 2005.-742 с.
3. Н.С. Стражева, А.В. Стражев Бухгалтерский учет: Учебно-методическое пособие/ Н.С. Стражева, А.В. Стражев. – 11-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Книжный Дом, 2005.-608 с.
4. Грицишен Д.О. Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/80/


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
18.12.2013 01:37
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
18.12.2013 00:00
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
17.12.2013 23:08
АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17.12.2013 17:53
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
17.12.2013 02:01
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
17.12.2013 01:46
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ
17.12.2013 01:03
ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
17.12.2013 00:11
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
16.12.2013 23:29
ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
14.12.2013 12:44
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 1338 (0.144 сек.)