:: ECONOMY :: ОСНОВНІ РИЗИКИ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ :: ECONOMY :: ОСНОВНІ РИЗИКИ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ
:: ECONOMY :: ОСНОВНІ РИЗИКИ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВНІ РИЗИКИ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ

 
08.10.2010 13:59
Автор: Рижак О.Ю., аспірант Київського Національного торговельно-економічного університету
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]

Аутсорсинг маркетингових функцій є достатньо поширеним явищем на українських підприємствах. Тенденція зростання кількості завдань, що передаються на зовнішнє виконання, пояснюється збільшенням рівня конкуренції у всіх галузях економіки. Концентрація зусиль на профільних завданнях, що безпосередньо є частиною стратегії, змушує керівництво підприємств  шукати альтернативні економічно доцільні шляхи виконання додаткових функцій, які або обслуговують базові потреби підприємства, або є високо методичнозабезпечиними та вартість реалізації яких при передачі на зовнішнє виконання зменшується.
Одним з найголовніших питань, якому вітчизняними та закордонними вченими приділяється увага при вивченні аутсорсингу, є ризики, вони є невід’ємною частиною взаємодії замовника аутсорсингових послуг (надалі Замовника) та виконавця поставлених завдань (надалі зовнішній виконавець, аутсорсер, підрядник, провайдер). Специфіка маркетингових функцій полягає, в першу чергу, в тому, що їх виконання напряму впливає на створення іміджу підприємства та на покращення інших маркетингових показників. Цей фактор обумовлює появу маркетингового ризику за умов залучення зовнішнього виконавця. Вивченню цього типу ризику присвячено роботи вітчизняних науковців Старостіної А.О., Кравченка В.А, Мараховської Т.А. На їхню думку маркетинговий ризик – це сукупність ризиків, що характерні маркетинговій сфері в діяльності компанії, тобто вони характеризуються вірогідністю виникнення певних подій  та їхніх наслідків, які ускладнюють або роблять неможливим досягнення цілей на окремих етапах маркетингової діяльності або цілком в сфері маркетингу [1]. Російський вчений Хохлов Н.В. не виокремлює даного виду та відносить цю категорію ризиків до комерційних, підприємницьких та країнних [2]. Вивчаючи маркетингові ризики вчені в першу чергу приділяють увагу випадкам, пов’язаним з виконанням маркетингових функцій самим підприємством та не розглядають загроз, що можуть виникнути під час залучення зовнішніх виконавців.
 Аналіз та систематизація всіх типів можливих ризиків під час передання завдань на зовнішнє виконання є базою для створення переліку загроз, притаманних аутсорсингу безпосередньо маркетингових функцій. В Таблиці 1 наведений ряд таких основних ризиків та існуючих загроз.Аналіз існуючих загроз, що є базою появи ризиків для підприємства під час аутсорсингу маркетингових функцій, є важливим фактором при прийнятті рішення про залучення зовнішніх провайдерів. Оцінка ризиків та управління ними є безпосереднім завданням для всіх підрозділів підприємства, що залученні (або планують бути) до процесу взаємодії з виконавцем. Комплексний аналіз на всіх етапах аутсорсингу здатен забезпечити зниження кількості непередбачених загроз, які виникають як з боку підприємства-замовника так і з боку провайдера.


Список використаної літератури:
1. Старостіна А.О Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. Посібник./ А.О. Старостіна, В. А. Кравченко – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004.– 200 с.
2. Хохлов Н.В.  Управление риском.: Учеб. Пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2001.-239с.
3. Е. Аксенов, И. Альтшулер. Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент.-СПб.: ПИТЕР,2009.-464с.
4. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора/Стюарт Клементс, майкл Доннеллан при участии Седрика Рида; под общ. Ред. В.В.Голды; пер. англ. Н.И. Кобзаревой.-М.: Вершина, 2006.-416с.


e-mail: ryzhako@gmail.com

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
11.10.2010 15:42
СТРАТЕГІЧНА ПРИБУТКОВІСТЬ КАПІТАЛУ: ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
07.10.2010 14:59
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
07.10.2010 14:49
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
05.10.2010 19:32
ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
05.10.2010 16:33
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ МАКРОКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
05.10.2010 08:43
СТРАТЕГІЧНІ РЕЗЕРВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПРИБУТКОВОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 18:49
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИНКУ МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ В УКРАЇНІ
03.10.2010 16:16
ТРУДОВІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ УКРАЇНЦІВ В РОСІЮ
03.10.2010 16:12
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
03.10.2010 16:07
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.539 сек. / Mysql: 1396 (0.473 сек.)