:: ECONOMY :: РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ,ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ,ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ,ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ,ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 
11.12.2013 17:15
Автор: Голощук Ірина Олексіївна, студентка Вінницького національного аграрного університету
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Для позитивного та гармонійного розвитку економіки будь-якої держави, зокрема України, необхідною є впевненість у правдивості, достовірності та законності проведених господарських операцій. Жодна з країн світу не досягла успіху в економічній сфері без ретельної аудиторської діяльності.
Вивченню проблемних аспектів і методів їх вирішення щодо діяльності аудиторів та формування аудиторських висновків присвячено низку праць зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема М.Д Білика, Ф.Ф Бутинця, М.Т. Білухи, М.І. Бондаря, Н.І. Дорош, Л.П. Кулаковської, О.А. Петрик, В.В.Глущенко, І.Є. Риженко, Д.В. Єременко, Н.Івануса та багатьох інших. Однак недостатньо дослідженими є проблеми щодо ефективності здійснення аудиту та визначення необхідних заходів їх вирішення.
Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни [1].
Нестабільна економічна ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення низки проблем, які мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і унеможливлюють успішний розвиток аудиту. Однією з проблем є недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю, що спричиняє нестачу знань та низьку компетенцію аудитора під час виконання своїх завдань. Крім того, такі тенденції призводять до пониження рівня конкурентоспроможності українських аудиторів, порівняно з іноземними, які пропонують значно ширший перелік послуг [2].
Іншим негативним явищем є брак кваліфікованих аудиторських кадрів, що призводить до зниження якості аудиторських послуг. Це питання порушується не лише користувачами аудиторських послуг і державними органами, але й власне аудиторами, які зацікавлені в стабільному розвитку ринку аудиторських послуг, підвищенні престижу аудиторської професії.
Аудит стає окремою складовою інфраструктури економіки України, яка потребує відповідного регулювання. Для ефективнішого регулювання аудиту в Україні слід забезпечити оптимальну комбінацію державного, професійного та економічного механізмів регулювання із поступовим послабленням першого. Необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні програми їх діяльності, які становитимуть опис комплексного підходу до організації технології та методики здійснення аудиту. 
Оскільки актуальною проблемою аудиту є ціноутворення, її вирішенням має бути формування співвідношення «ціна – якість». Такий підхід надасть аудиторським фірмам сучасних цивілізованих рис, забезпечить можливість залучення та збереження клієнтів за рахунок не зниження ціни обслуговування, а підвищення якості аудиту. Поліпшенню якості аудиту в Україні сприятиме лише система цілісних та комплексних заходів, які будуть спрямовані на розвиток правового поля аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації аудиту, здійснення контролю над рівнем професійної компетентності аудиторів та якості наданих послуг, забезпечення реальної професійної незалежності аудитора та запровадження санкцій і покарань аудиторів щодо недостовірності надання аудиторських послуг.

Список використаних джерел:
1. Глущенко В.В. Правове регулювання та методичне забезпечення аудиторської діяльності в Україні/ В.В. Глущенко, І.Є. Риженко// Актуальні питання розвитку фінансів,обліку та аудиту.-2013.-С.40-44
2. Єременко Д.В. Проблеми незалежності аудиторської діяльності в Україні/ Д.В.Єременко// ТДАУ.-2010.-№2.-С.128-133
3. Івануса Н.Напрямки вдосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні/ Н.Івануса// Аудиторська діяльність.-2012.-С 103-106
4. Саханевич К.В. Проблеми аудиторської діяльності в Україні та шляхи їх вирішення/ К.В. Саханевич// НЛТУ.-2011.-Вип.21.15.-С13-138


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
18.12.2013 01:37
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
18.12.2013 00:00
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
17.12.2013 23:08
АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17.12.2013 17:53
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
17.12.2013 02:01
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
17.12.2013 01:46
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ
17.12.2013 01:03
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
17.12.2013 00:17
ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
17.12.2013 00:11
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
16.12.2013 23:29
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.188 сек. / Mysql: 752 (0.163 сек.)