:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я :: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я

 
31.01.2012 15:22
Автор: Звягінцева Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, пошукувач ступеня доктора економічних наук, доцент Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Модель розробки маркетингової товарної політики харчових підприємств є складовою моделювання комплексу маркетингу харчового підприємства, що виробляє конкретний продовольчий товар, який згідно авторського задуму по-винне мати такий вигляд:

де  МЗмтп, МЗмцп, МЗмпр, МЗмкп – результати всіх маркетингових заходів цільових складових комплексу маркетингу конкретного продовольчого товару;
 П - прибуток від реалізації комплексу маркетингу;
 ОП - обсяг продажів продовольчого товару - об'єкта комплексу маркетингу.
Результати заходів маркетингової товарної політики харчового підприємс-тва доцільно також представити у вигляді моделі:

де П1…m – одна або кілька потреб, які задовольняє конкретний продовольчий товар;
 ТК1-n – характеристики груп товарних класифікацій, до яких належить конкретний продовольчий товар;
 Ʃ Я - атрибути якості конкретного продовольчого товару;
 Ʃ У - атрибути упаковки конкретного продовольчого товару;
  ТМ - атрибути товарної марки конкретного продовольчого товару; 
  Ʃ ТП - атрибути товару з підкріпленням;
  Ʃ ПТ - атрибути перспективного товару.
У ході розробки ефективної моделі маркетингової товарної політики харчового підприємства, що виробляє конкретний продовольчий товар необхідно, у першу чергу, визначити яку потребу (або групи потреб) задовольняє даний товар. Від специфіки потреби, яка задовольняється  залежить спеціалізація маркетингових заходів щодо формування й реалізації комплексу маркетингу конк-ретного продовольчого товару, що цю потребу задовольняє.
При подальшій розробці маркетингової товарної політики кожного продовольчого товару необхідно визначити до якій із груп класифікацій належить аналізований товар. Він є носієм характеристик конкретних груп товарної класифікації, використання яких у маркетинговій діяльності сприяє підвищенню її ефективності. Опис маркетингових характеристик цільової групи класифікації, до якої належить досліджуваний харчовий товар, а також адаптація цих харак-теристик до процесу формування комплексу маркетингу конкретного продовольчого товару дасть повний спектр можливостей максимізації прибутку виробничо-комерційної й маркетингової діяльності виробника цього товару.
Що стосується наступної складової моделі формування маркетингової товарної політики комплексу маркетингу продовольчого підприємства - якості, те її доцільно розробляти індивідуально для кожного конкретного товару. У пол-тиці якості продовольчого товару необхідно використовувати нормативні складові, такі як сертифікація на відповідність Міжнародним стандартам якості (сертифіковану систему менеджменту якості ISO 9001, систему менеджменту безпеки ISO 22000, систему менеджменту навколишнього середовища ISO 14001), які використовують провідні підприємства харчової промисловості України. А також - індивідуальні складові для конкретного товару: відповідність вимогам цільових ДСТУ й Міжнародних стандартів якості, що стосуються певного товару. Так, у політиці якості м’ясопереробних підприємств доцільно використовувати постулати зводу правил і інструкцій Комісії із продуктів харчування, що стосуються м'яса, м'ясних продуктів і яєць: CAC/RCP 41-1993 Ін-спекція ветеринарна при забої худоби; CAC/RCP 32-1983 Оброблення сирого м'яса й птиці механічним способом для домашньої переробки; CAC/RCP 29-1983 (перегляд 1-1993) Дичина. Санітарні норми; CAC/RCP 11-1976 (перегляд 1-1993) М'ясо свіже. Санітарні норми; CAC/RCP 13-1976 (перегляд 1-1995)  Продукти  харчові  з  м'яса  й  птиці,  отримані  при технологічній обробці. Са-нітарні норми; CAC/RCP 14-1976 Технологія переробки птиці. Санітарні норми з обробці; CAC/GL 52-2003 Загальні принципи гігієни м'яса; Рекомендовані мі-жнародні правила гігієни для м'яса; CAC/RCP 15-1976 (Зміни 1978, 1985) Про-дукти з яєць. Санітарні норми; Перегляд санітарних норм для продуктів з яєць.
Демонстрація на упаковці або цільових документах сертифіката відповідності продовольчого товару вимогам даних стандартів, як показали наші дослідження, виступає стимулюючим покупки фактором. Крім того, на упаковці цих продуктів доцільно поряд зі значком сертифіката вказувати знаки нагород, отриманих за результатами участі продукції в конкурсах якості.
Але, у першу чергу, розробка політики якості продовольчого товару повинна бути обґрунтована результатами маркетингових досліджень вимог цільових споживачів відносно переліку й комплексу якісних характеристик харчового товару. Зроблена продукція повинна бути якісної з погляду покупців і просунута на ринок саме в цьому світлі.
Модель припускає далі виділення атрибутів у конкретного продовольчого товару відповідно до вимог покупців відносно матеріалів виготовлення, розміру, зовнішнього вигляду й інших характеристик, а також можливості її виготовлення й використання.

Список використаної літератури:
1. Котлер Ф. Основы маркетинга , 9-е изд. / Ф.Котлер, Г.Армстронг – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1200 с.
2. Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж. А. Касліоне. – К. : Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009. – 208 с.
3. Маркетинг / Под ред. М. Бейкера. – С-Пб. : Питер, 2002. – 1200 с.

E-mail: olzw@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
25.01.2012 13:46
МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
25.01.2012 13:42
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
25.01.2012 13:34
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
25.01.2012 13:29
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
25.01.2012 13:21
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
25.01.2012 11:50
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
25.01.2012 11:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
25.01.2012 11:36
ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
25.01.2012 11:24
ЗАХОДИ УСУНЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ МІЖ РИНКОМ ПРАЦІ І РИНКОМ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
25.01.2012 11:14
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.230 сек. / Mysql: 841 (0.198 сек.)