:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА :: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА
:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА

 
23.03.2020 22:19
Автор: Хоманська Тетяна Віталіївна, студентка Запорізького національного університету
[Секція 10. Психологічні аспекти в економіці.]

У функціонуванні сучасних організацій в усьому світі існують певні тенденції: ускладнення змісту людської діяльності; взаємозалежність роботи членів організації один від одного; підвищення підготовки та орієнтації на професійну кар'єру членів організації; перехід від бюрократичних цінностей в організації до демократичних тощо. 

Слід зауважити, що в Україні умови функціонування організацій обумовлені специфічними соціальними процесами:

- політичні трансформації в суспільстві; 

- недостатня розробленість законодавчої бази розвитку суспільства; 

- відсутність чітких економічних механізмів регуляції діяльності організацій і стимуляції праці людей; 

- підвищена стресогенність в суспільстві; 

- відсутність „реального” менеджерського досвіду в управлінні більшістю організацій тощо.

Все це призводить до того, що організація в процесі свого становлення та розвитку стикається з певними труднощами в процесі досягнення своїх цілей, в ході подолання яких виникає необхідність професійної психологічної допомоги. Один з варіантів трудового поста психолога в організації – це психологи, що займаються консультаційно та корекційною діяльністю, результатом якої можуть стати: 

- організована спільна діяльність співробітників організації по досягненню певних бізнес-цілей, 

- формування компонентів систем управління персоналу, 

- створення і впровадження управлінських нововведень тощо.

В залежності від завдань проекту, цілей керівників, визначальною діяльністю психологів-консультантів є спрямованість на підтримання, зміцнення, збереження психічних функцій і психічних станів співробітників, сприяє ефективному здійсненню ними трудової діяльності [2].

Використання казкотерапії у діяльності організаційного психолога дає можливість отримати потужний ефект у роботі з персоналом. 

У психологічній практиці можна використовувати як народні, так і відомі авторські – Х.-К. Андерсен, К.С. Льюїс, Е. Шварц - казки. 

Ефективне використання психологом у своїй роботі тексту казки можливе, враховуючи наступні її властивості:

1. Метафоричність, алегоричність казки, спрямованість до фантастики дає змогу «обійти» соціальні заборони та в ігровій формі знайти рішення в складній ситуації.

2. Впровадження фантастичних елементів дає свободу почуттям і створює злагоджену композицію в парадоксальних ситуаціях.

3. Введення міфологічних елементів актуалізує існуючі архетипи і динамічні конструкти міфологічної свідомості, що, своєю чергою, активізує енергію підсвідомості і креативність.

4. Основою для образного «багажу» казок є механізми, що породжують образи сновидінь. Це забезпечує «інтимність» у відносинах казки і внутрішнього світу людини [1].

До переваг при використанні казок в цілях психотерапії можна віднести:

- метафоричність і символічність казок, що забезпечує хороші можливості особових проекцій,

- знайомство групи (або окремого клієнта) з сюжетом, іноді навіть дослівне знання тексту,

- сюжет, «відполірований» віковим переказом, відсутність зайвих подробиць,

- динамічність,

- різноманітність, можливість підібрати необхідну тематику,

- відповідність національному характеру [3, с. 9].

Пошук психологічних технологій, адекватних сучасному рівню розвитку науки, орієнтує на перевагу такого матеріалу, який виявився б найбільш тісно пов'язаний зі змістом внутрішнього світу, що підлягає перетворенню суб'єктом з метою саморозвитку. Таку можливість зміни бачення світу і самого себе як раз і надає використання казкової метафори.

Теоретичною основою використання метафори казки у психологічній практиці є праці Х. Захса, Т. Зінкевич-Євстигнеєвої, В. Проппа, З. Фройда, Е. Фромма, М.-Л. фон Франц, К. Ґ. Юнґа та ін.

Список використаних джерел:

1. Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 9. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_9 

2. Манухина С.Ю. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Манухина С.Ю. - Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 275 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10805.html. - ЭБС «IPRbooks»

3. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры. - СПб.: Речь, 2004. - 168 с.

________________ 

Науковий керівник: Косенкова Еліна Борисівна, старший викладач Криворізького факультету Запорізького національного університету.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ
23.03.2020 22:46
ПСИХОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
23.03.2020 22:42
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФОРМУВАННЯ УСТАНОВОК ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКІВ
23.03.2020 22:33
COLLEGIALITY AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
23.03.2020 22:24
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В КРАЇНІ НА ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ В СУСПІЛЬСТВІ
23.03.2020 22:12
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ
23.03.2020 22:04
ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
23.03.2020 21:55
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.202 сек. / Mysql: 706 (0.172 сек.)