:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВУ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВУ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВУ

 
17.12.2019 17:57
Автор: Синькевич Надія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя; Панчишин Діана Володимирівна, студентка 4 курсу, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

На сьогодні більшість середніх та великих підприємств є збитковими, це спричинене економічною і політичною нестабільністю в країні. Основними причинами неплатоспроможності сучасних підприємств є недостатня кількість фінансових ресурсів, застаріла матеріально-технічна база та висока собівартість продукції, що робить їх неконкурентоспроможними. Це все призводить до неотримання підприємством очікуваного фінансового результату.  Як наслідок, неплатоспроможність веде до банкрутства підприємства. Для запобігання цього необхідно впроваджувати процес санації як засіб оздоровлення фінансового стану підприємства та запобігання його банкрутства.

Дослідженням аспектів фінансової санації підприємств займалися такі зарубіжні вчені: Р. Альтман, Дж. Барні, Дж. Ван Хорн, Х. Дженінг, Р. Румелт, К. Спрінгейт та інші. Серед вітчизняних дослідників це питання вивчали О. Терещенко, І. Бланк, В. Василенко, В. Грачов, І. Косарів, А. Поддєрьогін.

Під фінансовою санацією розуміють систему заходів, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського стану підприємства, задоволення вимог кредиторів, що здійснюються під час провадження справи про банкрутство.

Банкрутство підприємства доцільно розглядати з двох сторін: з боку самого підприємства-боржника, яке потребує оздоровлення та з позицій кредиторів, які прагнуть задовольнити свої грошові вимоги до боржника. Тому й ефективність процедур відновлення платоспроможності та ліквідації теж доцільно розглядати з двох сторін.

Сьогодні згідно даних служби статистики [3] та Вищого господарського суду України [2] кількість збанкрутілих підприємств зменшується. Дані Вищого господарського суду України щодо банкрутства підприємств у 2018-січень-листопад 2019 р. наведено в табл. 1.
Відповідно до даних табл. 1 у 2019 р. кількість підприємств, яких визнано банкрутами зменшилась на 148 підприємств; кількість порушених справ про банкрутство зменшилась на 54. Зменшення кількості збанкрутілих підприємств оцінюється позитивно, оскільки є це свідченням покращення умов господарювання підприємств у нашій країні. Слід зазначити, що станом на 30.11.19 р. порушено 72 справи про банкрутство і відкрито процедури санації, а безпосередньо проведено санацію на 16 підприємствах. 

Розглянемо динаміку кількості справ про відновлення неплатоспроможності боржників або визнання їх банкрутами (рис. 1).
Дані рис. 1 за 2014-2018 рр. також свідчать про зменшення підприємств-банкрутів, проте проблема полягає в тому, що потрібно терміново впроваджувати процес санації для тих підприємств, які мають резерви щодо покращення фінансового стану, що, в свою чергу, призведе до розвитку національної економіки, зростання рівня ВВП, збільшення кількості робочих місць для населення тощо.

Таким чином, за умови проведення виваженої процедури санації (оздоровлення) або реструктуризації підприємства зможуть розрахуватися з боргами та продовжити діяльність [1].

Отже, враховуючи складну економічну ситуацію, що склалася в нашій країні, підприємствам для виходу з фінансової кризи, необхідно здійснювати санаційні заходи. Вжиття ефективних заходів санаційного процесу є необхідною умовою подальшого функціонування суб’єктів підприємницької діяльності. Санація є одним з важливих засобів запобігання банкрутства, який допомагає підвищити фінансову стійкість, ефективність та конкурентну здатність підприємства. 

Список використаних джерел:

1. Бухтіарова А.Г., Семенець В.П. Теоретичні підходи до трактування сутності поняття санації підприємства. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 23 листопада 2017 р.). Суми, 2017. С. 68–72.

2. Офіційний сайт Вищого господарського суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/pages/157.

3. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ
20.12.2019 14:52
ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
20.12.2019 14:31
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
16.12.2019 13:58
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
12.12.2019 19:05
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В БІЗНЕСІ
12.12.2019 18:41
ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ІННОВАЦІЇ ЯК РУШІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
11.12.2019 17:54
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
07.12.2019 10:52
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.240 сек. / Mysql: 1338 (0.186 сек.)