:: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
03.10.2010 16:07
Автор: Настенко Марія Миколаївна, аспірант ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААНУ
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Оскільки надзвичайна діяльність підприємства має бути орієнтована на майбутнє, тому в процесі її проведення керівництво має не тільки усувати наслідки надзвичайних подій, які сталися, але й зобов’язане будувати стратегічне бачення на перспективу з урахуванням існуючих ризиків та загроз надзвичайного характеру.
Поєднання такої стратегії з опортуністичним напрямом поведінки господарюючого суб’єкта дозволить забезпечити ефективність надзвичайної діяльності. Ні в якому разі це не стосується поведінки основаної на безпринципності та зраді. Мова йде про інше: поряд з стратегією довгострокового характеру має існувати бачення потреб сьогодення, що дасть змогу не допустити глобальних катастрофічних помилок у виборі напряму такої діяльності. Через це автором пропонується побудова стратегії надзвичайної діяльності, яка включатиме прогнозування майбутнього та чіткі впорядковані дії керівництва щодо попередження або ж вчасної ліквідації наслідків надзвичайних подій. Автор зосереджує увагу на тому, що всі сільськогосподарські підприємства України мають ризики надзвичайного характеру, серед яких є не прогнозовані та прогнозовані. Прогнозовані ризики можуть бути характерними для окремих підприємств, окремих регіонів. Тому поряд з плануванням звичайної діяльності такі підприємства мають формувати стратегічне бачення щодо боротьби з характерними ризиками, які відбуваються з року в рік посезонно і т. ін. Крім того, підприємство має вчасно реагувати на ризики або події, які не можливо передбачити чи спрогнозувати – мова йде, саме, про стратегічний опортунізм.
З вище вказаного випливає, що стосовно надзвичайної діяльності підприємство має поєднати два напрями стратегії: - опортуністичний та на довготривалу перспективу (стратегічне бачення).
Для характеристики даного об’єкту дослідження важливим є розрахунок прогнозованості, можливого зменшення періоду завчасного передбачення стихійних явищ, що може вагомо позначитись на оперативності оповіщення про них та на можливості прогнозування їх наслідків. За оцінкою експертів ООН по клімату стихійне лихо може виникати в нетрадиційні сезони року і на територіях, де раніше відмічалось рідко, або не відмічалось зовсім. З цього випливає, що ризики надзвичайного характеру по своїй природі в більшій мірі не прогнозовані, тому надзвичайну діяльність підприємства доцільно зосередити переважно на стратегічному опортунізмі з метою швидкого реагування на ризики та енергійного стилю поведінки в ринковому середовищі. Поряд з цим важливим завданням є свідомість та компетентність працюючих, які мають мислити креативно та свідомо працювати на благо підприємства. Тому особливе місце в даному питанні відводиться контролю надзвичайної діяльності, який дозволить не допустити надвитрат внаслідок поспішних, непорядкова-них та хаотичних рішень, тобто не допустити стратегічного дрейфу.
На підставі викладеного матеріалу, автор приходить висновку, що стосовно надзвичайної діяльності в сільськогосподарських підприємствах має бути вироблена стратегія поведінки, а саме: підприємство на довгострокову перспективу має запланувати попереджувальну діяльність від надзвичайних ризиків, характерних підприємству, одночасно керівництво має проводити постійний моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища господарства, вчасно та оперативно реагувати на надзвичайні загрози та небезпеки, налагодити належну координацію праці в ході виконання цих завдань. Таке бачення автора є однією із альтернатив на шляху підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.

Список використаної літератури:
1.Уильямсон О.И. Поведенченские предпосылки современного экономического анализа / О.И. Уильямсон // THESIS/1993. – Вып.3. – С.39-49.
2. Стратегічне бачення й стратегічний опортунізм [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://strat-upr.ru/archives/4.

e-mail: nastenkom@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
11.10.2010 15:42
ОСНОВНІ РИЗИКИ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ
08.10.2010 13:59
СТРАТЕГІЧНА ПРИБУТКОВІСТЬ КАПІТАЛУ: ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
07.10.2010 14:59
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
07.10.2010 14:49
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
05.10.2010 19:32
ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
05.10.2010 16:33
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ МАКРОКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
05.10.2010 08:43
СТРАТЕГІЧНІ РЕЗЕРВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПРИБУТКОВОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 18:49
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИНКУ МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ В УКРАЇНІ
03.10.2010 16:16
ТРУДОВІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ УКРАЇНЦІВ В РОСІЮ
03.10.2010 16:12
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.184 сек. / Mysql: 706 (0.156 сек.)