:: ECONOMY :: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК :: ECONOMY :: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
:: ECONOMY :: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

 
21.12.2019 13:20
Автор: Дмитрук Ірина Ярославівна, студентка, Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки; Сидорук Тетяна Миколаївна, студентка, Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

На сьогоднішній день банківський ринок розвивається під впливом провідних технологій. Одним із напрямків банківської діяльності, де постійне їх оновлення має вирішальне значення, є карткові платіжні технології. Усі учасники грошових розрахунків зацікавлені в надійному, зручному та швидкому способі здійснення цих розрахунків, чого можна досягти саме завдяки вибору безготівкової форми для їхнього здійснення. Найзручнішим платіжним інструментом, що дає змогу здійснювати безготівкові розрахунки та користуватися безготівковими грошима, нині є платіжна картка.

В даний час питання здійснення безготівкових розрахунків, механізму їхньої практичної реалізації та інструментального забезпечення досліджують багато вчених, зокрема: Є.О. Бублик, М.О. Євдокімова, В.В. Ільчук, І.М. Садчикова, Т.О. Савченко,  В.І. Успаленко, Л.О. Невідома, Т.О. Плісак, Л.О. Нетребчук, І.І. Попович. Основою для досліджень цих науковців є проблеми, пов'язані з розвитком ринку банківських платіжних карток, необхідність оцінки його сучасного стану, обґрунтування доцільності та перспектив розвитку безготівкових платежів в Україні.

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» платіжна картка − це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової або іншого виду картки, який використовується для ініціації переказу грошей з рахунка платника або з відповідного рахунка банку [1].

Законодавством України та положеннями Національного банку України визначені особливості використання платіжних карток в країні, а саме: видача готівки за картками через банкомати в межах України здійснюється в національній грошовій одиниці України, а через банкомати уповноважених банків емітентів – у валюті рахунку платіжної картки; переказ грошових коштів із застосуванням платіжних карток в межах України може бути здійснений у національній грошовій одиниці України; за допомогою платіжних карток не дозволяється здійснення інвестицій в Україну та за її меж [2].

Разом з фізичними особами банківські платіжні картки активно використовуються суб'єктами господарювання. Власники корпоративних платіжних карток можуть здійснювати безготівкову оплату товарів та послуг і одержувати готівку з використанням цих карток для: одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження; здійснення платежів у безготівковій формі за територією України, які пов’язані з витратами представницького характеру [3].

Переваги й недоліки використання платіжних карток суб'єктами економічних відносин систематизовано у таблиці 1.
Отже, ринок платіжних карток в Україні вже пройшов стадію формування та знаходиться на стадії свого розвитку. 

Ринок платіжних карток є невід’ємною складовою детінізації економіки України, легалізації доходів і витрат, оптимізації платежів тощо. Тому задля подальшого розвитку вітчизняного ринку платіжних карток доцільно виокремити напрями вдосконалення та заходи, що забезпечать стимулювання його розвитку. До таких заходів, вважаємо, за потрібне віднести:

1. підвищення фінансової грамотності населення з метою інформування не лише про можливості використання платіжних карток, але й про переваги безготівкових розрахунків.

2. навчання фахівців операцій із використанням платіжних карток з метою зменшення витрат часу, випадків шахрайства та неякісних розрахунків з вини працівника;

3. забезпечення розвитку платіжної інфраструктури та стимулювання  безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, шляхом надання спеціальних пільг.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (дата звернення 12.12.2019 р.)

2. Поліщук С.О. Пластикові платіжні картки: випуск і використання .Бухгалтерський облік і аудит. 2002, №9. С. 56-63.

3. Мовчан О.А. Система електронних розрахунків з застосуванням платіжних карток . Вісник Національного банку України . 2009 .№ 6 . С. 38-41.

4. Колодізєв О. М. Гроші і кредит :підручник. К: Знання. 2010.С. 615

________________ 

Науковий керівник: Стащук Олена Воломирівна, доктор економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкидопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
24.12.2019 15:57
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
20.12.2019 22:08
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
19.12.2019 20:53
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
19.12.2019 20:10
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
19.12.2019 10:35
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ
19.12.2019 09:39
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
18.12.2019 11:39
ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2019 18:06
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕСТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ
14.12.2019 13:55
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.238 сек. / Mysql: 706 (0.201 сек.)