:: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ :: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
:: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 
16.02.2012 23:33
Автор: Грибан Наталія Григорівна, аспірантка кафедри менеджменту організації Житомирського національного агроекологічного університету
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Сучасний стан вітчизняної економіки, складність і висока динамічність зовнішніх умов, зростаючий вплив з боку конкурентів потребують від аграрних переробних підприємств розробки системи стратегічного управління, безперервного та системного розвитку, реалізації свого потенціалу, які відповідають сучасним економічним умовам.
Стратегічне управління – це багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню відносин між підприємством та зовнішнім середовищем, а також досягненню визначених цілей [2, с. 27].
Основною метою стратегічного управління сучасних переробних підприємств аграрного сектору є досягнення ними оптимального рівня ефективності і конкурентоздатності.  Чим більший набір конкурентних переваг у підприємства і кращі їх якісні характеристики, тим більш успішною буде його діяльність на ринку.  Стратегічне управління на підприємствах повинне бути спрямоване на створення конкурентних переваг і утвердження ефективної стратегічної позиції, яка має забезпечити в майбутньому життєздатність підприємства в нестійких умовах. Тому в основу стратегічного управління покладена стратегія розвитку підприємства, розроблена на тривалу перспективу, яка дозволяє йому за більш короткий проміжок часу адаптуватись до реалій ринку, своєчасно реагувати на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
Система стратегічного управління переробних підприємств аграрного сектору залежать від взаємодії таких чинників:
1) галузевої приналежності;
2) розмірів організації (залежно від галузевих особливостей);
3) типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та кооперації;
4) характерних рис виробничого потенціалу;
5) наявності (відсутності) науково-технічного потенціалу;
6) рівня управління;
7) рівня кваліфікації персоналу тощо [1, с. 18].
Роль стратегічного управління у розвитку підприємств підтверджена світовою практикою, яка показала, що більшість підприємств, які досягли результатів в бізнесі, завдячують саме впровадженню системи стратегічного управління. Тому впровадження стратегічного управління підприємницькою діяльністю є однією з основних задач і умов забезпечення ефективності аграрного переробного підприємства.
Послідовність використання окремих етапів стратегічного управління полягає у визначенні місії, аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища, формулюванні цілей та стратегії їх досягнення, розробки й виконання стратегічних планів, проектів та програм. На практиці процес стратегічного управління не має чітко відокремлених один від одного етапів, відбувається порушення послідовності та повернення до пройденого. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи “середовище – підприємство”.
Стратегічне управління діяльністю аграрних переробних підприємств може досягти таких результатів:
1) створити системний потенціал для досягнення цілей підприємства. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в підприємство; виробленої продукції, що затребується ринком; сформованого позитивного іміджу підприємства;
2) створити структури підприємства та їх внутрішні зміни, які вчасно реагують на зміни зовнішнього середовища.

Список використаної літератури:
1. Муляр Т.С. Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства: дис. … канд. економ. наук: 08.00.14 / Тамара Станіславівна Муляр. – Житомир, 2011. – 188 с.
2. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 700 с.

e-mail: nataggn@mail.ru
    

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
31.01.2012 15:22
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
25.01.2012 13:46
МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
25.01.2012 13:42
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
25.01.2012 13:34
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
25.01.2012 13:29
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
25.01.2012 13:21
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
25.01.2012 11:50
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
25.01.2012 11:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
25.01.2012 11:36
ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
25.01.2012 11:24
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.180 сек. / Mysql: 812 (0.149 сек.)