:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
16.02.2012 23:08
Автор: Борзаковська Людмила Василівна, аспірант Луцького національного технічного університету
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Розвиток ринкових відносин в Україні та в світі потребує від сучасних промислових підприємств широкого впровадження у своїй діяльності маркетингових заходів. При цьому маркетингові інструменти, які використовуються промисловим підприємством, повинні максимально відповідати вимогам ринку, а також трансформуватись та вдосконалюватись у ногу з часом разом із розвитком ринкового середовища.
Окремої уваги заслуговує маркетингове забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства, адже інноваційна діяльність, як правило, є більш ризикованою і її результати значною мірою залежать від успіху нововведення на ринку. Таким чином, поступовий перехід промислових підприємств на інноваційний шлях розвитку потребує впровадження нових маркетингових підходів, які б дозволили привести інноваційні процеси, що відбуваються на промисловому підприємстві у відповідність з ринковими вимогами.
Поєднання маркетингової та інноваційної діяльності передбачає концепція інноваційного маркетингу, реалізація якої дозволить підприємствам оперативно знаходити недостатньо задоволені споживацькі запити чи формувати їх, розробляти, виготовляти і просувати на ринку нову (модернізовану) продукцію, яка задовольнить ці запити повніше і ефективніше, ніж товари конкурентів [1, С. 28]. Зважаючи на це, особливої  ваги, на наш погляд, набуває маркетинг інновацій, як один із найбільш перспективних напрямків розвитку сучасного маркетингу.
Під маркетингом інновацій потрібно розуміти систему маркетингових засобів, спрямованих на ефективне використання інноваційного потенціалу промислового підприємства під час розробки та виведення інновацій на ринок, з метою задоволення потреб споживачів та забезпечення прибуткової роботи промислового підприємства у стратегічному аспекті.
До визначальних ринкових характеристик інновацій, що створюють передумови для їх розгляду як окремого об’єкту маркетингу, на нашу думку, слід віднести:
- сприяння більш повному задоволенню існуючих або нових потреб споживачів;
- забезпечення підвищення якісних характеристик продукції, що випускається промисловим підприємством та розширенння діапазону її використання;
- здатність формування додаткових конкурентних переваг промислового підприємства на ринку;
- сприяння підвищенню іміджу промислового підприємства на ринку;
- створення передумов для освоєння нових ринків збуту та збільшення частки на вже освоєному ринку.
При цьому варто зазначити, що ринкове запровадження інновацій передбачає прийняття комплексу маркетингових рішень починаючи від дослідження ринку та формування стратегії інноваційного розвитку і закінчуючи оперативним маркетингом.
Доречно відмітити, що використання маркетингового інструментарію в інноваційному розвитку промислового підприємства допоможе уникнути деяких проблем, від яких залежить кінцева ефективність інноваційної діяльності, а саме – завдяки маркетингу можна суттєво скоротити термін впровадження інновацій, вчасно вивести їх на ринок і, відповідно, пришвидшити отримання прибутку. Дана проблема актуальна для багатьох вітчизняних промислових підприємств. Попри поступове впровадження ними сучасних інструментів маркетингу, досить часто спостерігається економія на маркетингових заходах, яка призводить до неможливості комплексної оцінки вимог ринку та до запізнення ринкового запровадження інновацій, що, в свою чергу, негативно позначається на результатах інноваційної діяльності промислових підприємств в цілому.
Окрім цього, інноваційна діяльність промислового підприємства повинна ґрунтуватись на наступних принципах:
- націленість на досягнення кінцевого практичного результату інновації;
- захоплення певної частки ринку відповідно до довгострокової мети, яка поставлена перед інноваційним проектом;
- інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в систему менеджменту підприємства;
- орієнтація на довгострокову перспективу, що вимагає ретельної уваги до прогнозних досліджень, розроблення на їх основі інновацій, що забезпечують високопродуктивну господарську діяльність;
- застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з одночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси [2, с.164].
Отже, в умовах загострення конкурентної боротьби на світовому та вітчизняному ринку концепція маркетингу інновацій повинна лягти в основу інноваційного розвитку промислового підприємства та стати частиною філософії його бізнесу.

Список використаної літератури:
1. Ілляшенко Н.С. Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств / Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. –  2010. –  № 1. –  С.28 - 33.
2. Чухрай Н.І. Особливості маркетингу продуктових інновацій / Н.І. Чухрай, Т.Б. Данилович // Вісн. Нац. Ун-ту «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 605. – С. 162 - 167.

e-mail: liudo4ka_prohor@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
31.01.2012 15:22
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
25.01.2012 13:46
МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
25.01.2012 13:42
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
25.01.2012 13:34
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ
25.01.2012 13:29
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
25.01.2012 13:21
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
25.01.2012 11:50
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
25.01.2012 11:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
25.01.2012 11:36
ПРОГНОЗУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
25.01.2012 11:24
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.172 сек. / Mysql: 812 (0.142 сек.)