:: ECONOMY :: МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 
08.12.2010 10:18
Автор: Бідняк Аліна Сергіївна, студентка факультету менеджменту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]

Мале підприємництво — це самостійна систематична діяльність громадян-підприємців та малих підприємств на власний ризик з метою отримання підприємницького доходу. При визначенні поняття "мале підприємництво" треба враховувати не стільки кількісні критерії, скільки якісну характеристику. В першу чергу, треба виділяти такі якісні критерії, як правова незалежність, єдність права власності та безпосереднього управління фірмою; безпосередній характер відносин між хазяїном та робітником; повна відповідальність за результати господарювання; невеликий ринок збуту; сімейне відання справою тощо.
Малий бізнес в ринковій економіці є історичним фактором та способом пом’якшення та усунення наслідків кризового стану. Суттєвою перевагою дрібних, малих та середніх підприємницьких організацій є те, що саме в них яскраво виражено поєднуються функції підприємця, менеджера та власника. Слід зауважити, що така категорія підприємницьких організацій має ряд суттєвих переваг перед великими компаніями і корпораціями. [1]
Мале підприємництво це провідний сектор сучасної соціально – ринкової економіки — основа дрібнотоварного виробництва, котра визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП. Воно здійснює структурну перебудову економіки і забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій, створює додаткові робочі місця, отже, сприяє послабленню монополізму й розвитку конкуренції.
Серед цілого ряду різноманітних чинників економічного росту України найбільше значним є вміла реалізація підприємницького потенціалу громадян країни, ефективне використання в економічному механізмі самостійної господарської ініціативи людини, визнання підприємництва незамінною силою господарської динаміки, конкурентоздатності і суспільного процвітання.[2]
Стає очевидним, що головна роль у формуванні сприятливого середовища для розвитку підприємництва і малого бізнесу належить державі. Малі підприємства об'єктивно по своїй природі, особливо на першому етапі свого розвитку, знаходяться в гірших конкурентних умовах на ринку в порівнянні з більш значними й об'єктивно потребують відповідної підтримки. Тому створення розгорнутої і всебічної системи державної підтримки малого підприємництва є найважливішою умовою його успішного розвитку. Найбільша ефективність такої системи може бути досягнута тільки на основі комплексної державної програми розвитку малого бізнесу, що враховує всі аспекти і сторони успішного функціонування малих підприємств у різноманітних сферах діяльності.
Із введенням нового Податкового кодексу, малий бізнес може втратити свої поточні позиції, тому що замість «податкових канікул» вводиться санкції за надмірні заробітки. Наслідки перевищення граничних обсягів виручки, що складається в анулюванні свідотства платника єдиного податку та застосуванні підвищених ставок податку, сформульовані як відповідальність. Тоді як збільшення доходу, лежить в полі інтересів і підприємця, і держави. Отже новий Податковий кодекс може призвести до значного стримування підприємницької діяльності в Україні і до всеохоплюючої монополізації.


Список використаної літератури:
1. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. — 4-те вид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2008. — 302 с..
2. Пуцентейло П.Р., Шлійко А.В. Організація підприємництва на ринку товарів і послуг/ Навчальний посібник. – Тернопіль: НІКЦ „ДОБРІ СПРАВИ”. – 2005.


e-mail: 5sonechko52006@rambler.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
30.11.2010 20:39
БІОВОДЕНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
29.11.2010 16:15
МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
25.11.2010 18:16
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
21.11.2010 13:17
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДКУЦІЇ
19.11.2010 13:22
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
13.11.2010 10:07
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВІЙ ГАЛУЗІ
12.11.2010 09:31
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ АГРОФОРМУВАНЬ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
10.11.2010 13:08
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
10.11.2010 12:58
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
09.12.2010 10:26
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.201 сек. / Mysql: 1338 (0.157 сек.)