:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

 
16.12.2019 13:58
Автор: Мельник Богдан Любомирович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Кожне підприємство є самостійним у альтернативному виборі шляхів власного розвитку і, у своєму розпорядженні, має певні внутрішні та зовнішні механізми зростання. 

Внутрішні реалізуються шляхом вдосконалення діючої бізнес-моделі підприємства та підвищення якості управління кожним бізнес-процесом, що в результаті сприяє підвищенню вартості підприємства [2, c. 39].

Зовнішні механізми в більшості реалізуються за рахунок зовнішніх інвестицій, у тому випадку, коли керівництво підприємства цілком усвідомило необхідність та доцільність трансформації його діючої бізнес-моделі в умовах динамічності зовнішнього середовища. 

Г.О. Швиданенко вважає, що «впровадження трансформаційних процесів допомагає керівникам підприємства здійснювати стратегічне управління, використовуючи необхідні засоби для прийняття важливих рішень, управляти ризиками та ресурсами з урахуванням специфіки індустрії, допомагаючи окреслити шлях до досягнення поставлених цілей з найменшими опором, витратами та затримками» [5, c. 56].

Г.Г. Чмерук стверджує, що «трансформація організації з метою досягнення бажаної бізнес-моделі та операційної моделі – це складний процес, що полягає у максимізації позитивних наслідків переходу та мінімізації негативних наслідків дестабілізації» [4, с. 98].

Завдяки трансформації бізнес-моделі підприємства, перш за все, досягається скорочення витрат діяльності шляхом налагодження ефективної системи управління витратами з метою забезпечення прибуткового зростання. 

Основні стратегії зі скорочення витрат, які допомагають вирішувати конкретні проблеми у окремих категоріях витрат згруповані на рис. 1.
Трансформація на основі зміни місця та плану розташування об’єктів та працівників дозволяє вирішити питання, повязані з оптимізацією плану розташування підприємства, вибору місця розташування та стимулювання працівників (рис. 2).
В сучасних умовах трансформаційні процеси особливого значення набувають на ринку нерухомості, яка стрімко розвивається. Трансформації нерухомості, як вважає Г.Г. Чмерук, «допомагає підприємствах розробляти і реалізовувати стратегії у сфері нерухомості, що сприяють підвищенню цінності бізнесу та якості надання послуг, а також зниженню ризиків шляхом:

- вдосконалення операцій з метою оптимізації технічного та адміністративного обслуговування нерухомості та виробничих приміщень, скорочення витрат та підвищення продуктивності шляхом оцінки та реструктуризації операційних моделей, організаційних структур та бізнес-процесів;

- застосування аутсорсингу задля визначення додаткових шляхів раціоналізації надання послуг та скорочення витрат шляхом забезпечення ефективності внутрішніх виробничих та аутсорсингових процесів;

- оптимізація портфеля з використанням структурованого, стратегічного та цілісного підходу з метою повної раціоналізації способів та місць використання об’єктів нерухомості» [4, c. 101].

Отже, на сьогодні з метою ефективного стратегічного управління підприємством виникає необхідність трансформації бізнес-моделей шляхом скорочення витрат діяльності, зміни місця та плану розташування об’єктів та працівників, застосування аутсортингу, оптимізації діяльності підприємства, особливо будівельної галузі.

Список використаних джерел:

1. Кравченко О.С. Організація процесу трансформації бізнес-моделі підприємства при реалізації інтеграційної стратегії розвитку. Вісник Хмельницького національного університету.  Економічні науки. 2014.  №3. Том 2(212). С. 15-19.

2. Маркова В.Д. Бизнес-модель: сущность и инновационная составляющая. Проблеми современной экономики. 2010. № 2. С. 38-42.

3. Сооляттэ А. Бізнес-моделі компаній: визначення, еволюція, класифікація. URL: http://www.klubok.net/article2302. (дата звернення: 24.06.2019р.).

4. Чмерук Г.Г., Краліч В.Р., Бурлакова І.А. Деякі аспекти цифрової трансформації підприємств. Причорноморські економічні студії. Економіка та управління підприємствами. 2018. Випуск 34. С. 97-101.

5. Швиданенко Г.О., Ревуцька Н.В. Формування бізнес-моделі підприємства: навч. посіб.. К.: КНЕУ, 2013. 423 с.

________________

Науковий керівник: Яскал Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівцідопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ
20.12.2019 14:52
ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
20.12.2019 14:31
ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВУ
17.12.2019 17:57
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
12.12.2019 19:05
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В БІЗНЕСІ
12.12.2019 18:41
ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ІННОВАЦІЇ ЯК РУШІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
11.12.2019 17:54
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
07.12.2019 10:52
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.264 сек. / Mysql: 752 (0.225 сек.)