:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

 
06.12.2010 20:07
Автор: Ватченко Олександра Борисівна, кандидат економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії, Тахмазова Ірина Борисівна, студентка Дніпропетровської державної фінансової академії
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]

У трансформаційній економіці України підвищення  конкурентоспроможності вітчизняних підприємств змушує підприємців та менеджерів до пошуку ефективних методів управління господарською діяльністю.
Актуальність теми пояснюється тим, що серцевиною діяльності підприємства у ринковій економіці є формування конкурентоспроможної ціни на товар. Даний процес залежить від ефективності системи управління витратами (СУВ), що дозволяє впливати на їхнє зниження.
Для забезпечення ефективного менеджменту в ринкових умовах організують управління витратами в різних аспектах – за технологіями, центрами відповідальності, видами продукції, носіями.
Формування видів витрат дає загальну їх структуру, використовується для аналізу операційної діяльності підприємства.
Формування витрат за місцями виникнення рекомендується для підприємств із різними сферами діяльності і функціями. При цьому визначають, які місця на підприємстві обумовлюють ці витрати. Окремі місця витрат дозволяють відокремити їх один від одного по географічному принципу, по функціональних сферах і центрам відповідальності (наприклад, відділ ІР, виробництво, закупівля, керівництво, збут і т.д.).
При створенні «центру відповідальності» за витратами виникає потреба у специфічному поділі витрат на контрольовані, на які керівник має безпосередній вплив, та неконтрольовані, на які, з організаційних чи технічних причин, він не має можливості впливу та контролю.
Визначення ефективності діяльності «центру відповідальності» ґрунтується на порівнянні показників. Тому характерною рисою обліку витрат за «місцями виникнення» та «центрами відповідальності» є їх поділ на фактичні та планові (стандартні, нормативні). Керівник центру відповідальності спільно з бухгалтерією та, згідно технологічних особливостей виробничого процесу, складають бюджет, який погоджується вищим керівництвом і, в подальшому, є головним документом для порівняння з фактичними показниками [1].
Побудова обліку витрат за «місцями виникнення» та «центрами відповідальності» допомагає управляти й ефективно контролювати витрати підприємства; аналізувати ефективність діяльності структурних підрозділів та їх керівників; розробляти концепцію стратегічного управління витратами на основі об’єктивної й обґрунтованої інформації про їх виникнення.
При формуванні носіїв витрат для кожного виду діяльності обирається окремий носій витрат у відповідних одиницях виміру. Носій витрат (драйвер) – це фактор, що найбільше впливає на витрати цього процесу і вимірюється кількісно. Ним може бути кількість поставлених ресурсів, замовлень на придбання, кількість ремонтів обладнання, замовлень на продаж тощо.
Вибір і затвердження носія витрат здійснюється для кожного виду діяльності підприємства. Це – важливий  показник в управлінні витратами, оскільки безпосередній  вплив на носія витрат є джерелом їх зниження [4].
Підвищення ефективності та сталості бізнесу за рахунок зниження витрат – найважливіша задача кожного керівника компанії в сучасних умовах.
Мінімізація витрат призводить до значного їх зменшення і формування конкурентоспроможної ціни. У цьому напрямку підприємство повинно проводити політику, що спрямована на: використання новітньої техніки та технології у виробництві; впровадження ресурсозберігаючих технологічних процесів; скорочення витрат на закупку сировини та матеріалів; внесення конструктивних змін у продукцію, що виробляється, для того, щоб мати можливість перейти на нові матеріали [3].
До основних переваг СУВ відносять:
- наявність своєчасної, достовірної та повної інформації про витрати окремих видів продукції, їхні позиції на ринку;
- наявність ресурсів для гнучкого ціноутворення;
- організація виробництва продукції, конкурентної щодо витрат та цін.
Удосконалення СУВ націлене на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження  витрат  з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Ринок зумовлює постійне прийняття рішень керівниками та відповідальність за них. Даний процес дуже важливий для ефективної діяльності підприємства, зокрема системи управління витратами. Формування витрат на підприємстві в умовах ринкового середовища дозволяє налагодити ефективне внутрігосподарське управління, створити ефективний механізм планування, контролю й аналізу витрат.


Список використаної літератури:
1. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. – 3-тє вид. – К.: Лібра, 2006. – с.205-207
2. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухин Г.А. Управління затратами промислового підприємства: Монографія. – К.: Лібра, 2007. –с. 53-55
3. Пронишин А. Управление затратами. Больше прибыли от Вашего бизнеса // Раздел: Управление финансами. -www.management.com.ua, - 30.10.2009
4. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Пер. с англ.; Под ред. Я. В. Соколова.– М.: Финансы и статистика, 2006.– с. 77: ил.


e-mail: iryna-borysovna@i.ua

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
30.11.2010 20:39
БІОВОДЕНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
29.11.2010 16:15
МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
25.11.2010 18:16
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
21.11.2010 13:17
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДКУЦІЇ
19.11.2010 13:22
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
13.11.2010 10:07
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВІЙ ГАЛУЗІ
12.11.2010 09:31
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ АГРОФОРМУВАНЬ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
10.11.2010 13:08
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
10.11.2010 12:58
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
09.12.2010 10:26
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.210 сек. / Mysql: 1338 (0.164 сек.)