:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ :: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 1

Термін подання матеріалів

29 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

 
23.03.2020 21:55
Автор: Яновський Борис Геннадійович, студент Запорізького національного університету
[Секція 10. Психологічні аспекти в економіці.]

Кожна професія – ц е не тільки спосіб заробляння грошей, але і спосіб самоактуалізації та розвитку особистості, спосіб пізнання і перетворення нею навколишнього світу і сенс її життя. Виходячи з цього, одним із важливих завдань діяльності організаційного психолога можна вважати розробку і впровадження відповідних технологій для вирішення основних психологічних проблем, які виникають у процесі діяльності та розвитку особистості. Вказані технології повинні об'єднувати в собі сукупність різних видів психологічної допомоги, які є доцільними при вирішенні певного типу психологічних проблем персоналу організації.

Розглядаючи область докладання зусиль психолога у вирішенні вказаних психологічних проблем Е.А. Климов виділяє кілька основних положень:

а) прагнення не тільки полегшити працю людини, але і зробити її ефективною, надійною, безпечною, творчою, такою, що приносить задоволення від її процесу і результату (особистого й суспільного); 

б) пристосування не тільки праці до людини, а й людини до праці; 

в) відображення значних індивідуальних особливостей, відмінностей, властивих кожній людині, які проявляються опосередковано у праці [4].

Таку можливість забезпечують не тільки організаційні психологи, але й тренінг-менеджери та менеджери з навчання та розвитку персоналу.

В основі організації навчання, яке проводится психологом, тренінг-менеджером і менеджером з навчання та розвитку персоналу, лежить дотримання двох основних принципів – принципу системності і принципу екологічності навчання. 

Перший принцип полягає у тому, що навчання розглядається як сукупність взаємопов'язаних компонентів – виявлення потреби в навчанні, його планування та розробка програм, забезпечення навчання та оцінка його ефективності. 

Другий принцип навчання – принцип екологічності – полягає в тому, що проведене навчання формує нові професійні навички, але в меншій мірі змінює будь-які особистісні характеристики персоналу [4].

Враховуючи вказані аспекти, саме використання метафоричних асоціативних карт у навчальній діяльності та у наданні психологічної допомоги можна вважати найбільш доцільним.

Метафоричні асоціативні карти – це універсальний високоекологічний психологічний інструмент, який базується на метафорі, що звертається до підсвідомості людини і використовується для діагностики, корекції, розвитку, розкриття творчих здібностей та коучингу [1, с. 21].

Методологічну основу роботи психолога з метафорою метафоричних асоціативних карт становлять такі положення сучасної психології, як цілісність психічної організації особистості та взаємозв’язок свідомого і несвідомого, емоційного і раціонального в структурі її психіки.

Застосування психологом метафоричних асоціативних карт дає можливість:

- ініціювати нові ідеї і підсилити мотивацію шляхом створення історії, що породжує в думці клієнта певну ідею;

- послабити опір клієнта сприйняттю ідеї і стимулювати асоціативне мислення; 

- допомогти клієнту переосмислити проблему і визначити її по-новому і, відповідно, знайти конструктивний спосіб її вирішення; 

- спонукати клієнта до творчості і різноманітної діяльності;

- допомогти у формуванні емоційної сфери клієнта, його поведінкових норм, способу мислення;

- допомогти клієнту самому встановити аналогію і знайти вихід зі свого  критичного стану;

- допомогти клієнту знайти шлях до своїх духовних ресурсів;

- вплинути на ставлення клієнта до інших людей шляхом аналізу міжособистісних проблем [2, с. 6].

У своїй практиці для реалізації вказаних завдань ми використовували такі техніки, як “Квадрат Декарта”, “Як досягнути мети”, “Знайомство з тінню” тощо [1].

Застосування вказаних технік забезпечує підвищення активності свідомості клієнта при більш широкому баченні ним своєї проблеми та швидкість досягнення клієнтом бажаного результату [3, с. 153].

Список використаних джерел:

1. Верникова Н. Метафорические ассоциативные карты – универсальный инструмент для МАКсимальных результатов. Практическая психология / Н. Верникова. – Винница : ЧП «ТД «Эдельвейс и К», 2014. – 124 с.

2. Блінов О.А. Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод психологічної хірургії / О.А. Блінов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ. – 2016. – Вип. 4 (29). – С. 6–11.

3. Калина Н.Ф. Основы психотерапии / Н.Ф. Калина. – М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. – 272 с.

4. Манухина С.Ю. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Манухина С.Ю. - Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 275 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10805.html. - ЭБС «IPRbooks»

________________ 

Науковий керівник: Маліцька Лоліта Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін Криворізького факультету Запорізького національного університетудопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ
23.03.2020 22:46
ПСИХОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
23.03.2020 22:42
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФОРМУВАННЯ УСТАНОВОК ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКІВ
23.03.2020 22:33
COLLEGIALITY AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
23.03.2020 22:24
ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА
23.03.2020 22:19
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В КРАЇНІ НА ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ В СУСПІЛЬСТВІ
23.03.2020 22:12
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ І СПРАЦЬОВАНОСТІ В КОЛЕКТИВАХ
23.03.2020 22:04
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.366 сек. / Mysql: 778 (0.325 сек.)