:: ECONOMY :: СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ :: ECONOMY :: СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
:: ECONOMY :: СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

 
18.12.2019 11:39
Автор: Тичинін Ярослав Дмитрович, магістр спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Донбаської державної машинобудівної академії
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

В період стрімкої глобалізації світової економіки, динамічного характеру фінансових відносин та швидкого розвитку новітніх технологій та комунікацій, набули надзвичайної актуальності процеси, пов’язані з відмиванням коштів. Протиправні дії з відмивання доходів прогресують на міжнародному рівні: за оцінками МВФ сукупний обсяг відмивання коштів становить - 2-5% світового ВВП або 800 млрд – 2 трлн доларів США [5].

Найбільшу увагу, наряду з іншими міжнародними організаціями, зазначеній проблемі приділяє ФАТФ. Основною метою зазначеної організації є: 

відстеження загальносвітових методів і схем відмивання злочинно нажитих капіталів та розробка контрзаходів; 

розробка та контроль за виконанням рекомендації у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, які отримали назву фінансовий моніторинг.

На законодавчому рівні поняття фінансового моніторингу закріпилось у Законі України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [4].

Відтак можна виокремити такі функції фінансового моніторингу:

організаційно-управлінська, що полягає у визначенні, на підставі та в межах законодавства, структури фінансового моніторингу, виконавців та їх повноважень, форм та засобів ведення фінансового нагляду; 

контролююча, в якій інструментом реалізації виступає перевірка та вивчення клієнта, котра полягає в ідентифікації, перевірці видів його діяльності тощо; 

аналітична, що охоплює аналіз змісту фінансової операції, її звичайності або незвичайності, заплутаності умов здійснення, економічної невиправданості фінансових операцій або суперечливості звичайній практиці клієнта, оцінку ризику здійснення клієнтом банку легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [1,2,3].

Підсумовуючи вищезазначене можна дійти до висновку, що система фінансового моніторингу та її розвиток має досить велике значення для національної економіки та держави в цілому. 

Таким чином, можна зробити висновок, що є прямо пропорційний зв’язок між розвитком засобів відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом та розвитком системи фінансового моніторингу. Оскільки у наш час ринок фінансових послуг відіграє досить вагому роль, то і система фінансового моніторингу має бути віддзеркаленням потребам суспільства в зазначеній сфері та ефективним інструментом протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Список використаних джерел:

1. Буткевич С. А. первинний фінансовий моніторинг: сучасний стан і перспективи розвитку. Державна податкова служба України Національний університет державної податкової служби України Національна академія правових наук України. URL: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/39/#.VUxty47tmko

2. Бормотова М. В., Мухіна К. О. Дослідження сутності поняття фінансовий моніторинг. Вісник економіки транспорту и промисловості. № 50. 2015. С. 214-217. 

3. Чуніхіна Л. М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» Львів, 2007. 18 с.

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

5. Money-Laundering and Globalization.  URL: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html.


________________


Науковий керівник: Рагуліна Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік, оподаткування та  економічна безпека» Донбаської державної машинобудівної академії

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
24.12.2019 15:57
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
21.12.2019 13:20
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
20.12.2019 22:08
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
19.12.2019 20:53
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
19.12.2019 20:10
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
19.12.2019 10:35
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ
19.12.2019 09:39
ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2019 18:06
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕСТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ
14.12.2019 13:55
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.257 сек. / Mysql: 706 (0.223 сек.)