:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
12.12.2019 19:05
Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Філософія існування будь-якого підприємства передбачає встановлення головної мети в аспекті безперервності діяльності і стійкого розвитку. Відповідно, вибір і реалізація стратегії неможливі без точного співвідношення чинників зовнішнього середовища і потенціалу підприємства, який характеризується наявними ресурсами і діючою системою управління. Стратегічне управління є багатоплановим поведінковим процесом, спрямованим на розробку і реалізацію стратегії суб'єкта господарювання на основі визначеної конкурентної позиції. 

Для проведення дослідження обране підприємство ПАТ «ПОДІЛЛЯ АГРО-Т» (Вінницька область). Це аграрне підприємство малого бізнесу, метою діяльності якого є насичення ринку конкурентоспроможною сільськогосподарською продукцією та ефективного використання трудових ресурсів, одержання прибутку в результаті сільськогосподарської, фінансової, виробничої та комерційної діяльності, надання послуг і виконання робіт в різних сферах діяльності. 

Головним ресурсом в сільськогосподарському виробництві  являється земля. Розмір рілля, яке обробляється аграрним підприємством, якісна характеристика і місце розташування головним чином визначають виробничу спеціалізацію малого підприємства, обсяг виробництва, якість вирощеної продукції. Агроґрунтовий район, в якому знаходиться підприємство ПАТ «ПОДІЛЛЯ АГРО-Т», характеризується найбільш родючими ґрунтами, що в поєднанні з достатнім зволоженням сприяє високому рівню сільськогосподарського виробництва. Це дає підстави вважати, що продукція підприємства є конкурентоспроможною, а родючість землі дозволяє отримувати високі врожаї. 

В умовах індустріалізації аграрного виробництва особлива увага має приділятися забезпеченості сільськогосподарського підприємства матеріально-технічними ресурсами, серед яких ключовими елементами є спеціальна с/г техніка і технології. Залучення їх у процес виробництва мають забезпечити трудові ресурси. Потреба в певній кількості трудових ресурсів визначається масштабами виробництва, рівнем механізації праці, виробничою спеціалізацією підприємства. Вимоги до якості робочої сили передусім залежать від рівня застосовуваних технологій, складності наявної техніки та обладнання, ступеня диверсифікації виробництва тощо. Ключові компетенції або внутрішні знання знаходять непрямий вираз в вартості кінцевого продукту через ефективність використання здібностей і ресурсів в виробничій та організаційній системі з визначеною конфігурацією.

Загальна схема мобілізації ресурсів підприємства для створення конкурентних переваг представлена на рис. 1. До основних критеріїв, які створюють стійку конкурентну перевагу відносяться: складновідтворюваність; тривалий термін використання; стійкість до нейтралізації та унікальність [1]. 
На другому рівні ієрархії знаходяться конкурентні можливості підприємства. Вони складають систему факторів, що визначають конкурентну позицію ПАТ «ПОДІЛЛЯ АГРО-Т» на ринку (рис. 2). 
Отже, конкурентні позиції ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРО-Т» на ринку залежать від підтримки, яку підприємство отримує з боку державних органів й інших організацій [2] шляхом надання гарантійних кредитів, страхування, зменшення податків, надання субсидій, забезпечення інформацією про кон`юнктуру ринку. 

Одним із ефективних методів нецінової конкуренції є цілеспрямоване формування іміджу підприємства. Формування іміджу є засобом залучення  та вдосконалення співпраці із партнерами. Позитивний імідж формує можливості для співпраці з іншими контрагентами, оскільки успіх діяльності організації значною мірою залежить від ставлення до неї партнерів, споживачів, клієнтів, а також потенційних контрагентів. У контексті стратегічного розвитку підприємства ПАТ «ПОДІЛЛЯ АГРО-Т» імідж слід віднести до найважливіших критеріїв оцінки, визначення мети функціонування й потенційних конкурентних переваг.  

Технічна складова потенціалу підприємства знаходиться на достатньо високому інноваційному рівні. Підприємство використовує систему «Розумна ферма». Вона використовується для основних видів сільськогосподарських робіт (оранка, посів, полив, внесення добрив, боротьба з хворобами та шкідниками рослин, збирання врожаю). В результаті знижується собівартість обробки землі і звільняються ресурси, які можна використати додатково [3]. 

Слід відзначити розвинутий ринок збуту в регіоні, де знаходиться підприємство. ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРО-Т» має достатню кількість партнерів, що забезпечує високий рівень розвитку логістичної системи.

Таким чином, визначена конкурентна позиція підприємства на ринку й дотримання етичних правил ведення бізнесу дозволяє стабільно отримувати прибуток від аграрної діяльності без необхідності пошуку додаткових заробітків, підтримувати розвиток середнього класу в сільській місцевості, витримувати складні ринкові умови конкуренції, зберігати стійку тенденцію збільшення обсягів виробництва, активів та площ землекористування. 

Список використаних джерел:

1. Полякова Ю.В. Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.05. Львів. 2019. 566 с.  

2. Державна підтримка сільського господарства. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://dotacii.minagro.gov.ua/ua#section--custom-10.

3. Приленська А.В., Баглюк Ю.Б. Аналіз зовнішнього середовища як передумова розробки стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання. Праці XVIII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Том 3. С. 76-79.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ
20.12.2019 14:52
ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
20.12.2019 14:31
ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВУ
17.12.2019 17:57
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
16.12.2019 13:58
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В БІЗНЕСІ
12.12.2019 18:41
ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ІННОВАЦІЇ ЯК РУШІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
11.12.2019 17:54
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
07.12.2019 10:52
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.827 сек. / Mysql: 752 (0.764 сек.)