:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ФІРМИ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ФІРМИ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ФІРМИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ФІРМИ

 
13.10.2011 12:07
Автор: Гаврилова Вікторія Євгенівна, викладач вищої категорії Державного вищого навчального закладу „Луганський коледж будівництва, економіки та права”, Шулер Олександр Олександрович, студент Державного вищого навчального закладу „Луганський коледж будівництва, економіки та права”
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
ППІІ «Унітехбау» було зареєстровано на ринку України в 1997 році як компанія із зовнішньоекономічною діяльністю.
Проаналізував результати діяльності  ППІІ «Унітехбау» протягом 2008 – 2010 років було встановлено, що фірма за весь цей час мала високі фінансові показники з динамікою зростання.
За допомогою факторного аналізу визначили, що економія коштів за рахунок зниження рівня витрат у 2010 році склала 185 тис.грн.
Мета ППІІ «Унітехбау» - бути найкрупнішим постачальником устаткування і витратних матеріалів для соляріїв та саун на ринку України.
Фірма у своєї діяльності використовує такі основні принципи: кожна людина заслуговує пошану; кожен покупець має право на найкраще обслуговування, яке тільки можливо; фірма повинна добиватися досконалості у всьому.
Аналіз чинників ринкового середовища фірми дав наступні результати:
В Україні досить складна економічна середа - високі процентні і податкові ставки; інфляція останнім часом почала знову набирати темпи, що негативно впливає на розмір витрат компанії. Вітчизняне політичне середовище складне, суперечне та рухливе. Також Україна знаходиться у великій залежності від міжнародних фінансово-кредитних організацій.
«Унітехбау» займається торгівлею високотехнологічним товаром, тому зміни у сфері виробництва цих товарів позначаються і на роботі фірми.
Устаткування, що продається «Унітехбау» використовується у сфері відпочинку, медицині та оздоровчій сфері. Оскільки воно має високу ціну, то, в більшості, покупцями є оздоровчі центри, косметичні салони, медичні установи, крупні і середні підприємства для користування співробітниками і т.п.
Товари, що продаються фірмою ППІІ «Унітехбау» екологічно безпечні, а, у зв'язку з несприятливою екологічною обстановкою і все зростаючою увагою населення до стану свого здоров'я, вони мають перспективу на подальше зростання обсягів продажів.
З метою підвищення фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності фірмі потрібно постійно вдосконалювати товарну стратегію, що дозволить їй забезпечувати стійку структуру асортименту, постійний збут і стабільний прибуток.
Розглянувши цінову стратегію ППІІ «Унітехбау» було встановлено, що оскільки фірма реалізує на ринку захищену ліцензією продукцію, то встановлення ціни здійснюється стратегією «зняття вершків».
Для привабливості співпраці з ППІІ «Унітехбау» рекомендовано використовувати наступні системи цін із знижками: за оплату товару готівкою; кількісна знижка - за покупку крупних партій товару; дилерська знижка - покриває витрати дилера і забезпечує йому обумовлений прибуток; спеціальна знижка - робиться для тих покупців, в яких фірма особливо зацікавлена, є комерційною таємницею; сезонна знижка; бонусна знижка - надається постійним покупцям, якщо вони за певний період набувають обумовленої кількості товару; експортні знижки надаються продавцями іноземним покупцям понад ті знижки, які діють для покупців на внутрішньому ринку; знижки з ціни за умови здачі покупцем як старого зразка товару фірми, так і виробу фірм-конкурентів.
Виходячи з характеру та функціонального призначення ППІІ «Унітехбау» пошук інноваційно – інвестиційних новинок і нововведень рекомендовано проводити за такими напрямками:
організаційно - економічні — управління фірмою повинно реалізовуватися через функ¬цій прогнозування і планування, фінансування, ціноутворення, мотивації та оплати праці, оцінки результатів діяльності;
соціальні - включають нові форми професійної підготовки персоналу, стимулювання їх творчості, створення комфортних умов життя та праці.
