:: ECONOMY :: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ :: ECONOMY :: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ
:: ECONOMY :: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ

 
20.12.2019 14:52
Автор: Коценко Маріна Сергіївна, аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Активізація інтеграційних та глобалізацій них процесів в Україні зумовила розвиток конкуренції та конкурентних відносин, оскільки забезпечення конкуренції на товарних ринках є важливим фактором підвищення ефективності ринків та економіки держави. Конкуренція це важливий елемент механізму регуляції ринкової економіки та конкретна форма її існування. Однак до такого визначення та визнання конкуренції як економічного поняття видатні вчені прийшли не одразу. Конкуренція пройшла багато етапів свого розвитку. 

Одним із перших дослідників питання конкуренції став цікавитися Анн Роберт Жак Тюрго. Він описував систему зародження нових економічних відносин, де відмітив, що конкуренція має позитивний вплив як на покупців так і на продавців. А. Тюрго вважав, що саме конкуренціє є головною силою, яка встановлює ринкову ціну на певному природному рівні.

Його дослідження було продовжено та розвинуто Адамом Смітом, який сформулював поняття конкуренції та розкрив її головний принцип. Свою наукову думку Сміт описав у праці «Дослідження про природу й причину багатств народів». Там було введення поняття «невидимої руки» конкуренції. Механізм ринку не потребував ніякої допомоги і втручання держави в економіку. Сміт стверджував, що підприємець, який переслідуючи свої цілі збагачення стає невидимою рукою розвитку економіки, рушійною силою якої є конкуренція.

Наступником А. Сміта став Д. Рікардо, який був прихильником концепції економічного лібералізму. Ліберальна економіка не допускала втручання в економіку держави. Вчений активно пропагував інтерес промислової буржуазії, виступаючи проти великих землевласників. Рікардо було розвинуто ідеї А.Сміта про корисність особистого інтересу. Розробки Сміта та Рікардо було продовжено А.О. Курно, який був противником монополії, та доводив, що при ній ціна на товар значно вища ніж при вільній конкуренції.

У подальшому розвитку економічної теорії все більше дослідників задавалися питанням що таке конкуренція, її вплив на ринкову економіку та причини її виникнення. Важливий внесок у дане вчення внесли ідеологи соціалізму Карл Маркс та Фрідріх Енгельс. У своїй роботі «Собрание и сочинение Том», К.Маркс вивчає питання конкуренції і говорить, що конкуренція яка існувала у ринкових відносинах 18 ст. та конкуренції 19 ст. дещо відрізняються одна від одної. Він стверджує, що конкуренція має дві сторони позитивна та негативна. Для праці вона є позитивом, оскільки м має таке значення як і розподіл праці що необхідно для рівноправ’я. Разом із Енгельсом, Маркс активно розвивали питання комунізму, для так званого «звільнення пролетаріату». Ними було підтримано ідею вільної конкуренції, що не передбачає втручання держави в розвиток економіки. Саме Карлом Марксом було закладено основи розуміння поняття конкуренції, охарактеризувавши її зв'язок з основним законом товарного виробництва.

Вивчення питання конкуренції займалися і українську вчені, такі як М. Туган - Барановський. За його думкою, конкуренція - це суперництво декількох осіб в галузі господарства, для досягнення одних цілей. Протягом наступних років питання конкуренції досліджували багато вчених, таких як: Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумперт, Ф. Хайєк, Дж.К. Гелбрейт. Кожен з цих науковців внесли свій внесок у розвиток поняття конкуренції. 

Одним із основних дослідників конкуренції та конкурентоспроможності вважається американський науковець М.Портер. На його думку конкуренція це «не рівновага а постійні зміни», споживачі, продавці, покупці, постачальники – вони всі є учасниками ринку і так чи інакше мають вплив на галузь. Портер відмітив, що в останні роки конкуренція дещо посилилася та стала фактором зростання економіки в розвинутих країнах світу. Досліджуючи економіку багатьох країн він доводив, що для досягнення великих успіхів на ринку суб’єкт господарювання має створити та розвивати конкурентну стратегію. Ціль даної стратегії це забезпечення переваг над конкурентами, шляхом визначення конкурентних переваг та досягнення їх у довгостроковій перспективі.  

К. Прахалад та Г. Хамел продовжували досліджувати конкуренцію. Вони визначили, що важливим для сучасних кампаній є не лише збереження лідируючих позицій на ринку , але й захопленням нових територій на ринку. Заслугою даних вчених було те, що вони змогли узагальнили поняття конкуренція та розробили концепцію конкурентної боротьби на ринку в сучасних умовах. 

Таким чином, кожен з науковців вніс свій внесок у розвиток поняття конкуренції та забезпеченні її в сучасних умовах. Завдяки їх дослідженням конкуренцію стали сприймати як рушійну силу ринкової економіки. Саме конкуренція спонукає до створення нових видів товарів та послуг та покращення вже існуючих. Вона забезпечує зниження цін, економію природних ресурсів та підвищення соціально-економічного розвитку. 

Конкуренція через реалізацію концепції лідерства призводить до появи все більш передових технологій, нових видів бізнесу і досягнення унікальних конкурентних переваг.

Список використаних джерел:

1. Тюрго Анн Робер Жак. Избранные экономические произведения /[пер. с фр. Ред.-сост., авт. вступ. ст. и примеч. д-р экон. наук И. С. Бак]. – Москва.: Соцэкгиз, 1961. – 198 с. 

2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / А. Сміт. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с. 

3. Портер М.Э. Конкуренция/ М. Э. Портер ;[пер. с англ.]. – М.: Вильяме, 2000. – 608 с. 10. Бойет Д. Г., Бойет Д. Т. Путеводитель по ц

________________

Науковий керівник: Ткачук Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, Житомирський національний агроекологічний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
20.12.2019 14:31
ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВУ
17.12.2019 17:57
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
16.12.2019 13:58
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
12.12.2019 19:05
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В БІЗНЕСІ
12.12.2019 18:41
ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ІННОВАЦІЇ ЯК РУШІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
11.12.2019 17:54
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
07.12.2019 10:52
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.459 сек. / Mysql: 752 (0.402 сек.)