:: ECONOMY :: ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ :: ECONOMY :: ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
:: ECONOMY :: ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

 
06.12.2010 23:55
Автор: Будяк В.О., старший викладач Криворізького технічного університету, Колєснікова В.Ю., магістрантка Криворізького технічного університет, м. Кривий Ріг
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]

На сьогоднішній день більшість підприємств гірничодобувної промисловості переживають фінансові труднощі, зумовлені кризою. Їх діяльність здебільшого супроводжується недостатнім обсягом грошових ресурсів для ведення діяльності, зниженням показників ліквідності, фінансової стійкості, оборотності та рентабельності. Всі ці аспекти і призводять до значних збитків і високої ймовірності банкрутства.
Як бачимо, на ринку галузі виживать ті підприємства, котрі можуть пристосовуватись до нових умов, зумовлених кризою, використовуючи нові механізми управління фінансовою діяльністю. Виходячи з цього і виникає потреба всебічного розгляду поняття «фінансовий стан», а особливо треба приділяти увагу саме шляхам його поліпшення. Але спочатку треба розробити єдину методику оцінки фінансового стану, на основі котрої і формувався правильний і особливо достовірний висновок про фінансову діяльність підприємства.
Дослідженням цього питання займалися багато вчених. До них можна віднисти таких як  Городинська Д.М., Зінченко О.А., Лазаренкова Г.М., Обущак Т.А., Турило А.М., Філімоненков О.С. та багато інших.
До підприємств гірничої промисловості, у яких за останній рік значно погіршились фінансові показники, можно віднести і ВАТ «ЦГЗК». Недивлячись на те, що немає єдиною системи методів чи шляхів виходу підприємства з кризи, воно все ж таки повинно постійно проводити антикризові заходи за для запобігання банкрутства.
На основі разрахованих показників було виявлено, що дане підприємство має значні збитки і внаслідок цього від’ємне значення рентабельності. Тому доцільно проводити заходи щодо збільшення рівня прибутку.
На нашу думку, перш за все, треба проводити реструктуризацію персоналу. Набір більш кваліфікваних парацівників або підвищення існуючого рівня кваліфікації призведе до більш раціонального використаня існуючись ресурсів. Другим етапом є зменшення собівартості продукції, за рахунок використання енергозберігаючих технологій  промисловості.
Також доцільно проводити фінансові заходи стосовно управління дебіторською заборгованостю, у зв’язку з тим, що дане підриємство має значну її питому вагу у загальній сукупності активів. За допомогою послуги факторинг її можна перетворити в грошові кошти, направивши їх на погашення кредиторської заборговонасті. Цей захід призведе до зменшення суми відсотків за кредит, внаслідок цього - до збільшення прибутку.
Звичайно, на фінансово-господарську діяльність впливають і зовнішні фактори, такі як податкове законодавство, рівень інфляції, кредитоспроможність позичальників, банківський відсоток. Але все ж таки підприємство повино раціоналізувати свою фінансову діяльність на основі нових погресивих заходів поліпшення фінансового стану.


e-mail: koleskina89@yandex.ua

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
30.11.2010 20:39
БІОВОДЕНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
29.11.2010 16:15
МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
25.11.2010 18:16
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
21.11.2010 13:17
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДКУЦІЇ
19.11.2010 13:22
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
13.11.2010 10:07
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВІЙ ГАЛУЗІ
12.11.2010 09:31
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ АГРОФОРМУВАНЬ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
10.11.2010 13:08
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
10.11.2010 12:58
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
09.12.2010 10:26
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.259 сек. / Mysql: 763 (0.223 сек.)