:: ECONOMY :: СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 
11.12.2013 17:06
Автор: Поченюк Тетяна Михайлівна, студентка Київського фінансово-економічного коледжу НУДПСУ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Для ефективного функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки потрібно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи організації, а також особливості їх формування і на своєму підприємстві, і у партнерів. Таку інформацію надає бухгалтерський облік.
Традиційно бухгалтерський облік − інформаційна система, яка формується на мікрорівні, тобто об’єктом дослідження є діяльність підприємства, організації чи установи, де користувачі інформації приймають на основі облікових даних певні управлінські рішення. Але така система не є автономною, вона − складова частина системи менеджменту й виконує сервісну функцію управління. Тому першочерговим завданням науки та практики є створення такої моделі бухгалтерського обліку, яка б реально відображала господарську й фінансову діяльність підприємств України на сучасному етапі розвитку економіки.
Бухгалтерський облік як система − це сукупність елементів певної форми та змісту, які взаємно пов’язані між собою й об’єднані регулярною взаємодією. Традиційно виділяють елементи системи бухгалтерського обліку: носії інформації у вигляді документів, рахунки, подвійний запис, оцінювання господарських фактів, калькуляція, інвентаризація, бухгалтерський баланс, звітність, реєстри, форми обліку, спосіб обробки інформації [2, 101].
На нашу думку, розвиток системи бухгалтерського обліку має визначатися тим, яка інформація, кому та в які строки повинна подаватися. Цей підхід дає змогу проектувати систему так, щоб за мінімальних витрат отримати найбільший обсяг інформації та задовольнити потреби найбільшої кількості користувачів. Отож система управління є провідною, а система обліку – забезпечувальною ланкою, а тому основним завданням бухгалтерського обліку на сучасному етапі є упорядкування вхідної та вихідної інформацій відповідно до потреб управління. Чим різноманітніша така інформація, тим більше рівнів
управління вона забезпечує і тим складніша внутрішня структура системи обліку.
Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні можна охарактеризувати як симбіоз:
1) адміністративних та ринкових концепцій;
2) національних і міжнародних стандартів;
3) юридичної й економічної моделі.
Поряд із застосуванням у бухгалтерському обліку ринкової концепції капіталу, чітко сростежується спроба відновити концепцію фондового обліку, зокрема для контролю використання амортизаційного фонду, фондів розвитку, заохочення тощо [1, 272].
Виділимо суттєві моменти, які не вирішено в Україні:
1) недостаньо значним є роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами;
2) вітчизняний облік ще не досяг рівня інших країн;
3) недостатньо застосовується економічний аналіз та управлінський облік  у практичній роботі бухгалтерів;
4) підготовка українських бухгалтерів не завжди відповідає сучасним вимогам практики;
5) громадські професійні організації обліковців не є масовими, тисячі бухгалтерів перебувають поза їх межами, тому не відіграють суттєвої ролі в обговоренні та вирішенні проблемних питань практики обліку та аудиту.
Таким чином ураховуючи вищевикладене,  ми пропонуємо:
По-перше, переглянути теоретичні основи бухгалтерського обліку, що передбачає перехід до вивчення сучасних теорій, зокрема доповненя таких категорій як предмет і метод бухгалтерського обліку, атже  вони постійно змінюються в умовах сучасних інформаційних технологій та розвитку економіки.
По-друге, для подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні неохідно:
1) диференціювати вимоги до фінансової звітності;
2) відмовитись від уніфікації обліку та звітності;
3) забезпечити безперервну професійну освіту;
4) сформувати активну позицію бухгалтерської спільноти;
5) створити сучасну парадигму обліку та звітності.

Список використаних джерел:
1. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке : учеб. пособ. / П. Ф. Друкер ; пер. с англ. – М. : Изд. Дом “Вильямс”, 2011. – 272 с. : ил.
2. Жук В. М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В. М. Жук // Фінанси України. – 2013. - №11. – С. 101-110.
3. Кулинич М. Б. Еволюція предмету і методу бухгалтерського обліку / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки. Екон. науки. – 2010. – № 7. – С. 218–225.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
18.12.2013 01:37
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
18.12.2013 00:00
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
17.12.2013 23:08
АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17.12.2013 17:53
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
17.12.2013 02:01
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
17.12.2013 01:46
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ
17.12.2013 01:03
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
17.12.2013 00:17
ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
17.12.2013 00:11
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
16.12.2013 23:29
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.382 сек. / Mysql: 1338 (0.298 сек.)