:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ

 
23.03.2020 22:04
Автор: Федорук Антоніна Вікторівна, студентка Криворізького факультету Запорізького національного університету
[Секція 10. Психологічні аспекти в економіці.]

Актуальною проблемою підвищення ефективності праці є психологічна сумісність її учасників. При комплектуванні будь-якої виробничої групи необхідно враховувати не тільки індивідуально-психологічні якості кожної людини, але й можливі результати сумісної діяльності, які зумовлюються процесом об’єднання зусиль цих людей. Рівень психологічної сумісності визначається як схожістю якостей членів колективу, так і відмінностями.

В структурі психологічної сумісності виділяють декілька рівнів, які зумовлюються як властивостями особистості працівників, так і змістом та рівнем складності професійних завдань, що вирішуються. 

І рівень – психофізіологічна сумісність, яка виражається у схожості природних властивостей людей: емоційна стійкість, тип нервової системи, фізична витривалість, працездатність та ін. 

ІІ рівень – психологічний, який проявляється у ідентичності властивостей, які є результатом виховання і навчання. 

ІІІ рівень – соціально-психологічний, який виражається у схожості особистісних властивостей, які є необхідними для соціальної взаємодії на основі спільності їх світосприйняття (ціннісні орієнтації комунікативність, політичні погляди) [1].

Чим глибшою є несумісність співробітників, тим вищою є імовірність виникнення конфліктів і як наслідок – розпад робочих груп.

Таким чином, для досягнення максимальної ефективності праці і зниженню конфліктності у колективі необхідно формувати робочі групи не тільки на онові професійних здібностей, але й з однаковою професійною спрямованістю, тобто враховувати сумісність різних рівнів.

Поряд із психологічною сумісністю має місце поняття «психологічного клімату». Високий рівень сумісності є важливим фактором, який виявляє сприятливий вплив на соціально-психологічний клімат у колективі. Психологічний клімат – це моральна (емоційна) атмосфера, що складається у виробничій групі, яка є конфортною чи неконфортною для членів групи.

Отже, роль психологічної сумісності є важливою у всіх без виключення сферах сумісної людської діяльності. Висока ефективність праці та краща спрацьованість досягається при наявності високої психологічної сумісності співробітників. Соціально-психологічна спрямованість відіграє вирішальний вплив на швидкість виконання виробничих завдань працівників. Задоволеність міжособистісними стосунками у первинних колективах збільшується по мірі зростання функціональних зв'язків. Товариські контакти на роботі та після її закінчення, взаємодопомога та співробітництво формують більш комфортний клімат, ніж недоброзичливі відносини, які виражаються у конфліктах та сварках. Також, одним із сприятливих факторів, для розвитку групи і сприятливого психологічного клімату є поєднання чоловіків і жінок у колективі, формування виробничих груп за віковим складом і періоду професійної діяльності, врахування особливостей особистості керівника і психологічну сумісність керівника та підлеглих [2]. При визначенні соціально-психологічного клімату в соціальних організаціях необхідно враховувати кожний із вказаних факторів, але також і їх комплексний вплив у всій їх сукупності.

Список використаних джерел:

1. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев: Высшая школа. 1990, 191с.

2. Thompson A., Strickland A. Strategic Management: Concept and Cases, Business Publications. – Alabama, Univ., 1987.

________________ 

Науковий керівник: Маліцька Лоліта Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін Криворізького факультету Запорізького національного університетуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ
23.03.2020 22:46
ПСИХОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
23.03.2020 22:42
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФОРМУВАННЯ УСТАНОВОК ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКІВ
23.03.2020 22:33
COLLEGIALITY AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
23.03.2020 22:24
ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА
23.03.2020 22:19
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В КРАЇНІ НА ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ В СУСПІЛЬСТВІ
23.03.2020 22:12
ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
23.03.2020 21:55
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.112 сек. / Mysql: 812 (0.09 сек.)