технічні — нові продукти, технології, конструкційні і допоміжні матеріали, устаткування. Саме впровадження новинок, використання ново¬введень становлять суть інноваційної  зовнішньоекономічної діяльності ППІІ «Унітехбау». Тому на сучасному етапі удосконалення зовнішньоекономічної діяльності фірми значення набуває активне здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності за конкретними напрямками.
Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності фірми охоплює такі конкретні напрямки інноваційної діяльності фірми:
використання новинок технології й техніки в обслуговані устаткування саун та соляріїв - застосування нових синтетичних, композиційних, керамічних, надчистих матеріалів із заданими властивостями для саун та соляріїв ;
надання послуг з модернізації  обладнання, зниження його матеріаломісткості.
запровадження гнучких виробничих систем, дивізіональних і матричних організаційних структур управління;
впровадження нових систем планування і прогнозування, фінансування, ціноутворення, мотивації і оплати праці;
запровадження нових форм активізації людського чинника — професійної перепідготовки і перенавчання кадрів для ринкової системи господарювання, комфортних умов життєдіяльності тощо; дотримання вимог нових законів і законодавчих актів, що визначають і регулюють підприємницьку діяльність ППІІ «Унітехбау».
Підставою для прийняття рішення ППІІ «Унітехбау» про виділення фінансових коштів під той або інший інноваційний проект є бізнес-план.
ППІІ «Унітехбау» треба приділяти належну увагу розробці своєї стратегії. Елементи наступальної стратегії  є характерною для ППІІ «Унітехбау», діяльність якої базується на принципі підприємницької конкуренції і які пропонують на ринок товари з принципово новими споживчими властивостями.
Елементи оборонної стратегії спрямовується на утримання конкурентних позицій фірми на функціонуючих ринках. Головна функція цієї стратегії полягає у тому, щоб оптимізувати співвідношення "витрати — результати" в інноваційних процесах.
Елементи авангардної стратегії ППІІ «Унітехбау» також може використовувати так як має ринкові позиції. ППІІ «Унітехбау» має добру репутацію і завдяки цьому забезпечує попит на пропоновані нові товари.
ППІІ «Унітехбау» треба належну увагу приділяти науково-інформаційному забезпеченню інноваційних процесів та проектів. Визначення окремих елементів зарубіжного інноваційного та інвестиційного менеджменту, придатних для використання в національній системі господарювання, є нагальною потребою сьогодення для фірм, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.
Керівництву ППІІ «Унітехбау» треба повернути увагу на можливість вкладення коштів в перспективні високотехнологічні галузі економіки, так як у працівників фірми вже накопичено достатній досвід роботи з закордонними партнерами і високими технологіями.
Ефективний інноваційний менеджмент ППІІ «Унітехбау» неможливий без поділяння уваги до проблеми підвищення якості цільового підбору і перенавчання кадрів для комерційної інноваційно-інвестиційної діяльності у національних і міжнародних інститутах менеджменту, спеціальних школах (центрах) бізнесу, а також стажуванням у зарубіжних університетах і фірмах відповідного профілю.

Список використаної літератури:
1. Курс економічного аналізу. Підручник за ред. академіка І.Ф. Прокопенка. - К.: "Атіка", Харків "Легас", 2004.
2. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник.–К.:ЦУЛ, 2002.–360с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОЦІНКА ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ
12.10.2011 20:22
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРОЦЕС ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ
12.10.2011 19:26
МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ДЕРЖАВИ
12.10.2011 19:05
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
12.10.2011 16:20
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ
11.10.2011 10:48
ДІЛОВА БЕСІДА ЯК ОДНА З ФОРМ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ
11.10.2011 10:14
НЕМАТЕРІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ МОТИВАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАОХОЧЕННЯ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ПРАЦІ
08.10.2011 12:40
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.176 сек. / Mysql: 1338 (0.134 сек.)