:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ :: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 
25.01.2012 13:46
Автор: Яцук Ігор Петрович, здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Моделювання в управлінні у галузі використання та охорони земельних ресурсів нерозривно пов’язано з прогнозуванням, оскільки при прогнозуванні моделей управління земельними ресурсами застосовують метод прогнозування – спосіб дослідження об’єкта прогнозування з метою розробки прогнозів. Нині існує велика кількість методик, методів і способів прогнозування, серед яких найпоширеніші такі види:
- евристичне прогнозування, яке ґрунтується на використанні думки спеціалістів – експертів у визначеній сфері знань;
- математичне прогнозування, що базується на чітко сформульованій математичній моделі поведінки об’єкта;
- комбіноване прогнозування, яке об’єднує евристичне й математичне прогнозування в один процес.
У різних країнах правові методи та засоби планування землекористування розвиваються і вдосконалюються неоднаково. Плани обов'язкові для землевласників і землекористувачів, як правило, вони мають юридичну силу. Плани місцевого рівня у багатьох країнах не повинні відхилятися від планів вищестоящого рівня, вони враховують історичну систему планування [1, с. 24].
Планування землекористування залежить також і від відповідної інформації про правову базу й таких видів землеустрою, як формування власності, визначення вартості земельних ділянок або обмежень на їх використання, тобто від інформації про земельну власність, що містить земельно-реєстраційна система, зокрема систему реєстрації землі та іншої нерухомості й прав на них. Водночас дуже важливо, щоб інформація щодо планування землекористування поширювалася без затримки в інших сферах законодавства.
На регіональному рівні існує більше, ніж на державному, можливостей раціонального використання земельних ресурсів відповідно до своїх планів. Прикладом узгодження проблем раціонального використання земельних ресурсів може бути досвід європейських країн. Так, у Німеччині, розроблена система землевпорядкування, яка передбачає узгодження позицій заінтересованих сторін - держави і територіальних спілок для сприяння їхньому економічному та соціальному розвитку. Правовою основою землевпорядкування є закон, який зводить у єдину систему чотири рівні територіального планування: планування будівництва, регіональне планування, земельне планування і федеральне землевпорядкування.
Територіальне планування – це планування в масштабі однієї федеральної землі, а регіональне планування належить до територіальних спілок або цілих регіонів усередині федеральної землі. Усунення суперечностей між галузевими та територіальними інтересами управління в Україні можливе при чіткому визначенні структурних підсистем регіону, його виробничих галузей, функціонально об'єднуваних елементів інфраструктури, органів управління й місцевого самоуправління. Погодимось з вченим, що регіональна політика раціонального використання земельних ресурсів повинна сприяти ефективному поєднанню галузевого та територіального принципів управління, створенню умов для всебічного розвитку територіальної складової, національної економіки, найефективнішому використанню природних ресурсів і трудового потенціалу регіону [2, с. 249].
Серед основних перспективних напрямів державної політики у сфері регулювання земельних відносин на нашу думку можна виділити підвищення ефективності управління земельними ресурсами з боку держави, поліпшення організації, планування, контролю за використанням та охороною земель на основі прогнозних моделей і вдосконалення законодавчої, нормативної, правової та методичної баз щодо управління використанням земель із застосуванням прогнозних моделей в ринкових умовах.
Управління в галузі використання й охорони земельних ресурсів в нашій державі впроваджується через правовстановлюючий, правозабезпечуючий чи правоохоронний напрями управлінської діяльності, завдяки яким уповноважені органи державного управління встановлюють певні норми і правила щодо ефективного та раціонального використання земельних ресурсів, основних земельно-кадастрових одиниць – земельних ділянок, землевласників, землекористувачів різних форм господарювання.
Державне управління земельними ресурсами поширюється на весь земельний фонд держави незалежно від форми власності на земельну ділянку і спрямоване на контроль за суб’єктами права власності та користування землею, в плані дотримання ними раціонального використання й охорони земельних ресурсів.
Отже, особливістю моделювання управління в галузі використання й охорони земельних ресурсів є вміння змоделювати ситуацію, здатність до управління на основі нових моделей і вміння втілювати у життя стратегію. До особливостей моделювання в управлінні земельними ресурсами також можна віднести системне і комплексне розв’язання проблем в управлінні у галузі використання та охорони земельних ресурсів із застосуванням моделей, представлених у формі, що демонструє властивості, взаємозв’язок, параметри системи управління земельними ресурсами. Ці моделі повинні обов’язково забезпечити порядок у землевпорядкуванні.

Список використаної літератури:
1. Мартин А.Г. Економічне регулювання земельних відносин / А.Г.Мартин // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 6. – С. 22–29.
2. Сухоставець А.І. Раціональне використання земельних ресурсів у контексті регіональної аграрної політик // «Круглий стіл–2005». / А.І.Сухоставець. – К, 2005. – С. 248–250.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
31.01.2012 15:22
МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
25.01.2012 13:42
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
25.01.2012 13:34
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
25.01.2012 13:29
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
25.01.2012 13:21
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
25.01.2012 11:50
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
25.01.2012 11:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
25.01.2012 11:36
ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
25.01.2012 11:24
ЗАХОДИ УСУНЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ МІЖ РИНКОМ ПРАЦІ І РИНКОМ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
25.01.2012 11:14
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.230 сек. / Mysql: 841 (0.193 сек.)