:: ECONOMY :: ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ :: ECONOMY :: ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
:: ECONOMY :: ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

 
25.01.2012 11:24
Автор: Ковалевська Оксана Петрівна, кандидат юридичних наук, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Інформаційна система повинна забезпечувати комплексне врахування діалектичних у своєму прояві й взаємозумовленості елементів розвитку, параметрів, що безупинно відбуваються у стані й функціонуванні інвестиційно-будівельного комплексу. Розвиток інвестиційно-будівельного комплексу можливо прогнозувати тільки на основі аналізу взаємодії елементів «світової динаміки», виробничо-технологічного розвитку, якості життя населення, демографічної динаміки, інтенсивності ресурсоспоживання, екологічних параметрів [1, с. 78]. Усі ці дані надходять у систему у вигляді інформаційних потоків, що визначає необхідність формування інформаційної бази, сукупності даних на вході в систему для моделювання процесів розвитку.
Інформаційна система може являти собою певну організаційно-економічну структуру, що інтегрує форми й методи підтримки програм розвитку інвестиційно-будівельного комплексу з математичним моделюванням і сучасними засобами обробки інформації. Її роль у управлінні проявляється в створенні організаційно-технологічного середовища, що забезпечує наукову обґрунтованість, ефективність впливу органів управління на розвиток інвестиційно-будівельного комплексу і його окремих підприємств. Основними завданнями інформаційної системи можна назвати наступні:
- аналіз соціально-економічного потенціалу території з метою виявлення напрямків будівництва, що володіють пріоритетним значенням для вирішення проблем;
- прогнозування основних напрямів розвитку території;
- визначення пріоритетів у розвитку науки, техніки й технології стратегічного й тактичного характеру;
- управління формуванням і реалізацією цільових програм і проектів;
- моделювання державного регулюючого впливу на розвиток інвестиційно-будівельного комплексу, що має життєзабезпечуюче значення для розвитку держави в цілому.
Прогнозування й регулювання процесів розвитку інвестиційно-будівельного комплексу вимагають рішення безлічі взаємопов'язаних завдань, створення інформаційних систем державного й регіонального значення. Крім інформації про функціонування й динамік розвитку галузі будівництва для моделювання стратегії реалізації розвитку комплексу необхідна велика статистична інформація про нововведення, про стан матеріально-технічної й досвідченої бази інноваційної діяльності, про інформаційні технології й різних статистичних показників розвитку окремих регіонів, галузей і країни в цілому. Система статистичних показників пов'язана з різними видами інноваційної діяльності в сфері будівництва; джерелами фінансування; характеристиками діяльності галузі в різних регіонах; кількістю спільних проектів по впровадженню нових технологій у будівельному виробництві й управлінні тощо [2, с.172]. Для створення інформаційної бази на рівні регіону необхідна розробка статистичних показників, що характеризують:
- взаємозв'язок між інвестиційною активністю й характеристиками підприємства;
- взаємозв'язок між інноваційною активністю й характеристиками розвитку галузевої структури в регіоні;
- вплив інвестиційної діяльності на результати розвитку підприємства, об'єднання, комплексу;
- інноваційна діяльність у регіональних структурах.
Основними принципами побудови регіональної інформаційної системи є:
- спільність інформаційних масивів, тому що функціонування системи повинне здійснюватися на базі єдиних даних законодавчої й нормативно-довідкової інформації;
- комплексність інформації, необхідна для прийняття раціональних управлінських рішень;
- адаптивність до реалізації нових форм і методів інформаційного забезпечення;
- ефективність, тобто отримання таких результатів які можуть бути використані в управлінні розвитком регіонального господарства з позитивним результатом;
- типізація й стандартизація, що дозволяють використовувати стандартне програмне й загальносистемне математичне забезпечення.
Регіональна інформаційна система повинна створювати умови для розробки прогнозів, визначення пріоритетів територіальних проектів, регіональних програм виходячи із завдань соціально-економічного розвитку інвестиційно-будівельного комплексу.

Список використаної літератури:
1. Асаул А.Н. Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-строительном комплексе / А.Н. Асаул, А.В. Батрак – М.: АСВ. – 2001. – 168 с.
2. Сімак С.В. Прогнозування ймовірних наслідків розвитку ринкових перетворень у будівельному комплексі / С.В. Сімак // Сучасні тенденції розвитку менеджменту: збірник матеріалів міжрегіональної наукової конференції. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 172-173.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
31.01.2012 15:22
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
25.01.2012 13:46
МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
25.01.2012 13:42
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
25.01.2012 13:34
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
25.01.2012 13:29
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
25.01.2012 13:21
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
25.01.2012 11:50
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
25.01.2012 11:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
25.01.2012 11:36
ЗАХОДИ УСУНЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ МІЖ РИНКОМ ПРАЦІ І РИНКОМ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
25.01.2012 11:14
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.239 сек. / Mysql: 841 (0.201 сек.)