:: ECONOMY :: АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕСТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕСТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕСТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕСТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 
14.12.2019 13:55
Автор: Косарева Ірина Валеріївна, магістр спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Донбаської державної машинобудівної академії
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Перестрахування - це страхування особливого виду. Його зміст полягає у передачі частини ризику у відповідальність іншому спеціалізованому страховику, тобто перестраховику. За допомогою перестрахування страховики мають можливість диверсифікувати власний портфель ризиків, взяти на страхування ризики, відшкодування за якими перевищують їхні фінансові можливості, та своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов'язаннями [1, 83].

У Законі "Про страхування" зазначено, що перестрахування - це страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика.

Виділяють різні типи перестрахових угод, але найпоширенішими є пропорційне та непропорційне перестрахування. Пропорційне перестрахування - це такий тип перестрахування, за якого перестраховик бере "на себе" певну частку (у відсотках) у кожному полісі, що підписує страховик, а потім у тій самій пропорції розділяє (із страховиком) усі страхові премії і збитки. А непропорційне перестрахування використовується лише у випадку, якщо збитки від яких страждає страховик, перевищують певну межу [2, 371 - 372].

Передавання ризиків у перестрахування може відбуватися постійно або одноразово. За методом передавання ризиків у перестрахування перестрахувальні операції поділяються факультативні, облігаторні (договірні), факультативно-облігаторні та облігаторно-факультативні (змішані).

Факультативний метод перестрахування подібний до прямого страхування. За цим методом перестрахування перестрахувальник має право передати ризики або лишити їх на власній відповідальності, а перестраховик має право прийняти ризики чи відмовитися від них [3].

Облігаторне перестрахування полягає в укладенні договору між перестрахувальником і перестраховиком, що передбачає передачу обов'язкового віддавання перестрахувальником узгодженої частини ризику за всіма покриттями, і обов'язкове прийняття перестраховиком частини цих ризиків згідно з умовами договору.

У разі факультативно-облігаторного перестрахування компанія-цедент передає чи залишає в себе ризики або їх частину. Перестраховик згідно з цим методом перестрахування зобов'язаний прийняти обумовлені договором ризики. Отже, факультативність передбачається для страховика (цедента), а облігаторність - для перестраховика [3].

А облігаторно-факультативне перестрахування, навпаки, передбачає обов'язковість для страховика, а факультативність - для перестраховика.

Домінуючими формами перестрахувальних операцій на національному ринку є факультативні пропорційні перестрахування окремих ризиків.

Українське перестрахування має багато проблем, що гальмують його розвиток. У сфері вітчизняного страхування переважають страхові та перестрахові компанії з невеликими можливостями з прийняття ризиків. Разом з цим, потреба в покритті ризиків зростає швидше, ніж їхні статутні фонди. Така тенденція на страховому ринку серйозно гальмує збільшення масштабів надання страхових послуг. Тому для українського страхового ринку проблемою, що потребує вирішення, є збільшення його ємності, об'єднання страхових фондів компаній. Враховуючи, що на страховому ринку України недостатня відповідна база для страхування великих, складних ризиків, виникає потреба в інтеграції страхового бізнесу України в Європу.

З метою збільшення національного ринку перестрахування, враховуючи світовий досвід, можна використовувати створення страхових і перестрахових організацій (пулів). В Україні вже існують такі об'єднання, серед них – Національний консорціум авіастраховиків, створений у 1994 р. В основу його покладено договір перестрахування Повітряних сил України.

Серед проблем на ринку перестрахових операцій можна виділити також недостатність маркетингу перестрахових операцій; недостатність інформації в інвестиційній сфері; брак досвіду в галузі управління ризиками та недостатня комп'ютеризація перестрахових операцій.

Список використаних джерел:

1. Антонова Г.А. Ресурсний потенціал підприємств видавничо- поліграфічної галузі: теоретико-прикладні аспекти. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). № 3 (46). 2009. С. 23-28.

2. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление ; пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2002. 542 с.

3. Алєксєєв С.Б., Жебокритський Є.І. Визначення поняття «ресурсний потенціал підприємства» Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2014. № 2. С. 53-56.

________________ 

Науковий керівник: Шкрабак Ірина Володимирівна доктор економічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академіядопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
24.12.2019 15:57
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
21.12.2019 13:20
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
20.12.2019 22:08
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
19.12.2019 20:53
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
19.12.2019 20:10
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
19.12.2019 10:35
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ
19.12.2019 09:39
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
18.12.2019 11:39
ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2019 18:06
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.379 сек. / Mysql: 706 (0.32 сек.)