:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ

 
23.03.2020 22:04
Автор: Федорук Антоніна Вікторівна, студентка Криворізького факультету Запорізького національного університету
[Секція 10. Психологічні аспекти в економіці.]

Актуальною проблемою підвищення ефективності праці є психологічна сумісність її учасників. При комплектуванні будь-якої виробничої групи необхідно враховувати не тільки індивідуально-психологічні якості кожної людини, але й можливі результати сумісної діяльності, які зумовлюються процесом об’єднання зусиль цих людей. Рівень психологічної сумісності визначається як схожістю якостей членів колективу, так і відмінностями.

В структурі психологічної сумісності виділяють декілька рівнів, які зумовлюються як властивостями особистості працівників, так і змістом та рівнем складності професійних завдань, що вирішуються. 

І рівень – психофізіологічна сумісність, яка виражається у схожості природних властивостей людей: емоційна стійкість, тип нервової системи, фізична витривалість, працездатність та ін. 

ІІ рівень – психологічний, який проявляється у ідентичності властивостей, які є результатом виховання і навчання. 

ІІІ рівень – соціально-психологічний, який виражається у схожості особистісних властивостей, які є необхідними для соціальної взаємодії на основі спільності їх світосприйняття (ціннісні орієнтації комунікативність, політичні погляди) [1].

Чим глибшою є несумісність співробітників, тим вищою є імовірність виникнення конфліктів і як наслідок – розпад робочих груп.

Таким чином, для досягнення максимальної ефективності праці і зниженню конфліктності у колективі необхідно формувати робочі групи не тільки на онові професійних здібностей, але й з однаковою професійною спрямованістю, тобто враховувати сумісність різних рівнів.

Поряд із психологічною сумісністю має місце поняття «психологічного клімату». Високий рівень сумісності є важливим фактором, який виявляє сприятливий вплив на соціально-психологічний клімат у колективі. Психологічний клімат – це моральна (емоційна) атмосфера, що складається у виробничій групі, яка є конфортною чи неконфортною для членів групи.

Отже, роль психологічної сумісності є важливою у всіх без виключення сферах сумісної людської діяльності. Висока ефективність праці та краща спрацьованість досягається при наявності високої психологічної сумісності співробітників. Соціально-психологічна спрямованість відіграє вирішальний вплив на швидкість виконання виробничих завдань працівників. Задоволеність міжособистісними стосунками у первинних колективах збільшується по мірі зростання функціональних зв'язків. Товариські контакти на роботі та після її закінчення, взаємодопомога та співробітництво формують більш комфортний клімат, ніж недоброзичливі відносини, які виражаються у конфліктах та сварках. Також, одним із сприятливих факторів, для розвитку групи і сприятливого психологічного клімату є поєднання чоловіків і жінок у колективі, формування виробничих груп за віковим складом і періоду професійної діяльності, врахування особливостей особистості керівника і психологічну сумісність керівника та підлеглих [2]. При визначенні соціально-психологічного клімату в соціальних організаціях необхідно враховувати кожний із вказаних факторів, але також і їх комплексний вплив у всій їх сукупності.

Список використаних джерел:

1. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев: Высшая школа. 1990, 191с.

2. Thompson A., Strickland A. Strategic Management: Concept and Cases, Business Publications. – Alabama, Univ., 1987.

________________ 

Науковий керівник: Маліцька Лоліта Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін Криворізького факультету Запорізького національного університетудопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ
23.03.2020 22:46
ПСИХОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
23.03.2020 22:42
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФОРМУВАННЯ УСТАНОВОК ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКІВ
23.03.2020 22:33
COLLEGIALITY AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
23.03.2020 22:24
ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА
23.03.2020 22:19
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В КРАЇНІ НА ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ В СУСПІЛЬСТВІ
23.03.2020 22:12
ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
23.03.2020 21:55
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.245 сек. / Mysql: 706 (0.213 сек.)