:: ECONOMY :: МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ :: ECONOMY :: МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
:: ECONOMY :: МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

 
25.01.2012 13:29
Автор: Сорока Микола Петрович, кандидат економічних наук, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Чорноморського державного університету імені Петра Могили
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Говорячи про організаційно-управлінські структури місцевого самоврядування як про важливий елемент механізму управління розвитком регіональною соціально-економічною системою, слід зазначити, що серйозним гальмом у реалізації функцій місцевого самоврядування є територіальний устрій держави, що не дає повного комплексу повноважень органам управління, і необхідних ресурсів для надання населенню соціально-економічних послуг. За такої схеми органам управління складно не лише розподілити повноваження, але й здійснити розрахунок ефективності використання бюджетних коштів, а також облік розподілу й використання ресурсів.
Отже, питання проведення територіально-адміністративної реформи надзвичайно постало необхідним шляхом у вирішенні проблем щодо стимулювання ефективної роботу всіх ланок державної влади й організаційно-управлінських структур органів місцевого самоврядування на основі чіткого поділу їхніх функцій і повноважень.
Реалізація моделі механізму державного управління регіональною соціально-економічною системою повинна відповідати сутності економічних законів, формуючи умови не тільки для сполучення інтересів всіх суб’єктів господарювання, але і для забезпечення адекватності даного механізму обєктивним потребам суспільного виробництва. Це обставина, на наш погляд, дозволить найбільш повно реалізувати переваги регульованих ринкових відносин.
Відзначимо, що реалізація механізму державного управління регіональною соціально-економічною системою дозволить вирішувати наступні завдання:
- забезпечення високого рівня умов життєдіяльності населення регіону, і підвищення якості життя;
- трансформація економічної й соціальної сфер господарства регіону на основі аналізу, прогнозування й програмування основних макроекономічних показників регіонального розвитку;
- оптимізація фінансових потоків, формування умов і механізмів формування й розвитку економічної бази регіону й муніципальних утворень;
- забезпечення екологічної безпеки в регіоні; формування й реалізація структурної, інвестиційної й науково-технічної політики в регіоні, а так само розвиток форм елементів ринкової інфраструктури.
Механізм державного управління регіональною соціально-економічною системою вимагає врахування економічних, політичних, соціальних, екологічних і інших факторів, які впливають на формування економічного середовища в регіоні, а так само ґрунтуватися на певних принципах, які обумовлені законами ринкової економіки. Так, А.І. Гаврилов  основними принципами, які забезпечують реалізацію механізму територіального управління соціально-економічної системи вважає децентралізацію, партнерство, субсидіарність, мобільність і адаптивність, а також принцип виділеної компетенції [1, с. 102]. Сутність принципу децентралізації полягає у переміщенні центрів прийняття рішень із загальнодержавного рівня управління регіоном до локального рівня, що дозволяє забезпечувати економічну свободу суб’єктів господарювання в регіоні і делегування функцій управління відповідно до існуючої схеми ієрархічного управління.
Принцип партнерства встановлює правила поведінки об’єктів і суб’єктів державного управління соціально-економічними системами в процесі їх взаємодії як юридично рівних, що виражається у рівноправному функціонуванні регіональних суб’єктів на міжнародному ринку.
Принцип субсидіарності полягає у виділенні фінансових ресурсів під заздалегідь певні цілі і реалізується державним управлінням регіональних соціально-економічних систем за допомогою формування механізмів перерозподілу фінансових ресурсів з метою забезпечення мінімальних державних соціальних стандартів для всього населення регіону.
Сутністю принципу мобільності і адаптивності є здатність системи регіонального управління реагувати на зміни зовнішнього середовища, що проявляється в постійній трансформації функціональної й організаційної структур регіонального управління, що дозволяє суб’єктам управління адаптуватися до мінливих ринкових умов.
Принцип виділеної компетенції полягає у диференціації функцій не  лише між сферами державного управління регіональними соціально-економічними системами, а і всередині них, здійснюючи, таким чином, перерозподіл функцій суб’єктів державного, регіонального й муніципального управління, а також забезпечуючи ресурсами процес реалізації кожної функції.
Модель механізму державного управління регіональною соціально-економічною системою містить у собі один з основних елементів – функції територіального управління, які виступають як форми впливу на економічні, соціальні, екологічні, політичні й інші процеси в регіоні, до них відносять: цілеполагання, регулювання і стимулювання [1].
Функція цілеполагання обумовлена необхідністю здійснення наукового прогнозування соціально-економічного розвитку регіону й розробкою регіональних цільових програм, які є стратегічними документами, що визначають основні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону.
Функція регулювання в державному управлінні регіональною соціально-економічною системою реалізується в системі об’єктів, які відносяться до державної власності й дозволяє використовувати методи як прямого, так і опосередкованого впливу. При цьому ступінь впливу суб’єкта управління на всі об’єкти, у тому числі й на об’єкти регіональної власності, буде постійно змінюватись, оскільки обсяг і повнота реалізації функції регулювання визначається характером розвитку ринкових відносин.

Список використаної літератури:
1. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление/ А.И. Гаврилов. - М.: Юнити-Дана, 2002. – 239 с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
31.01.2012 15:22
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
25.01.2012 13:46
МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
25.01.2012 13:42
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
25.01.2012 13:34
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
25.01.2012 13:21
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
25.01.2012 11:50
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
25.01.2012 11:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
25.01.2012 11:36
ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
25.01.2012 11:24
ЗАХОДИ УСУНЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ МІЖ РИНКОМ ПРАЦІ І РИНКОМ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
25.01.2012 11:14
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.303 сек. / Mysql: 841 (0.269 сек.)